Gdańsk, dzięki Naftoportowi gwarantuje Polsce niezależność od dostaw ropy naftowej z Rosji. Rozpoczyna się jubileuszowy, V Ogólnopolski Szczyt Energetyczny.

Na zdjęciu: Statek w Naftoporcie w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka.

Siły i zasoby energetyczne Polski w tym województwa pomorskiego – jakie one są, jakie mamy możliwości – pokazuje Europejskie Centrum Biznesu.

Niech moc będzie z nami…

Pomorskie instalacje energetyczne i petrochemiczne posiadają status obiektów strategicznych i są obiektami chronionymi. Dlaczego? O tym przekonali się uczestnicy wycieczki studialnej, zorganizowanej w poniedziałek, 24 kwietnia 2017 roku, w ramach V Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk 2017. Około pół setki reprezentantów różnych firm, instytucji oraz innych podmiotów zapoznało się bliżej z działalnością kilku przedsiębiorstw i uczelni w stolicy województwa pomorskiego.
Przy wjeździe do pierwszej firmy: NAFTOPORT Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo przeładunku paliw płynnych, uczestnicy musieli się wylegitymować, niemal jak podczas odprawy na granicy międzypaństwowej. Nic dziwnego, wszak Naftoport to przedsiębiorstwo przede wszystkim przeładowujące surowce i produkty bardzo podatne na wybuch. Poza tym – jest ono tak ważne, że gdyby zostały wstrzymane dostawy ropy z Rosji – on, Naftoport byłby jedynym miejscem, przez które do Polski moglibyśmy importować w większych ilościach paliwo i ropę naftową do naszych rafinerii.
NAFTOPORT Sp. z o.o. wykonuje przeładunki ropy naftowej i produktów naftowych w Morskim Porcie Gdańsk. Spółka stanowi istotny element logistyki dostaw ropy dla polskich i niemieckich rafinerii oraz jej tranzytu, a także lądowo – morskiego przeładunku produktów naftowych – informowali organizatorzy wycieczki studialnej. Nadal około 80 procent przeładunków w Naftoporcie to ropa rosyjska.

Fot. Kazimierz Netka

Nastaje nowa era w budownictwie. O tym uczestnicy podróży studialnej przekonali się w spółkach EKOINBUD oraz ECOLOGIQ. Zwiedzili fabrykę energooszczędnych gotowych prefabrykowanych budynków z magazynami energii.
Jak nauka przyczynia się do unowocześniania energetyki Pomorza i Polski uczestnicy podróży studialnej dowiedzieli się w Politechnice Gdańskiej – w Linte^2, laboratorium działającym w ramach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Linte^2 to laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii.

Fot. Kazimierz Netka

Projekt Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii – LINTE^2 (czytaj: Linte kwadrat) umożliwia różnym przedsiębiorstwom, placówkom naukowym rozwijanie i testowanie innowacji na dużą skalę Znacząco oddziałuje zarówno na inne ośrodki naukowe, jak i przede wszystkim na otoczenie gospodarcze.

Fot. Kazimierz Netka

Kolejnym odwiedzonym zakładem był GSG Towers. To spółka Grupy Stocznia Gdańsk SA. Najwydajniejsza w Polsce linia do produkcji wież dla elektrowni wiatrowych. Na razie produkuje na eksport; przede wszystkim dla duńskiej firmy.
We wtorek i w środę – plenarne obrady Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, organizowanego przez Europejskie Centrum Biznesu. We wtorek wieczorem – gala wręczenia nagród „BURSZTYN POLSKIEJ ENERGETYKI” oraz „Fale Innowacji”.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *