EtnoCarpathia. Prezentacja walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, unikatowego w skali Europy pogranicza polsko – słowackiego. Efekty powołania, prawie 30 lat temu, Euroregionu Karpackiego

Na ilustracji: Zasięg Euroregionu Karpackiego. Źródło: https://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki/mapa-euroregionu/ .

Poznawanie i ratowanie niezwykłych skarbów etnograficznych Karpat, w Polsce oraz w Słowacji

Źródło ilustracji: Euroregion Karpacki.

Euroregion Karpacki jest jednym z najstarszych w Polsce. Za pół roku będzie obchodził 30-lecie istnienia. Co nam dał ten oraz inne euroregiony? – zastanawia się wiele osób. Gdzie istnieją euroregiony? Jak długo? Czym się zajmują? Wiedza o owych zagadnieniach jest w społeczeństwie europejskim raczej niewielka – zwłaszcza w środowiskach, niezwiązanych z realizacją projektów unijnych. O szersze propagowanie wiadomości na powyższe tematy zadbało Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Ważna odsłona dokonań Euroregionu Karpackiego na południu Polski oraz w północnej Słowacji zacznie się w poniedziałek, 22 sierpnia 2022 roku.

Warto wiedzieć, że w skład Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki wchodzi 5 państw: Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia.

Euroregion Karpacki – Carpathia – to unikatowy obszar w skali Europy, zarówno pod względem historycznym, jak i gospodarczym, a zwłaszcza turystycznym. Przeszłość, a także teraźniejszość oraz szanse rozwojowe zamierza w najbliższych dniach przedstawić Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Zaprasza w tym celu do udziału w wizycie studyjnej po polsko – słowackim pograniczu. Zawiadomiła nas o tym Polska Organizacja Turystyczna.

– Szukasz niezwykłej przygody? Marzysz by uciec od tłumów i zanurzyć się na chwilę w przeszłości? Pragniesz doświadczyć nowego wszystkimi zmysłami, a jednocześnie odkrywać świat w klimacie etno? To właśnie Ciebie szukamy. Masz okazję do spotkania innych pasjonatów podróżowania i poznania dziedzictwa kulturowego dawnych mieszkańców Karpat. Z nami odkryjesz ciekawe miejsca i poznasz niezwykłą atmosferę karpackich miast i wiosek oraz doświadczysz gościnności ich mieszkańców. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zaprasza do udziału w wizycie studyjnej po polsko-słowackim pograniczu – napisał Przemysław Marczewski – starszy specjalista ds. komunikacji, Departament Marketingu w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło ilustracji: Euroregion Karpacki.

Celem tej wizyty jest prezentacja nowego produktu turystycznego o nazwie: „EtnoCarpathia”, umożliwiającego poznanie skarbów etnograficznych sporej części Karpat i zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym polsko – słowackiego pogranicza w tym paśmie górskim. Ta oferta kulturalno – turystyczna obejmuje propozycje podziwiania świata, który już prawie wyginął albo niemal zniknął z powierzchni Ziemi. „EtnoCarpathia” to propozycja: wędrowania na piechotę, a także środkami lokomocji śladami Łemków, Bojków, Pogórzan i Dolinian oraz mieszkańców słowackiego Szarysza, Zemlina i Zamagurza; odkrywania na nowo zapomnianych wiosek; zwiedzania m.in. drewnianych kościołów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i starych zamków; wysłuchiwania legend; poznawania lokalnego rzemiosła. Pobyt w krainach Euroregionu Karpackiego to również szansa poznawania unikatowych, starych receptur przyrządzania tradycyjnych potraw. Twórcy wspomnianego produktu turystycznego: „EtnoCarpathia” proponują także wędrówkę w koronach drzew i spoglądania stamtąd w niebo pełne gwiazd, podziwiania piękno przyrody – zachęciło nas Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP).

Z informacji, które uzyskaliśmy od Patrycji Surmy i Anny Buk z Sekretariatu Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, wizyta realizowana jest w ramach projektu „EtnoCarpathia” i Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Źródło ilustracji: Euroregion Karpacki.

Karpaty to niezwykłe, dzikie i wciąż nieodkryte góry, gdzie przenikają się kultury i religie a także związane z tym historie, tradycje i zwyczaje. Wśród pozostałości nieistniejących już dawnych wsi i osad zobaczyć można wystające z traw pojedyncze krzyże starych cmentarzy, stare dzwonnice, których dźwięk niósł się niegdyś echem po okolicy; rosnące (obecnie dziko) drzewa owocowe dawnych sadów. Starając się ocalić od zapomnienia i przybliżyć przeszłość teraźniejszości ruszamy na szlak, by odkryć nieznane, zagłębić się we wspólną historię i tradycje, a przede wszystkim poznać wspaniałe miejsca i ludzi. A wszystko to wśród niezwykłej przestrzeni gór oraz bogatego świata karpackiej przyrody – zachęcają organizatorzy. Celem Study Tour po pograniczu polsko-słowackim w klimacie ETNO jest prezentacja walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko – słowackiego jako unikatowego w skali Europy.

Euroregion Karpacki powstał 14 lutego 1993 roku, kiedy to w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki – napisano na stronie internetowej https://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki/historia-euroregionu/ . w skład Euroregionu Karpackiego wchodzą obszary z terenów: Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii.

Obecnie obszar Euroregionu Karpackiego obejmuje około 154 000 km2, a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln osób. Część Euroregionu Karpackiego położona jest na wschodniej granicy Polski, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Mając na uwadze rolę, jaką Euroregion pełni można stwierdzić, że w najbliższej przyszłości będzie ona jeszcze bardziej znacząca, gdyż od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staliśmy się pomostem dla krajów, które pozostaną poza granicami UE.

Za około pół roku Euroregion Karpacki będzie obchodził 30-lecie swego istnienia. Dorobek ma pokaźny, więc może być wzorem do naśladowania dla innych tego rodzaju obszarów na terenie Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć, że na pograniczu Polski oraz sąsiednich państw funkcjonuje 16 euroregionów: „Nysa” – powołany 21 grudnia 1991 roku; „Karpacki” – 14 lutego 1993 r.; „Sprewa-Nysa-Bóbr” – 21 września 1993 r.; „Pro Europa Viadrina” – 21 grudnia 1993 r.; „Tatry” – 26 sierpnia 1994 r.; „Bug” – 29 września 1995 r.; „Pomerania” – 15 grudnia 1995 r.; „Glacensis” – 5 grudnia 1996 r.; „Niemen” – 6 czerwca 1997 r.; „Pradziad” – 2 lipca 1997 r.; „Bałtyk” – 22 lutego 1998 r.; „Śląsk Cieszyński” – 22 kwietnia 1998 r.; „Silesia” – 20 września 1998 r.; „Beskidy” – 18 lutego 2000 r.; „Puszcza Białowieska” – maj 2002 r.; „Roztocze” – istniejący od czerwca 2020 roku. Źródło: https://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki/inne-euroregiony/ .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.