DLA LASU, DLA LUDZI – ruszyła kampania Lasów Państwowych. Dowiedz się, jaki mamy z nich pożytek. Każdego roku polscy leśnicy sadzą prawie pół miliarda drzew. Polskie lasy pochłaniają 36 mln ton CO2 rocznie. Są podziwiane przez leśników z innych krajów

Na zdjęciu: Ambasadorzy kampanii. Fot. z Archiwum Lasów Państwowych.

Do budżetu państwa i samorządów Lasy Państwowe wpłacają podatki w wysokości około 2 mld zł rocznie. Pozyskują w tym czasie 40 mln m3 surowca, a przyrost drzew wynosi ok. 55 mln m3 na rok

Na zdjęciu: Wizyta leśników ze Szwecji w RDLP Gdańsk. Fot. Kazimierz Netka.

Jak Lasy Państwowe starają się godzić jednocześnie różne oczekiwania społeczeństwa oraz potrzeby przemysłu drzewnego i rozwoju gospodarczego kraju? Czym jest zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna? W jaki sposób leśnicy dbają o zapewnienie trwałości lasu? Między innymi na te pytanie ma odpowiedzieć ogólnopolska kampania społeczna Lasów Państwowych „DLA LASU, DLA LUDZI” – poinformował nas Jerzy Krefft – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Oto ciąg dalszy:

Przez najbliższe miesiące trzech ambasadorów kampanii będzie wyjaśniało Polakom, co oznaczają poszczególne funkcje lasów i jakie znaczenie dla społeczeństwa, przyrody oraz gospodarki ma sprawne zarządzanie terenami leśnymi. Mamy nadzieję, że kampania zaowocuje wzrostem społecznej akceptacji dla naszej pracy – mówi Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Twarzami kampanii „DLA LASU, DLA LUDZI” zostali: dr Andrzej Kruszewicz, przyrodnik, ornitolog, Maja Włoszczowska, wielokrotna mistrzyni Europy i Polski oraz złota medalistka mistrzostw świata w kolarstwie górskim i Sebastian Karpiel-Bułecka, muzyk oraz architekt.

Co nas czeka?

Poza emisją spotu w stacjach telewizyjnych, serwisach vod i YouTube, reklamą internetową oraz ekspozycją plakatów w przestrzeni miejskiej autorzy kampanii przygotowali szereg działań content marketingowych. Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosi do oglądania prowadzonej przez siebie serii wideo „Z natury rzeczy”, w której opowie o tym czy moglibyśmy żyć bez drewna. Zachęci także do udziału w konkursie fotograficznym promującym trzy funkcje lasów, w którym nagrodami będzie udział w specjalnym koncercie zespołu Zakopower.

Maja Włoszczowska przygotowała cykl krótkich treningów wideo, które pomogą zadbać o dobrą formę będąc w lesie. Dr Andrzej Kruszewicz wziął udział w tworzeniu interaktywnych gier w ramach projektu Ekoeksperymentarium, którymi postara się wzbudzić zainteresowanie życiem lasu u najmłodszych. Dla dzieci ambasadorzy nagrali także wspólnie audiobajkę o trzech funkcjach lasu „To właśnie las”, w której wcielają się w postacie dzikich zwierząt.

*****

Od prawie stu lat leśnicy, w myśl zasad zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, dbają o polskie lasy. W dużej mierze dzięki ich staraniom lasów z roku na rok w Polsce przybywa, zwiększa się też ich zasobność. Po II wojnie światowej lesistość kraju wynosiła jedynie 21%, a dziś lasy zajmują już bez mała 30% powierzchni Polski.

Fot. Kazimierz Netka

Fundamentalna zasada działania Lasów Państwowych to samofinansowanie, co oznacza, że LP utrzymują się z własnych przychodów, nie korzystają z dotacji, same zaś płacą do budżetu państwa i samorządów podatki rzędu 2 mld zł rocznie.

Jeden las, trzy funkcje

Las pełni wiele funkcji przyrodniczych, gospodarczych oraz społecznych. Wielofunkcyjny model, w oparciu o który zarządzane są tereny podlegające Lasom Państwowym, sprawia, że funkcje te są w pełni realizowane i wzajemnie się uzupełniają.

W klimacie przyrody

Funkcje przyrodnicze to przede wszystkim zachowanie różnorodności biologicznej lasów, redukcja CO2, ochrona zasobów wody, przeciwdziałanie powodziom, zabezpieczenie gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem.

W Lasach Państwowych znaczna część obszarów objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Znajdziemy tu 1281 rezerwatów przyrody, ok. 11 tys. pomników przyrody. Ponad połowa łącznej powierzchni parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu znajduje się w lasach zarządzanych przez LP. Lasy Państwowe pomagają wielu gatunkom zwierząt i roślin. To dzięki staraniom m.in. leśników do polskich lasów powrócił żubr, w wielu miejscach odtwarzana jest populacja głuszca oraz cietrzewia, realizowany jest projekt ochrony ptaków szponiastych czy odtwarzane są siedliska żółwia błotnego.

Zadaniem leśników jest ochrona lasów. Największym zagrożeniem dla lasu jest ogień, dlatego ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i naprawdę skutecznie działającym systemie. To dzięki niemu możliwe jest szybkie wykrywanie pożarów, alarmowanie odpowiednich służb ratowniczych i prowadzenie akcji gaśniczej. Lasy Państwowe wspierają działania Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wynajmują na swój koszt co roku kilkadziesiąt samolotów patrolowych, gaśniczych oraz śmigłowców, które wspierają gaszenie pożarów lasów, tworzą punkty czerpania wody, dojazdowe drogi pożarowe i inną infrastrukturę, z której korzystają strażacy podczas akcji gaśniczych.

Ale ogień to niestety nie jedyny problem. Choroby drzew, plagi owadów, presja cywilizacji, zanieczyszczenia przemysłowe, a także huragany, obfite opady śniegu czy susze to tylko część trudności, z którymi borykają się nasze lasy.

Leśnicy konsekwentnie zmieniają skład gatunkowy drzew w polskich lasach, dopasowując go lepiej do siedlisk, na których rosną lasy. W wyniku tzw. przebudowy drzewostanów stale rośnie udział drzew liściastych w naszych lasach – w ciągu ostatnich 70 lat zwiększył się z 13 do 24%. To sprawia, że lasy stają się bardziej różnorodne, sprzyja bogactwu przyrodniczemu, ale też czyni je bardziej odpornymi na różne zagrożenia, w tym wynikające ze zmian klimatycznych.

Fot. Kazimierz Netka

Każdego roku leśnicy sadzą prawie pół miliarda drzew. To 1000 drzew na minutę w skali całego roku! Dzięki temu lasów w Polsce przybywa i zajmują już ponad 9,2 mln ha, pochłaniając 36 mln ton CO2 rocznie.

Z natury rzeczy

Drewno jest z lasu. To idealny surowiec, łączący w sobie piękno i praktyczność. Jednak najważniejsze jest to, że drewno jest surowcem ekologicznym, przyjaznym środowisku i w pełni odnawialnym. W miejsce każdego wyciętego na potrzeby gospodarki lub obywateli drzewa leśnicy sadzą co najmniej kilka nowych. W ten sposób las nie znika na trwałe z danego miejsca.

Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na drewno, Lasy Państwowe pozyskują dziś 40 mln m3 surowca rocznie. To zaledwie 1,5-2% całych zasobów w lasach, którymi zarządzają. Jednocześnie w ciągu każdego roku w LP przyrasta znacznie więcej drewna, niż pozyskują – ok. 55 mln m3. Dzięki temu z biegiem czasu zasoby surowca rosną.

Las i pochodzące z niego drewno obecnie zapewniają pracę ok. 375 tys. osób, w dużej mierze mieszkańcom lokalnych społeczności. Wśród nich blisko 350 tysięcy to ludzie zatrudnieni w prywatnych zakładach usług leśnych – pilarze, zrywkarze, operatorzy maszyn wielooperacyjnych i pracownicy tysięcy firm przerabiających drewno i produkty drewnopochodne.

Las mnie rusza

Lasy Państwowe są ogólnodostępne. Dzięki funkcji społecznej lasów Polacy mają możliwość obcowania z naturą i spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Do dyspozycji społeczeństwa leśnicy oddali i utrzymują ponad 20 000 km szlaków pieszych, prawie 4000 km szlaków rowerowych, około 3200 parkingów leśnych i miejsc postoju oraz ponad 600 pól biwakowych i obozowisk.

Fot. Kazimierz Netka

Lasy Państwowe to także edukacja. Z bezpłatnej oferty edukacyjnej LP – 1011 ścieżek dydaktycznych, 562 wiat edukacyjnych, 269 izb edukacyjnych oraz 65 ośrodków edukacji leśnej – mogą skorzystać grupy wiekowe od przedszkola przez szkoły po dorosłych i uniwersytety trzeciego wieku.

Lasy Państwowe promują także w pełni ekologiczną, naturalną i zdrową żywność pochodzącą z lasów w ramach specjalnego projektu „Dobre z Lasu”. Dzięki niemu dziczyzna, miody oraz płody runa leśnego stają się bardziej dostępne, a ich nabywcy mają gwarancję, że żywność, którą kupują jest zdrowa i smaczna.

Z troską o las, z korzyścią dla każdego

Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma wobec lasu oczekuje innych rzeczy. Dlatego działania Lasów Państwowych mają na celu pogodzenie trzech funkcji lasu – przyrodniczej, gospodarczej oraz społecznej, tak by każdy w lesie znalazł to, czego mu w danej chwili potrzeba, a las jako całość trwał wraz ze swoim bogactwem przyrodniczym i łagodził skutki zmian klimatu. Wszystko robimy i dla lasu, i dla ludzi! – napisano w artykule, który przekazał nam Jerzy Krefft – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Polskie lasy są chętnie odwiedzane przez leśników z państw zachodnich. Staliśmy się wzorem, godnym naśladowania. Na południu kraju, w RDLP Kraków, powstał program „Leczenie Lasem”. W RDLP Katowice, przy pomocy lasu rekultywuje się tereny pogórnicze. W Nadleśnictwie Elbląg, w RDLP Gdańsk, stworzono unikatową koncepcję zagospodarowania lasów na potrzeby turystyki – na Żuławach, na Mierzei Wiślanej i na Wysoczyźnie Elbląskiej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *