European Youth Week. Trwa Europejski Tydzień Młodzieży (ETM). Hasło tegorocznej edycji tego wydarzenia brzmi: „Demokracja i ja”. Przez cały tydzień we wszystkich uczestniczących w ETM krajach odbywają się lokalne wydarzenia.

Fot. Kazimierz Netka.

Priorytetem numer jeden na kolejnych dziesięć lat działalności UE powinna być ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Europejski Tydzień Młodzieży odbywa się co dwa lata. Ma on na celu promowanie programów przeznaczonych dla młodzieży podczas wydarzeń we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. ETM potrwa do 5 maja, w całej Europie i odbywa się po raz dziewiąty.

Ponieważ zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja), w tym roku jednym z najważniejszych tematów jest aktywny udział młodzieży w życiu ich społeczności i w demokratycznym procesie decyzyjnym – wynika z informacji, które przekazała nam Marta Angrocka-Krawczyk  z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

30 kwietnia unijny komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics był gospodarzem dialogu obywatelskiego z młodzieżą oraz poprowadzi debatę w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem ponad 800 młodych osób. Na liście tematów znalazły się kwestie takie jak aktywność obywatelska oraz znaczenie Europejskiego Korpusu Solidarności dla młodzieży, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Tibor Navracsics powiedział: Cieszę się z pokolenia młodych Europejczyków, którzy są aktywni, zaangażowani i gotowi wspierać innych. W Europejskim Korpusie Solidarności zarejestrowało się już prawie 125 tys. osób, co wyraźnie pokazuje, że młodzi chcą się angażować w życie społeczne. Z ostatniego badania Eurobarometru na temat młodzieży wynika, że trzy czwarte młodych ludzi uprawia jakąś formę aktywności obywatelskiej: głosuje, należy do organizacji, podpisuje petycje w internecie lub pracuje jako wolontariusz. Jestem z tego dumny i chciałbym zachęcić młodych ludzi, by mobilizowali do głosowania w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego również swoich rówieśników. Warto pamiętać o tym, że macie wpływ na kształtowanie własnej przyszłości.

Z badań Eurobarometru wynika, że zdaniem dwóch trzecich (67 proc.) młodych ludzi unijnym priorytetem numer jeden na kolejnych dziesięć lat powinna być ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na drugim i trzecim miejscu plasują się poprawa edukacji i szkoleń, w tym swobodny przepływ studentów, praktykantów i uczniów (56 proc.), oraz zwalczanie ubóstwa i nierówności ekonomicznych i społecznych (56 proc.). Ponadto 72 proc. młodych ludzi, z którymi przeprowadzono rozmowy, twierdzi, że od momentu, w którym nabyli prawa wyborcze, głosowali w wyborach lokalnych, krajowych lub europejskich. Badanie przeprowadzono w marcu 2019 r. Wzięło w nim udział około 11 tys. osób w wieku od 15 do 30 lat. Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą mieli okazję omówić te i inne tematy na imprezach organizowanych w ramach jego obchodów.

Kontekst

Europejski Tydzień Młodzieży odbywa się co dwa lata. Ma on na celu promowanie programów przeznaczonych dla młodzieży podczas wydarzeń we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Oprócz oficjalnych wydarzeń w Brukseli zaplanowano również setki imprez lokalnych. W 2017 r. w Europejskim Tygodniu Młodzieży wzięło udział 112 tys. młodych ludzi z całej Europy, w tym z Macedonii Północnej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, a także Turcji.

Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji jest Europejski Korpus Solidarności, którego utworzenie zapowiedział w orędziu o stanie  Unii z 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker. Korpus solidarności oferuje osobom w wieku od 18 do 30 lat możliwość udziału w wielu projektach w całej UE i poza jej granicami. Od czasu inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności 7 grudnia 2016 r.  zarejestrowało się w nim prawie 125 tys. osób, a blisko 15 tys. uczestników już bierze udział w projektach.

Komisja Europejska organizuje konkurs im. Altiero Spinellego od 2017 r. Konkurs jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego. Nagroda jest przyznawana za wyjątkowe publikacje, utwory audiowizualne, filmy, wystawy, wydarzenia, seriale, programy radiowe, produkcje o walorach edukacyjnych itp., które przybliżają obywatelom Unię Europejską i zachęcają ich do udziału w procesach demokratycznych. 

Podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży w 2019 r. Komisja przedstawi najnowsze dane na temat wdrażania gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Gwarancja dla młodzieży to inicjatywa przewodnia UE mająca na celu wspieranie zatrudnienia młodzieży poprzez zapewnienie, że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego.

Dodatkowe informacje:

Europejski Tydzień Młodzieży ; Europejski Korpus Solidarności ; Wyniki konkursu im. Altiero Spinellego za 2018 r. ; Eurobarometr: Jak zbudować silniejszą i bardziej zjednoczoną Europę? – opinie młodych ludzi ; Erasmus+ ; Kampania EuandME . 

(K.N.)

Czytaj również na potralu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *