Sescom oraz SES Hydrogen partnerami sektorowego porozumienia wodorowego. Podpisali je w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu

Na zdjęciu: lokomotywa na wodór, pokazana na Targach TRAKO 2021 w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Powstaje polska gospodarka wodorowa

Zwiększenie roli wodoru w polskiej gospodarce to obecnie największe wyzwanie zarówno dla przedstawicieli podmiotów publicznych, naukowych, jak i polskich przedsiębiorstw. Chcąc przyczynić się do rozwoju tego sektora, firma Sescom oraz SES Hydrogen zawarły wraz z innymi przedstawicielami polskiego rynku wodorowego, z udziałem resortu klimatu, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski – Polskie Porozumienie Wodorowe – poinformowała Magdalena Jankowska – Media Relations Specialist w Personal PR.

Polska jest obecnie jednym z największych producentów wodoru w Europie – odpowiada za około 14% jego łącznej produkcji. Nasz potencjał naukowy i gospodarczy umożliwia jednak wzmożenie działań w tym obszarze. Sescom oraz SES Hydrogen z grupy Sescom zawarły z innymi przedstawicielami polskiego rynku wodorowego Polskie Porozumienie Wodorowe, zobowiązując się tym samym do wspierania Polskiej Strategii Wodorowej oraz podjęcia działań mających na celu integrację środowisk zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej, wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących technologii oraz możliwości wykorzystania wodoru w krajowej energetyce, przemyśle i transporcie.

Wypracowane porozumienie ma umożliwić sprawne budowanie polskiej gospodarki wodorowej. W ramach porozumienia podjęte zostaną prace nad wzmocnieniem roli wodoru, wdrożenie go jako paliwa dla transportu oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru. Wodór może stać się więc jednym z głównych elementów transformacji energetycznej w Polsce.

– Aby tak się stało, konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze produkcji zero-emisyjnego wodoru zielonego i zwiększenie jego udziału w miksie energetycznym.. Co więcej, rozwój sektora wodorowego w najbliższych latach wpłynie realnie na znaczące ograniczenie przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i wypełnienie wysokich celów klimatycznych stawianych przez Komisję Europejską oraz Porozumienie Paryskie – powiedział Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom oraz SES Hydrogen.

– Cieszymy się, że jesteśmy częścią inicjatywy, która wspiera budowę polskiej gospodarki wodorowej. Jako przedstawiciel biznesu w obszarze technologii wodorowych wierzymy, że możliwe jest stworzenie w Polsce stabilnego i silnego rynku wodoru w oparciu o zeroemisyjny zielony wodór, którego rozwój umożliwi nie tylko osiągnięcie redukcji emisji pochodzących ze wszystkich sektorów, ale także zapewni wzrost gospodarczy kraju i osiągnięcie pozycji jednego z liderów rynku w Europie – dodaje Mateusz Sołtysiak, Partner Zarządzający w SES Hydrogen.

O spółce:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego  Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną z wykorzystaniem zeroemisyjnych źródeł energii. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe  z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W ostatnim roku  zrealizowała zlecenia dla ponad 350 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na  GPW w  Warszawie – poinformowała Magdalena Jankowska Media Relations Specialist.

„Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” zostało zawarte z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki Podpisali je 14 października 2021 roku w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego” – napisano na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-gospodarki-wodorowej-w-polsce

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *