Gdańsk. 45. Posiedzenie Komitetu ds. współpracy międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej  Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Fot. Kazimierz Netka.

Polska – Niemcy: współdziałania, nie tylko nad Odrą i Nysą

Fot. Kazimierz Netka.

Tam, gdzie kiedyś istniała żelazna kurtyna (nazwy tej użył, chyba jako pierwszy, Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii) w Polsce od Świnoujścia – Szczecina do Zgorzelca i nieco na południe of tego miasta – teraz rozkwita współpraca polsko – niemiecka. Przeszkodą nie są geograficzne bariery: Odra i Nysa – rzeki, które istnieją od zarania dziejów i pewnie nigdy nie znikną, ale nad nimi budowane są mosty. Ta współpraca niemiecko – polska, sięga jednak dalej w obydwa państwa. Rozkwita nawet daleko od terenów przygranicznych. Przykładem może być przyjaźń między Gdańskiem i Bremą, trwająca od 45 lat, czy między Zieloną Górą i Cottbus, już od 46 lat. Teraz, współdziałania są koordynowane przez Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową.

Fot. Kazimierz Netka.

Właśnie w Gdańsku, zainaugurowano 14 października 2021 roku roboczą część obrad 45. Posiedzenia Komitetu ds. współpracy międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Spotkanie oficjalne, zorganizowano 15 października 2021 roku w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

Współdziałanie i przyjaźń między Polską i Niemcami są coraz większe, ściślejsze. Jednak, podczas oficjalnych wystąpień 45. Posiedzenia nie zabrakło aluzji. Jak wiadomo, Polska (nie tylko) ma pretensje do Niemiec, że powiązały się z Rosją rurociągami Nord Stream. Niemcy zarzucają polskiemu obecnemu rządowi, że nieco odstaje od tendencji, od głównego nurtu wytyczonego przez instytucje Unii Europejskiej w Brukseli. Jest nieskrywaną tajemnicą że kurs polskiego rządu w stosunku do instytucji europejskiej przybrał niestety niepokojący wymiar i wielu ludzi u nas się tym martwi – powiedział reprezentant Niemiec.

Pod adresem rządu Niemiec, nikt wprost podobnej oceny podczas 45. Posiedzenia nie dokonał. W każdym razie tego nie zauważyliśmy.

Fot. Kazimierz Netka.

Na spotkaniu w Gdańsku Niemcy mogli uzyskać też nieco błędne wyobrażenie o tym, co dzieje się w województwie pomorskim, o strukturze etnicznej i kulturowym bogactwie tego regionu. A od czasów wojny zaszły tu istotne przemiany. Nowa elita intelektualna, która napłynęła do Gdańska z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, a także z południa i centrum kraju, uczyniła Gdańsk unikatowym i potężnym jeśli chodzi o dorobek europejski, naukowy, kulturowy, gospodarczy, medyczny i przemysłowy.

Na bogactwo etniczne i kulturowe województwa pomorskiego wskazywał m.in. Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. Mówił o istnieniu w tym województwie nie tylko Kaszubów, ale też np. o obecności Powiślan, Kociewiaków.

Z kolei inny przedstawiciel pomorskiego samorządu wojewódzkiego, mówiąc o Lechu Bądkowskim określił go jako wielkiego myśliciela kaszubsko – pomorskiego. Goście z Niemiec mogli odnieść wrażenie, że w Pomorskiem istnieją głównie Kaszubi i że tylko oni uczynili ten region pięknym i silnym. Miejmy nadzieję, że zgromadzeni uwierzyli marszałkowi Leszkowi Bonnie i wyjechali z Gdańska przekonani, że nie ma w Pomorskiem monolitu kulturowego ani etnicznego, a istnieje rozmaitość nie tylko poglądów, ale też różnorodność etniczna, kulturowa, którą tworzą również Niemcy, a także m.in. Tatarzy Żydzi, Kresowianie, Kociewiacy, Słowińcy, Żuławianie, Ukraińcy, Białorusini, Powiślanie (mieszkańcy np. powiatów Sztum, Kwidzyn) i wiele innych społeczności, co czyni województwo pomorskie niezwykle atrakcyjnym regionem, dla turystów oraz inwestorów.

To tyle na wstępie o tym, jak przedstawiany bywa obraz województwa pomorskiego w kraju i za granicą podczas międzynarodowych spotkań.

Fot. Kazimierz Netka.

Pomorze i Gdańsk były i są wielkim magnesem – mówił Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego. Dawniej za sprawą naszego położenia nadmorskiego, portów szlaków komunikacyjnych wiodących z południa na północ Europy w Gdańsku spotykali się ludzie z całej Europy. Dzisiaj za sprawą kreatywności Pomorzan w różnych obszarach naszego życia jesteśmy jeszcze większym magnesem niż byliśmy wcześniej. Tu na Pomorzu obserwujemy dynamiczny wzrost produktu krajowego brutto, nastąpiła likwidacja bezrobocia. Obserwujemy dynamiczny rozwój eksportu, wysoki poziom inwestycji w infrastrukturę, gospodarkę oraz w bazę turystyczną. Naszymi atutami są otwartość, tolerancyjność i solidarność. Pomorze to region otwarty na kontakty zagraniczne, region atrakcyjny do życia i inwestowania. Zachęcam państwa do poznania nie tylko aglomeracji trójmiejskiej ale także pozostałych subregionów naszego województwa, do poznania Powiśla, Kociewia, czy Kaszub – mówił wicemarszałek Leszek Bonna.

Fot. Kazimierz Netka.

Nasza współpraca jest doskonałym świadectwem naszej obecności w Unii Europejskiej – mówiła Współprzewodnicząca, Elżbieta Anna Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego. Omawiając dzisiaj zakres tej współpracy będziemy mieli wiele przykładów, że warto być we wspólnocie europejskiej dla prawdziwych wartości. Dzięki nim mamy pokój w Europie, demokrację i wolność, a tutaj w Gdańsku oddychamy tą demokracją i wolnością. Chcę przypomnieć słowa Tadeusza Mazowieckiego: można się różnić, spierać ale nie wolno się nienawidzieć. Takie przesłanie niesie traktat o dobrej współpracy: żeby rozmawiać, dyskutować, dochodzić do porozumienia To nam będzie wszystkim służyło – mówiła marszałkini Elżbieta Anna Polak.

Fot. Kazimierz Netka.

Piotr Grzelak wiceprezydent Gdańska, mówił: bardzo serdecznie witam państwa w Gdańsku. Cieszymy się, że do 45. Posiedzenia Komitetu ds. współpracy międzyregionalnej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej dochodzi właśnie tu. Jesteśmy w trakcie 45 rocznicy współpracy Gdańska z Bremą. Ta magia liczb raczej odnosi się do pewnej filozofii miast, regionów, tego, że widzimy szansę w przełamywaniu barier w tej współpracy w tym otwarciu, budowaniu zaufania, o którym pan marszałek Leszek Bonna mówił. Gdańsk jest doświadczonym historycznie, ale Gdańsk widzi szanse w tym co udało nam się zbudować przez lata. Dzisiaj Unia Europejska niewątpliwie stoi na zakręcie. Są ruchy w Europie, które podważają ten dorobek, Z Gdańska dzięki obradom powinien iść głos, że Unia Europejska jest naszą szansą na budowę pokojowej Europy, na budowę pokojowego świata – zaapelował wiceprezydent Piotr Grzelak.

Fot. Kazimierz Netka.

Polska i Niemy mają wiele wspólnego – usłyszeli zebrani z ust Współprzewodniczącego, dr Stephana Holthoff-Pförtnera, Ministra Spraw Europejskich i Mediów Landu Nadrenia Północna-Westfalia. Europa jest centralną miarą dla polsko – niemieckich stosunków. Mam nadzieję że uda nam się wesprzeć Europę i razem będziemy bronić europejskich wartości. Polacy lubią, kochają swą demokrację, swą wolność, wartości. Wiem, że w Gdańsku o nie państwo walczyli. Dzięki temu możliwe było zjednoczenie Niemiec. Słowa papieża były początkiem upadku dyktatury komunistycznej i upadek żelaznej kurtyny był możliwy dzięki nim – mówił minister Stephan Holthoff-Pförtner.

Fot. Kazimierz Netka.

Cornelia Pieper – konsul generalna RFN w Gdańsku, w swym wystąpieniu:  30-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy „Jak zmieniły się stosunki polsko – niemieckie na przestrzeni 30 lat”, nawiązała do podpisania porozumień między Polską i Niemcami, a także o strajkach w Gdańsku. Pani konsul podkreśliła, że bez tego nic ważnego w Europie nie mogłoby się wydarzyć. „Solidarność” była iskrą – powiedziała pani konsul generalna Cornelia Pieper.

Fot. Kazimierz Netka.

Nawiązano ponad 800 partnerstw między Polską i Niemcami, Chyba nie ma w Polsce gminy, która nie miałaby partnera w Niemczech. Najstarsze liczą sobie około 45 lat., a partnerstwo między Zieloną Górą a miastem Cottbus w Niemczech liczy 46 lat.

Pani konsul podkreśliła znaczenie młodych. Powinniśmy wydobywać złoto w głowach młodego pokolenia – mówiła. Dlaczego nie rozważyć stworzenia modelu szkoły globalnej, z lekcjami dla młodzieży polskiej i niemieckiej oraz innych krajów europejskich?

Pani konsul generalna zwróciła też uwagę na znaczenie współpracy naukowej, polsko – niemieckiej. Teraz potrzeba więcej projektów w energetyce, w fotowoltaice, w wykorzystaniu wodoru.

– Trudno jest w ciągu kilku minut dokonać analizy stosunków polsko – niemieckich w kontekście, podpisania w 1990 i 1991 roku traktatów dotyczących kwestii granicznych i dotyczących przyjaźni, współpracy wzajemnej. Mam szczególne porównanie tego co się wówczas działo – mówił Grzegorz Grzelak – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka.

To, co działo się na początku lat 90 między Polską a Niemcami w dużej mierze na linii Odry i Nysy, porównywałem do tego co działo się na osi Renu 40 lat wcześniej, gdy dzięki takim politykom jak Charles de Gaulle i Konrad Adenauer. Wówczas współpraca na poziomie regionalnym stały się fundamentem pojednania francusko – niemieckiego. Cztery dekady później dzięki Helmutowi Kohlowi i Tadeuszowi Mazowieckiemu rozwój tej współpracy przyczynił się do pojednania polsko niemieckiego już w warunkach przygotowywania się do rozszerzenia Unii Europejskiej – mówił wiceprzewodniczący Grzegorz Grzelak.

Fot. Kazimierz Netka.Tak, jak bogate kulturowo i etnicznie jest województwo pomorskie, tak liczne są projekty realizowane przez Polaków i Niemców, w ramach współpracy nie tylko transgranicznej. O tym bardzo dużo mówiono w Gdańsku. Duże znaczenie ma realizowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł. Istotne jest bowiem urzeczywistnianie założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Fot. Kazimierz Netka.

„Europejski Zielony Ład – wkład polskich i niemieckich regionów” przedstawił dr Frank Köster, Szef działu mobilność Napędy przyszłości / Szef sieci paliwa i napędy przyszłości / Agencja Energie Agentur, Nadrenia Północna -Westfalia; Niskoemisyjna mobilność w Nadrenii Północnej – Westfalii:

Fot. Kazimierz Netka.

O mobilności w przyszłości mówił Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności:

Fot. Kazimierz Netka.

„Fit for 55” – dotyczy najnowszej propozycji Komisji Europejskiej. Temu zagadnieniu, czyli programowi „Gotowi na 55” poświęcono podczas spotkania w Gdańsku, sporo uwagi.

Pakiet legislacyjny „Fit for 55″ Komisji Europejskiej – stan obecny i perspektywy z punktu widzenia regionów w Polsce i w Niemczech omówili: Jacek Wasik/Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce:

Fot. Kazimierz Netka.

Kartin Lange / Minister Finansów i Europy Landu Brandenburgia:

Fot. Kazimierz Netka.

Patryk Białas / Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji / Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o. w Katowicach (Pakiet „Fit for 55″ szansą na zieloną i cyfrową transformację regionów):

Fot. Kazimierz Netka.

Przedstawiono też polsko-niemieckie projekty regionalne na rzecz zrównoważonej Europy

Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym: Prezentacja systemowego rozwoju miast dla miast o obiegu zamkniętym i regeneracyjnych – projekt Hamburga, Londynu i Kopenhagi zaprezentowała Anna Julia Kuschmierz – szefowa projektu w Kancelarii Senatu Hamburg:

Fot. Kazimierz Netka.

Projekt Interconnect zaprezentowała Sylwia Wymysłowska – kierownik wdrożenia informatycznego w ramach projektu Interconnect w spółce InnoBaltica:

Fot. Kazimierz Netka.

Nowy europejski Bauhaus: projekt kraju związkowego Saksonii Anhalt przybliżyła zebranym Susanne Brunnbauer – kierowniczka referatu w Kancelarii Państwa i Ministerstwa Kultury Saksonii-Anhalt:

Fot. Kazimierz Netka.

Europejskie Zrównoważone Dwumiasto Słubice/ Frankfurt nad Odrą – aktualne działania i plany na przyszłość pokazali: Mariusz Olejniczak – burmistrz Słubic, dr Joanna Pyrgiel / Kierownik Biura Projektów i Współpracy Zagranicznej, Sören Bollmann / Kierownik Frankfurcko – Słubickiego Centrum Kooperacji:

Fot. Kazimierz Netka.

Transgraniczne, neutralne dla klimatu dostawy ciepła – projekt europejskiego miasta Görlitz / Zgorzelec zaprezentowali Grzegorz Bicki, Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Sacha Caron  kierownik sprzedaży Stadtwerke Görlitz:

Fot. Kazimierz Netka.

Więcej wiadomości znajduje się na stronie www.lubuskie.pl

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *