EU Industry Week. O sile państwa decydują duże firmy. Jednak o małe trzeba bardzo dbać zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Nasze przedsiębiorstwa dysponują średnio 42 robotami na 10 000 pracowników. Średnia światowa wynosi 99, a europejska: 114. O tym mówiono na konferencji on line  „EU Industry Week – Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan, przy udziale m.in. PARP i firmy Siemens

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Cyfryzacja jest dźwignią gospodarki świata. Przedsiębiorcy powinni jak najszerzej korzystać z jej udogodnień, by utrzymać swą konkurencyjność na wysokim poziomie

Kilka lat temu Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba postawić na rozwój przemysłu w państwach członkowskich UE. Nie można wszystkich fabryk lokować w Chinach, Indii, Bangladeszu, Korei. Państwa z Azji dalekowschodniej chętnie stały się centrum światowego przemysłu i dzięki temu decydują w znacznym stopniu o potędze gospodarczej świata. Oddaliśmy np. Chinom oręż, który pozwala na utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na świecie. Opieraliśmy się na usługach, ale to za mało. Najważniejszym źródłem miejsc pracy jest wytwórczość przemysłowa.

Chiny oferują nam łączność w technologii na poziomie 5G – najwyższym na świecie. Czy skorzystamy z tej dalekowschodniej oferty? Niechętnie na nią patrzymy. Tymczasem, przed nami jest kolejna rewolucja w światowej gospodarce. Co nas czeka? O tym była mowa 30 marca 2021 roku, podczas konferencji online, pt. „Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz PARP – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i i firmę Siemens. Udział w tym webinarium był bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Skorzystaliśmy z tej sposobności zdobycia wiedzy i przysłuchiwaliśmy się wypowiedziom ekspertów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez organizatorów, konferencja ta organizowana została w ramach inicjatyw EU Industry Days oraz EU Industry Week. Wydarzenie poświęcone było rewolucji cyfrowej jaka zachodzi w przemyśle i kształtuje tym samym cyfrową przyszłość Europy.

Podczas konferencji mówiono m.in. o tym, jak cyfryzacja może wspierać wdrażanie strategii Zielonego Ładu i wpływać na konkurencyjność europejskiego przemysłu. To dla Polski bardzo ważne. Jak poinformowali organizatorzy konferencji, nasze firmy, dysponując średnio 42 robotami na 10 000 pracowników, sprawiają, że Polska plasuje się daleko za resztą świata (99 robotów na 10 000 pracowników) i Europy (114 robotów na 10 000 pracowników) i ma jeszcze wiele do nadrobienia, zważywszy na średni poziom cyfryzacji w sektorze MŚP na poziomie 1,9 (w skali od 1 do 4). Produkcja nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Jeśli cyfryzacja nie stanie się powszechna, może to mieć negatywny wpływ na naszą konkurencyjność i udział w tworzeniu PKB.

W programie webinarium uwzględniono m.in. następujące zagadnienia: środowisko biznesowe na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki przy wsparciu cyfryzacji; tworzenie warunków, które zachęcą firmy do korzystania z nowoczesnych technologii, z big data, z rozwiązań chmurowych i podejścia opartego na AI; mechanizmy wspierające cyfrową transformację firm; nowe cyfrowe modele biznesowe dla sektora MŚP; najlepsze praktyki i wzorce, które powinny stanowić przykład i inspirację dla polskiego przemysłu; korzyści motywujące firmy do wprowadzania rozwiązań cyfrowych; wpływ rosnącego poziomu cyfryzacji na zrównoważony rozwój i wspieranie osiągania celów klimatycznych.

„EU Industry Days” – Europejskie Dni Przemysłu oraz „EU Industry Week” – Europejski Tydzień Przemysłu to szereg wspieranych przez Komisję Europejską i organizowanych przez partnerów z całej Europy wydarzeń poświęconych transformacji przemysłu – jej cyfrowej przyszłości, neutralności klimatycznej oraz globalnej konkurencyjności. Konferencja „Fala Renowacji – co czeka polskie firmy” to jeden z ośmiu polskich projektów, który uzyskał patronat KE.

Cyfrowa przyszłość Europy – zrównoważona gospodarka dzięki rewolucji w przemyśle – zarys programu konferencji:

WYSTĄPIENIE POWITALNE – Maciej WITUCKI, prezydent Konfederacji Lewiatan; PRZEMÓWIENIA INAUGURACYJNE GOŚCI SPECJALNYCH „Przemysł przechodzi cyfrową rewolucję i kształtuje cyfrową przyszłość Europy” – Valentina SUPERTI, dyrektorka ds. zasobów, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), Komisja Europejska;

Sesja pytań i odpowiedzi Prowadzenie: Aleksandra MUSIELAK, ekspertka ds. nowych technologii, Konfederacja Lewiatan.

