Fundacja LOTOS wesprze budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim. 30 sierpnia Sejm  przyjmie uchwałę w sprawie hitlerowskiej zbrodni pomorskiej. 29 września nastąpi w Lesie Szpęgawskim na Kociewiu, gmina Starogard Gdański, odsłonięcie pomnika upamiętniającego pomordowanie przez Niemców polskich obywateli.

Na zdjęciu, od lewej: poseł Kazimierz Smoliński, prezes Jarosław Wittstock, wójt Magdalena Forc-Cherek, prezes Adam Kasprzyk. Fot. Kazimierz Netka.

Znane są nazwiska kolejnych osób zamordowanych przez Niemców na Kociewiu, w Lesie Szpęgawskim

Powstaje nowy pomnik pomordowanych przez hitlerowców w Lesie Szpęgawskim na Kociewiu, gmina Starogard Gdański. Na tym pomniku znajdzie się około 2400 nazwisk pomordowanych.

Na początku II wojny światowej najwięcej osób hitlerowcy zamordowali na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, które miało swą stolicę w Toruniu. Szacuje się, że Niemcy zabili w tym województwie, w okresie od września 1939 roku do stycznia 1940 roku, kilkadziesiąt tysięcy obywateli polskich. Masowe groby wówczas pomordowanych znajdują się m.in. w Piaśnicy i w Szpęgawsku. 29 września 2019 roku, w Lesie Szpęgawskim na Kociewiu, zostanie odsłonięty pomnik, poświęcony pomordowanym.

Pieniądze na budowę pomnika pochodzą ze zbiórki wśród społeczeństwa, firm, instytucji, organizacji, a także ze składek zwykłych ludzi. Zwieńczeniem tej zbiórki jest dotacja, jaką przyznała Fundacja LOTOS. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 2 sierpnia 2019 roku, w centrali Grupy LOTOS w Gdańsku. Byliśmy świadkami tego ważnego wydarzenia. Dowiedzieliśmy się, m.in., że podczas uroczystości odsłonięcia pomnika, podane zostaną, dotychczas nieznane, nazwiska około 2 400 pomordowanych przez Niemców w Szpęgawsku.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Bardzo się cieszymy, że są wśród nas osoby, które przywracają pamięć o tamtych czasach, uczą następne pokolenia, dzięki temu stajemy się coraz lepsi, bo nie wolno zapominać tego co było, by patrzeć na to, co będzie – mówił, podczas uroczystości podpisania umowy, Adam Kasprzyk – prezes Fundacji LOTOS. – Mam zaszczyt przywitać niezwykle serdecznie panią Magdalenę Forc-Cherek – panią wójt gminy Starogard Gdański; posła tej ziemi i ambasadora tego projektu, bo nie wyobrażaliśmy sobie dzisiejszej uroczystości bez pana posła Kazimierza Smolińskiego. Witam pana Jarosława Wittstocka – wiceprezesa Grupy LOTOS, który jest dobrym duchem w naszej organizacji, w naszej fundacji, i bez pana prezesa tego spotkania by nie było – powiedział prezes Adam Kasprzyk.

Oto komunikat, który został wydany przez Grupę LOTOS po podpisaniu umowy pomiędzy Fundacją LOTOS i gminą Starogard Gdański:

Fundacja LOTOS wesprze budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim

Angażująca się w wiele ważnych społecznie inicjatyw Fundacja LOTOS tym razem wesprze budowę pomnika upamiętniającego 80. rocznicę zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim.  Monument w postaci kamiennego lasu poświęcony zostanie pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Pomorza.

W Lesie Szpęgawskim na przełomie 1939 i 1940 roku Niemcy zamordowali ok. 7 tysięcy mieszkańców Pomorza. Na 80. rocznicę zbrodni ma tu powstać symboliczny kamienny las składający się ze 150 słupów, które przedstawiają drzewa przechodzące w ścięte pnie. Na nich wygrawerowane zostaną znane nazwiska zamordowanych osób w kolejności alfabetycznej. Ścięte drzewa symbolizują utracone życie. Monument ma przyczynić się do upowszechnienia wiedzy historycznej na temat „zbrodni szpęgawskiej” w polskim społeczeństwie.

Pomnik zostanie odsłonięty we wrześniu 2019 r. Jego budowę wsparła Fundacja LOTOS. Umowę w tej sprawie podpisali Magdalena Forc-Cherek – wójt Gminy Starogard Gdański oraz Adam Kasprzyk – prezes fundacji LOTOS. W wydarzeniu wzięli także udział Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS; Kazimierz Smoliński – poseł z Pomorza oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Starogard Gdański: Elżbieta Sadowska – skarbnik gminy i Maria Michel – naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego.

 

Fot. Kazimierz Netka

To bardzo ważny projekt, ale też naznaczony ogromnym smutkiem. Cieszę się, że to zadanie spotyka się ze zrozumieniem i pozytywnym odzewem. Po raz pierwszy, po 80 latach, rodziny nie będą musiały szukać nazwisk swoich bliskich w literaturze. Będą mieli je na cmentarzu, będą mogli przynieść tu kwiaty i zapalić znicze. W Lesie Szpęgawskim zamordowano naszych przodków, patriotów. Dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju. Dziękuję Fundacji LOTOS za tak pozytywną reakcję. Już teraz zapraszam wszystkich 29 września na obchody 80. rocznicy zbrodni szpęgawskiej i odsłonięcie pomnika – powiedziała Magdalena Forc-Cherek – wójt Gminy Starogard Gdański.

 

Tak będzie wyglądał pomnik w Lesie Szpęgawskim. Fot. materiały prasowe.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Wspominanie ważnych historycznych wydarzeń i należyte upamiętnianie bohaterów oraz poległych ofiar to nasz obowiązek. Często nie doceniamy poświęcenia ludzi, którzy bez wahania oddawali życie za naszą ojczyznę. A przecież gdyby nie oni, dziś nie żylibyśmy w wolnym kraju. Dlatego właśnie Fundacja LOTOS wspiera inicjatywy pielęgnujące patriotyzm oraz pamięć historyczną. Poprzez takie działania chcemy okazać wdzięczność i wyrazić dumę z tego, że jesteśmy Polakami – wskazuje Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS.

Las Szpęgawski po wybuchu II wojny światowej nie bez powodu został wybrany przez niemieckich okupantów jako miejsce masowych egzekucji. Odludne położenie i bliskość Starogardu i Tczewa spowodowały, że przeprowadzono tam wiele masowych egzekucji. Zamordowano m.in. wielu działaczy społecznych i politycznych z Pomorza. W 1944 r. naziści sprowadzili więźniów, by zatrzeć ślady. Dziś miejsce zbrodni upamiętniają tam jedynie skromny pomnik z czasów PRL i kamienne płyty postawione w miejscach, gdzie po wojnie odkryto zbiorowe mogiły ofiar. Nowy monument pozwoli w należyty sposób zachować w pamięci osoby, które oddały życie za Polskę.

***

 

Fot. Kazimierz Netka

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej – napisano w komunikacie, który przekazał nam Dział Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A.

Podczas spotkania w centrali Grupy LOTOS dowiedzieliśmy się, że powstał poselski projekt uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r. – w celu upamiętnienia pomordowanych przez hitlerowców w przedwojennym województwie pomorskim – w pierwszych miesiącach II wojny światowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Jestem autorem tej uchwały – powiedział nam poseł Kazimierz Smoliński. – Jej projekt został przyjęty przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. 30 sierpnia ma być podjęta przez Sejm uchwała w sprawie zbrodni pomorskiej w 1939 roku. Chcemy przypomnieć i upamiętnić ofiary największej zbrodni jaka była na terenie Polski w 1939 roku. Uchwała obejmuje całe tzw. wielkie Pomorze; od Włocławka na południu do Pucka jest około 400 miejsc zbrodni. Według IPN pewnych jest około 30 000 zamordowanych osób, a mówi się o 50 000 – 60 000. Nie jest znana dokładna liczba ponieważ Niemcy w 1944 roku zacierali ślady, miażdżyli kości palili zwłoki, wyrzucali popioły nawet do rzeki, ale jest sporo dokumentacji o tych miejscach. We wrześniu 1939 roku na terenie Polski zamordowano 19 000 obywateli Polskich, z czego 11 000 na Pomorzu. To pokazuje, jaka była skala. W okresie od września 1939 roku do stycznia 1940 roku zamordowano w województwie pomorskim minimum 30 000 osób, a w Kraju Warty czyli w Wielkopolsce – około 10 000, Po 1000 – 1500 osób na Śląsku i w rejencji ciechanowskiej czyli na północnym Mazowszu, które zostało wcielone do Prus. Pomorze było tak straszliwie potraktowane, ponieważ Niemcy nie godzili sile z utratą Pomorza w 1919 roku w wyniku Traktatu Wersalskiego i nazywali to Pomorze korytarzem. Dlatego, była akcja odpolszczania Pomorza. Była też akcja T – mordowanie pacjentów szpitali psychiatrycznych, następnie była akcja inteligencja – podczas której zamordowano kilkadziesiąt tysięcy osób, potem w 1944 roku była akcja 1005, gdzie zacierano ślady. Będzie uchwała Sejmu by to upamiętnić. Nawet na Pomorzu o tym dokładnie nie wiemy, a Polska jako całość bardzo mało o tym wie.

Dzięki zaangażowaniu pani wójt gminy Starogard Gdański, chcemy 29 września odsłonić nowy pomnik w Lesie Szpęgawskim, gdzie mieszkańcy Kociewia byli mordowani i po raz pierwszy zostanie podanych 2400 nazwisk ofiar. Rodziny na to czekają 80 lat. Te nazwiska były nieznane, a rodziny pomordowanych nie wiedziały, gdzie przyjść, zapalić symboliczne świeczki – mówił poseł Kazimierz Smoliński.

Poselski projekt uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r.

Budowę pomnika wsparły także rodziny pomordowanych przez hitlerowców. Niektórzy wpłacili nawet 2 000 złotych – dowiedzieliśmy się podczas spotkania w centrali Grupy LOTOS.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *