GAZ-SYSTEM zwiększa bezpieczeństwo gazowej strategicznej infrastruktury energetycznej. Wzmocniona została ochrona ważnych obiektów energetycznych, takich jak gazoport w Świnoujściu – w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną i Wojskami Obrony Terytorialnej

Fot. GAZ-SYSTEM.

Musimy być przygotowani na wrogie działania prowadzone z ukrycia

W obliczu zaostrzających się ataków hybrydowych Rosji na ukraińskie instalacje i obiekty energetyczne, GAZ-SYSTEM we współpracy z polskimi służbami wdraża kompleksowe rozwiązania służące ochronie infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Podpisanie przez spółkę porozumień z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz Strażą Graniczną to tylko niektóre z wielu działań dla wzmocnienia bezpieczeństwa systemu gazowego Polski – poinformowała Iwona Dominiak – rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM:

– Rząd podejmuje szereg działań, aby chronić krytyczną infrastrukturę energetyczną w celu zapewnienia stabilności funkcjonowania polskiej gospodarki i codziennego bezpieczeństwa polskich rodzin. Trwająca niemal półtora roku wojna za naszą wschodnią granicą nie może nam spowszednieć, szczególnie w kontekście aktywności inspirowanych przez Rosję formacji zbrojnych na terenie Białorusi. Dlatego budujemy świadomość wśród cywilów, w tym pracowników państwowych spółek energetycznych przez ich współpracę z WOT. Zwiększamy także środki ochrony ważnych obiektów energetycznych, takich jak gazoport w Świnoujściu, w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną. Chcę, aby takie porozumienia jak GAZ-SYSTEM podpisały wszystkie nadzorowane przeze mnie spółki zarządzające strategiczną infrastrukturą energetyczną. Nie zwalniamy tempa i reagujemy z wyprzedzeniem na potencjalne zagrożenia – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Podkreślam, że jesteśmy świadomi konsekwencji, jakie dotykają mieszkańców z powodu wprowadzonych zwiększonych środków bezpieczeństwa i ograniczeń w strefie wokół Terminalu w Świnoujściu. Priorytetem było zorganizowanie rozwiązań zastępczych, choćby takich jak plaża w Przytorze, które zrekompensują lokalnej społeczności Prawobrzeża te uciążliwości. Dlatego zaproponowaliśmy szereg darmowych aktywności na plaży jak warsztaty dla rodzin, sprzęt sportowy, dmuchańce czy strefa odpoczynku – dodała Łukaszewska-Trzeciakowska.

– Współpraca ze Strażą Graniczną, jak i z WOT jest ważna nie tylko w kontekście obrony gazowych obiektów przesyłowych, ale także w ujęciu operacyjnym. Korzystając ze wsparcia profesjonalnych formacji i sprzętu chcemy zwiększać wśród pracowników świadomość związanych z wojną za naszymi wschodnimi granicami zagrożeń i chcemy być przygotowani na wrogie działania prowadzone z ukrycia. Dodatkową korzyścią ze współpracy z polskim wojskiem jest możliwość zwiększania kompetencji obronnych naszej załogi dla bezpieczeństwa infrastruktury i najbliższego otoczenia – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes GAZ-SYSTEM. – Ważne jest dla nas, aby we wszystkich działaniach harmonizować interesy spółki z potrzebami społeczności lokalnych. Świadczą o tym działania spółki na rzecz mieszkańców Świnoujścia. Dlatego m.in. wybudowaliśmy drogę do alternatywnej plaży w Przytorze, zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy komunikację autobusową z Warszowa do Podziemnego Miasta oraz liczne atrakcje dla plażowiczów we współpracy z OSIR „Wyspiarz”. Poza tym co roku płacimy ponad 40 mln podatku do kasy Świnoujścia, które można przeznaczyć na lokalne inwestycje – dodał Kensbok.

W lipcu br. GAZ-SYSTEM podpisał z Dowódcą WOT porozumienie o współpracy i szkoleniu obronnym pracowników spółki. Natomiast w sierpniu GAZ-SYSTEM oraz Komendant Główny Straży Granicznej podpisali porozumienie o współpracy przy wybudowaniu w sąsiedztwie Terminalu LNG w Świnoujściu budynku zaplecza i nabrzeża dla pływających jednostek Straży Granicznej.

Dokument podpisany z KG SG ma na celu podjęcie wspólnych działań i podział odpowiedzialności przy wzmocnieniu ochrony obiektów portowych oraz strategicznej infrastruktury gazowej w tym rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem gazoportu.

Porozumienie wpisuje się w zapisy nowelizacji ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw. Jej przepisy przewidują m.in. wybudowanie na terenie portu morskiego w Świnoujściu zaplecza administracyjno-technicznego dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w tym odrębnego nabrzeża dla postoju pływających jednostek straży.

Porozumienie uwzględnia:

1) wzmocnienie ochrony i podniesienie poziomu bezpieczeństwa strategicznej infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego, która jest własnością GAZ-SYSTEM i znajduje się w zasięgu terytorialnym jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

2) wymianę informacji wpływających na bezpieczeństwo energetyczne kraju;

3) działania na rzecz utworzenia miejsca stałego bazowania dla jednostek pływających Straży Granicznej w rejonie basenu portowego Terminalu LNG w Świnoujściu;

4) wspólnego podnoszenia kwalifikacji w obszarze obronności.

Inwestorem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację obiektów budowlanych przeznaczonych dla Straży Granicznej jest spółka GAZ-SYSTEM. Powstała infrastruktura po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie przekazana Straży Granicznej na potrzeby realizacji ustawowych zadań Straży, w tym zadań określonych w Porozumieniu o współpracy – poinformowała Iwona Dominiak – rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM.

(K.N.)

Proszę, czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *