Fundusz Ubezpieczeń Społecznych a Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czym się różnią?

Fot. Kazimierz Netka.

Tam trafiają składki na renty i emerytury

Często mówimy, że opłacamy składki na ZUS. Nie jest to prawda. Warto poznać różnice pomiędzy ZUS a FUS. Choć skróty te różni tylko jedna litera, oznaczają one zupełnie co innego – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego:

Składki na ubezpieczenia społeczne trafiają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest instytucją, która obsługuje ten fundusz i zarządza jego środkami, m.in. zapisuje składki na indywidualnych kontach i zapewnia terminową wypłatę emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń.

Skrót ZUS zna większość z nas, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast mniej osób wie, co to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, FUS to zbiór, do którego trafiają co miesiąc składki od wynagrodzeń czy przychodów i z którego wypłacane są świadczenia. Dzieli się on na kilka mniejszych funduszy. Emerytury są finansowane z funduszu emerytalnego, renty – z rentowego, a świadczenia w razie choroby i macierzyństwa – z chorobowego. Jeśli komuś zdarzy się wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, to przysługują mu świadczenia z funduszu wypadkowego.

FUS jest obsługiwany przez ZUS. Oznacza to, że Zakład pobiera składki i wypłaca świadczenia. Nie prowadzi przy tym własnej polityki finansowej – realizuje tylko przepisy. Nie ustala samodzielnie wysokości składek czy świadczeń. O tym decyduje parlament.

ZUS i FUS to odrębne byty. Ta rozdzielność gwarantuje, że środki ze składek nie wpływają na konto ZUS. ZUS zapisuje każdą składkę na indywidualnych kontach osób ubezpieczonych. Nie ma możliwości, by wydatki ZUS pomniejszały świadczenia wypłacane obecnie lub w przyszłości. ZUS otrzymuje wynagrodzenie za obsługę FUS i milionów klientów. Jest to tzw. odpis, którego wysokość co roku ustalają sejm i senat, a który pochodzi z budżetu państwa – poinformował Krzysztof Cieszyński – regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa pomorskiego.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *