PGE Baltica zleciła rozpoznanie dna Bałtyku. Zawarła umowę na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej. Od roku trwają badania wietrzności, prądów morskich i zafalowania

Źródło ilustracji: PGE Baltica.

MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku

PGE Baltica, spółka z Grupy PGE, podpisała umowę z Geoquip Marine na przeprowadzenie wstępnej kampanii geotechnicznej dna morskiego dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 – poinformował Konrad Mróz – kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE Polska Grupa Energetyczna:

Głównym celem planowanej kampanii geotechnicznej na obszarze morskiej elektrowni wiatrowej jest uzyskanie wstępnych informacji na temat budowy geologicznej badanego obszaru. Uzyskane informacje posłużą m.in. do wyboru optymalnego sposobu posadowienia wież turbin elektrowni wiatrowej oraz umożliwią zaplanowanie kolejnych etapów badań, w tym badań geotechnicznych pod fundamenty.

– Podpisana właśnie umowa na kampanię geotechniczną jest kolejnym, ważnym krokiem  na drodze do realizacji tej inwestycji. Na podstawie danych dotyczących struktury dna morskiego, pozyskanych podczas badań, stworzymy studium wykonalności i wstępnie zaprojektujemy układ turbin i morskiej stacji elektroenergetycznej powiedział Arkadiusz  Sekściński,  Prezes Zarządu PGE Baltica.

Fot. PGE Baltica.

Umowa obejmuje wykonanie m.in. sondowania CPTU, pobór prób gruntu na obszarze farmy oraz badania laboratoryjne. Sondowanie CPTU to badanie, które polega na wciskaniu w grunt stożka piezoelektrycznego z systemem czujników rejestrujących parametry gruntu w sposób ciągły. Odczyty z urządzenia będą podlegały interpretacji w celu określenia geologii obszaru. Dodatkowo, planujemy wykonanie badań laboratoryjnych na pobranych próbkach. Badania rozpoczną się w II kwartale tego roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy kontynuować naszą wieloletnią współpracę z największym w Polsce krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nasz zespół ekspertów jest w pełni zaangażowany w bezpieczne dostarczanie precyzyjnych informacji geotechnicznych potrzebnych w tym projekcie – powiedział Richard Turner, dyrektor generalny Geoquip Marine.

Fot. PGE Baltica.

Projekt MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez Grupę PGE projektów na Morzu Bałtyckim, oddalonym o ok. 80 km od linii brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Projekt ma już m.in. pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową, a za sobą pierwszy pełny rok badań wietrzności, prądów morskich i zafalowania. MFW Baltica 1 zostanie uruchomiona po 2030 roku. 

Kolejne dwa projekty to Baltica 2 i Baltica 3, które utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW realizowane są z Ørsted. Finał budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW planowany jest do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku – wynika z informacji, które przekazał Konrad Mróz – kierownik Komunikacji Zewnętrznej i Biura Prasowego PGE Polska Grupa Energetyczna.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *