Europe Direct (ED) odradza się w Gdańsku. W planach – utworzenie silnej sieci ED w pomorskich szkołach. Popandemiczna inauguracja działalności ED odbyła się w Wyższej Szkole Bankowej

Fot. Kazimierz Netka.

Nie dajmy sobie odebrać Unii Europejskiej

Jaka ma być Unia Europejska? Takie pytania stawia sobie wielu Europejczyków. Czy należy stłamsić tzw. populistów, którzy wskazują na – ich zdaniem – zdecydowane negatywy funkcjonowania UE, czy dać im pełne i swobodne prawo do głoszenia swych spostrzeżeń? Euroentuzjaści nie lubią eurosceptyków. Wielka Brytania wystąpiła z UE i teraz nie ma kto dowozić benzyny do stacji paliwowych w tym kraju. Taki m.in. obraz zarysował się w wypowiedziach niektórych uczestników wydarzenia inaugurującego nową działalność punktu Europe Direct w Gdańsku. Nie zabrakło też wskazań na Polskę i Węgry, jako niewłaściwych postaw w gronie państw członkowskich UE. Taki obraz, z negatywnym wizerunkiem współczesnej Polski, jako państwa nieprzystającego(?) do Wspólnoty, ma iść do szkół?

Fot. Kazimierz Netka.

Od lat punkt Europe Direct w Gdańsku prowadzony jest przez Stowarzyszenie Morena – stowarzyszenia, mającego olbrzymie sukcesy w działalności na rzecz młodzieży. Te osiągnięcia są takie, że wiele innych organizacji mogłoby iść w ślady Moreny – brać wzór z tego stowarzyszenia.

Fot. Kazimierz Netka.

Inauguracja nowej, miejmy nadzieję, że już popandemicznej, działalności gdańskiego – pomorskiego punktu Europe Direct, miała miejsce w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, 27 września 2021 roku. Uczestniczyli w niej m.in. europarlamentarzyści: Magdalena Adamowicz i Janusz Lewandowski, a także Monika Chabior – zastępca prezydenta miasta Gdańska, Karolina Klassa – koordynatorka projektu w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdańsku. Dominik Łazarz – ekspert ds UE przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rafał Rolka – koordynator projektu Let’s Communicate Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej.

Tak jak Polskę i Węgry niektórzy uczestnicy tego spotkania przeciwstawiali euroentuzjastycznym pozostałym państwom członkowskim UE, tak też wskazywali na kontrast między prounijnym województwem pomorskim i bardziej sceptyczną – pod względem tego, czego możemy się spodziewać ze strony instytucji Unii Europejskiej – społecznością województwa podkarpackiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Konferencję inauguracyjną w Wyższej Szkole Bankowej prowadził Maciej Fortuna – kierownik Europe Direct w Gdańsku.

Oto obszerne fragmenty informacji, którą przedstawił kierownik Maciej Fortuna:

EUROPE DIRECT w Gdańsku jest projektem Komisji Europejskiej, realizowanym przez Stowarzyszenie Morena już od 12 lat. W maju tego roku ponownie wygraliśmy konkurs na prowadzenie naszego punktu w Gdańsku do roku 2025. Dzięki temu mamy przyjemność przybliżać Państwu i naszym odbiorcom pracę Komisji Europejskiej, prezentować wartości europejskie, prowadzić w szkołach lekcje dotyczące funkcjonowania Unii oraz organizować na ten temat debaty, konferencje, seminaria i rozmowy eksperckie.

W imieniu nie tylko swoim, lecz także całego zespołu EUROPE DIRECT Gdańsk mogę powiedzieć, że nasza rola na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta. Z jednej strony skutecznie przybliżamy Unię Europejską mieszkańcom poszczególnych regionów krajów członkowskich, jednak zmieniająca się dynamicznie sytuacja międzynarodowa nieprzerwanie wymaga od nas wprowadzania nowej tematyki w naszych działaniach. Poza kwestiami dla nas oczywistymi, jak wzrost tolerancji i różnorodność europejska tematami, które nabierają na znaczeniu są: kryzys klimatyczny, wzrost tendencji nacjonalistycznych w państwach członkowskich oraz rola młodych ludzi w procesach decyzyjnych.

Przejdźmy jednak do sedna, czyli czym właściwie są punkty EUROPE DIRECT?
Działają one na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Są pewnego rodzaju lokalnymi punktami kontaktowymi, w których pracownicy dostarczają informacji oraz udzielają odpowiedzi na pytania związane z Unią Europejską. Pracownicy punktów na wystosowane przez mieszkańców danego regionu zapytania odpowiadają telefonicznie, drogą mailową bądź osobiście. W ramach punktów EUROPE DIRECT odpowiednio przeszkolony personel organizuje również lekcje europejskie i spotkania informacyjne w szkołach oraz debaty i konferencje z udziałem lokalnych przedstawicieli instytucji unijnych i polityków. Punkty EUROPE DIRECT mają za zadanie również reprezentować Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce np. podczas targów tematycznych. Każdego roku, do punktów informacyjnych EUROPE DIRECT kierowanych jest ponad milion pytań, dzięki którym unijni decydenci mają okazję poznać potrzeby i obawy obywateli.

Chcąc poznać genezę punktów informacyjnych EUROPE DIRECT należy przenieść się do roku 2005, gdzie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej swoją działalność rozpoczęła Sieć Informacyjna Europe Direct, zarządzana i współfinansowana przez Komisję Europejską. W jej skład weszły Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Centra Dokumentacji Europejskiej oraz sieć unijnych prelegentów Team Europe.
Praca wymienionych przeze mnie podmiotów opiera się na dostarczaniu kompletu informacji oraz angażowania obywateli Unii Europejskiej w procesy decyzyjne. Punkty wspólnie starają się o zapewnienie dla społeczeństwa rzetelnych informacji, tak, by osoby zamierzające oddać głos na swoich europejskich decydentów posiadały szeroką wiedzę o tym, jakim problemom Unia musi stawić czoło oraz jakie działania w tym zakresie podejmuje.

Aktualnie, w Polsce funkcjonują 23 biura EUROPE DIRECT; w tym biuro EUROPE DIRECT Gdańsk z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 7.

PODSUMOWANIE I PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

Przez ostatnie dwanaście lat punkt EUROPE DIRECT Gdańsk podjął wiele działań dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, które bezpośrednio pomogły promować reprezentowane przez Wspólnotę wartości. W tym celu zorganizowaliśmy szereg debat, seminariów oraz spotkań eksperckich, które ze względu na pandemię przenieśliśmy do sfery online. Jako punkt EUROPE DIRECT jesteśmy również częstymi gośćmi w szkołach, gdzie prowadzimy zajęcia dotyczące podstaw wiedzy o Unii Europejskiej, savoir-vivre’u, czy europejskich możliwości dla młodych, gdzie prezentujemy propozycję wolontariatów oraz szeregu innych aktywności. Część naszych działań realizujemy we współpracy z partnerami, m.in ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz z partnerami należącymi do Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, czy z Okręgiem Pomorskim Związku Harcerstwa Polskiego.

Doświadczenie, które zdobywaliśmy wygrywając poprzednie edycje konkursu pozwoliło nam wykreować silną markę punktu EUROPE DIRECT Gdańsk, tym samym sprawiając, że nasza rozpoznawalność wśród obywateli oraz instytucji w regionie jest wysoka.

Dzięki temu od wielu lat współpracujemy również z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Ponadto jesteśmy wiarygodnym partnerem dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, z którymi realizujemy oraz dążymy do dalszej współpracy w ramach działań wynikających z misji sieci EUROPE DIRECT. Ważnym uwarunkowaniem dla przekazywania informacji europejskiej jest również współpraca naszego punktu ze wszystkimi Młodzieżowymi Radami na terenie województwa pomorskiego, co pozwala na realizację działań punktów EUROPE DIRECT Gdańsk w każdym powiecie.

W trakcie poprzednich edycji punkt EUROPE DIRECT nawiązał i zrealizował setki działań z wymienionymi przeze mnie instytucjami na terenie województwa pomorskiego. Dzięki temu, nasz punkt jawi się jako miejsce, którego zadaniem jest podnoszenie świadomości europejskiej wśród lokalnych społeczności oraz promocja działań unijnych.

Plan funkcjonowania EUROPE DIRECT w Gdańsku na lata 2021-2025 zakłada kontynuację wyznaczonych priorytetów naszego punktu oraz realizację następujących celów:

– zwiększenie dostępności do informacji europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym

– kontynuowanie i rozszerzanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

– kreowanie postaw proeuropejskich wśród mieszkańców województwa pomorskiego

– propagowanie wartości unijnych wśród najmłodszych

REAKTYWACJA SZKOLNYCH KÓŁ EUROPEJSKICH

W ostatnich latach pod okiem Stowarzyszenia Morena funkcjonowały Szkolne Koła Europejskie. Jednak z uwagi na zamknięcie szkół spowodowane pandemią ich działalność została zawieszona. Dlatego dziś, podczas wydarzenia inaugurującego punkt EUROPE DIRECT w Gdańsku pragniemy ogłosić reaktywację Szkolnych Kół Europejskich pod patronatem merytorycznym naszego punktu.

Na prowadzenie Szkolnych Kół Europejskich zdecydowaliśmy się po to, by wśród dzieci i młodzieży propagować wartości Unii Europejskiej oraz by dostarczać im rzetelnej wiedzy zarówno o Wspólnocie, jak i całym kontynencie europejskim.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie powitać delegację ze szkół, które już oficjalnie dołączyły do naszego projektu:

Szkoła Podstawowa nr 52 w Gdańsku im. Tadeusza Kościuszki Ewa Wasilewska – Dyrektor szkoły, Joanna Obszańska – wicedyrektor, Karolina Klassa, Urszula Walc, Aleksandra Walewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Banacha oraz XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha reprezentowanym przez Pana Michała Brodeckiego

– Szkoła Podstawowa nr 61 w Gdańsku im. Józefa Wybickiego, reprezentowaną przez Panią Annę Adamczyk

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku im. Władysława Broniewskiego reprezentowanym przez Panią Joannę Dunajską.

 

Fot. Kazimierz Netka.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma przynależność Polski do Unii Europejskiej i do NATO. UE oraz NATO są gwarantami naszego bezpieczeństwa. Wycofując się z Unii Europejskiej możemy stracić szansę cywilizacyjną. Unia Europejska jest naszym dobrem i nie dajmy sobie tego dobra odebrać – mówił europarlamentarzysta Janusz Lewandowski.

Fot. Kazimierz Netka.

Monika Chabior – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska zwróciła w swym wystąpieniu uwagę na znaczenie wolontariatu. Tak było m.in. podczas Euro 2012. Pani prezydent przypomniała też, że Gdańsk został Europejską Stolicą Wolontariatu na rok 2022.

Fot. Kazimierz Netka.

O reaktywacji Szkolnych Kół Europejskich mówiła Karolina Klassa – koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 52 im Józefa Piłsudskiego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

Na zakończenie odbyła się debata pt. „EUROPE DIRECT – rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Debatę prowadził Maciej Fortuna – kierownik EUROPE DIRECT. Prelegentami byli: Magdalena Adamowicz – posłanka do Parlamentu Europejskiego; Dominik Łazarz – ekonomista, ekspert ds. UE przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Rafał Rolka – specjalista ds. Unii Europejskiej, koordynator projektu Let’s Communicate! – Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

Sieć informacyjna EUROPE DIRECT zaczęła funkcjonować w 2005 roku, w krajach Unii Europejskiej. Zarządzana jest przez Komisję Europejską. W skład sieci ED wchodzą m.in. Punkty EUROPE DIRECT oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Więcej wiadomości znajduje się na stronie: http://www.europedirect-gdansk.morena.org.pl/siec-europe-direct/ .

Kazimier Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

One Comment

  1. byłam na tej debacie, bardzo mi się podobało wystąpienie pana z Rzeszowa, mocne i merytoryczne, takich wydarzeń oby więcej w Gdańsku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.