DYSKUSJA PANELOWA 1: Środowisko biznesowe na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki przy wsparciu cyfryzacji. Dysponując 42 robotami na 10 000 pracowników, Polska plasuje się daleko za resztą świata (99 robotów na 10 000 pracowników) i Europy (114 robotów na 10 000 pracowników) i ma jeszcze wiele do nadrobienia, zważywszy na średni poziom cyfryzacji w sektorze MŚP na poziomie 1,9 (w skali od 1 do 4). Produkcja nadal odgrywa znaczącą rolę w gospodarce. Jeśli cyfryzacja nie stanie się powszechna, może to mieć negatywny wpływ na naszą konkurencyjność i udział w tworzeniu PKB. Jak stworzyć środowisko biznesowe, które zachęci firmy do korzystania z nowoczesnych technologii, big data, rozwiązań chmurowych i podejścia opartego na AI?; Jakie mechanizmy powinny wspierać cyfrową transformację firm? Paneliści: Marek NIEDUŻAK – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii; Joanna SMOLIŃSKA – ekspertka ds. transformacji cyfrowej w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), Komisja Europejska; Anna FORIN – dyrektorka Departamentu Usług Proinnowacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP. Prowadzenie: Aleksandra MUSIELAK, ekspertka ds. nowych technologii, Konfederacja Lewiatan.

Prezentacja: Wirtualna wizyta w „Pilotfabrik” w Wiedniu w celu pokazania, które technologie cyfrowe i Przemysłu 4.0 będą kształtować przyszłość przemysłu i jak mogłyby wspierać efektywność produkcji – Michael HEISS – główny doradca ds. przedsiębiorstw cyfrowych, Siemens Austria.

Prezentacja: Wspieranie MŚP podczas czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0) Partner: Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Cottbus; Wspieranie firm z sektora MŚP we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych i Przemysłu 4.0 na przykładzie centrum kompetencji Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Cottbus – Grit REHE, Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Cottbus.

PANEL DYSKUSYJNY 2: Nowe cyfrowe modele biznesowe dla sektora MŚP Partner panelu: SIEMENS: Najlepsze praktyki i wzorce, które powinny stanowić przykład i inspirację dla polskiego przemysłu. Jakie korzyści motywują firmy do wprowadzania rozwiązań cyfrowych? Jak rosnący poziom cyfryzacji wpływa na zrównoważony rozwój i wspiera cele klimatyczne? Paneliści: Izabela BANAŚ – zastępczyni dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP; Małgorzata SZCZEPAŃSKA – dyrektorka Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Robert SIUDAK – prezes klastra Cyber Security Cyber Made in Poland; Thomas ILKOW – dyrektor generalny Bosch Rexroth Polska. Prowadzenie: Ewa MIKOS, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w Siemens Polska.

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE – Grzegorz BACZEWSKI, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan

Oto niektóre zagadnienia poruszane przez uczestników webinarium:

Debata miała przygotować do absorpcji środków unijnych. Zielona transformacja przemysłu i transformacja cyfrowego przetwarzania są ważne dla naszego życia. To szansa na zbudowanie nowych filarów naszej konkurencyjności, czego przykłady przedstawiono, unaoczniając technologie przemysłu 4.0, który będzie funkcjonować szeroko.

Konieczna jest szybka odbudowa po pandemii, nadanie gospodarce odporności. Wyzwania są bez precedensu. Ambicją Komisji Europejskiej jest pomaganie we wprowadzaniu zmian. Ostatni rok był bardzo krytyczny, pełen zagrożeń. Celem unijnej gospodarki jest osiągnięcie wyższego poziomu cyfryzacji. Wkrótce powstanie agenda strategii osiągania bliźniaczej transformacji: zielonej i cyfrowej. Istotne są inteligentne organizmy miejskie. Dobrymi przykładami w polityce miejskiej są np. Gdańsk, Poznań,. Białystok, Gliwice.

Polska jest opóźniona w transformacji, w technologiach w stosunku do Europy zachodniej. Na te opóźnienia nałożyła się pandemia. Cyfryzacja w okresie pandemii ma duże znaczenie; jeszcze większe niż poprzednio. Brak cyfryzacji może mieć wpływ na konkurencyjność polskich firm, na tworzenie naszego PKB.

Tymczasem zaangażowanie firm w technologie cyfrowe jest umiarkowanie niskie. Co czwarta posiada system cyfrowego zarządzania zasobami wewnętrznymi, a w Niemczech 40 procent czyli prawie co druga firma posiada taki system.

Pytanie: czy są sposoby na zwiększenie popytu na cyfryzację w przedsiębiorstwach, czy pandemia przyspiesza transformację cyfrową, czy jest to przeszkoda? Cyfryzacja wiąże się z osiąganiem lepszych wyników w firmach. Czy właściciele mikro i małych firm wiedzą o tym, że technologie cyfrowe pomagają zwiększyć wydajność, wybić się na rynku? Z danych Europejskiego Banku Inwestycyjnego wynika, że przeszkodą we wdrażaniu cyfryzacji jest brak wykwalifikowanych pracowników.

Czy pandemia wpłynęła na unowocześnienie firm? Wojna i pandemia to elementy przyśpieszenia technologicznego – mówiono podczas webinarium. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się więcej niż w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak, 15 procent obywateli naszego kraju jest wykluczonych cyfrowo. Można jednak na to spojrzeć inaczej: aż 85 procent Polaków, korzysta z internetu.

Duże firmy to duży potencjał. Z małymi jest gorzej, trzeba się o nie troszczyć, bo są ważne. Zainteresowanie przedsiębiorczością jest dobrym prognostykiem. Ważne jest stworzenie zaplecza organizacyjnego podmiotów, które by pomagały przedsiębiorcom we wdrażaniu rozwiązań i pomysłów. Większość projektów innowacyjnych bazuje na pomysłach przedsiębiorców i to jest duży kapitał.

Źródła ilustracji: transmisja z webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.