Gdańsk – odnowiono atrakcyjne miejsce turystyczne w Porcie. Nabrzeże Kapitana Tadeusza Ziółkowskiego już dostępne dla miłośników morza, statków i okrętów. Można lepiej obserwować Zatokę Gdańską, promy, wycieczkowce – w Nowym Porcie

Źródło ilustracji: ZMPGdańsk.

Podziwiaj Polskę w Nowym Porcie, u styku Westerplatte, Martwej Wisły i Bałtyku

Nabrzeże Ziółkowskiego często odwiedzane przez mieszkańców i turystów, znowu jest ogólnodostępne dla zwiedzających. Już w długi majowy weekend będzie można z bliska podziwiać jednostki wchodzące do Portu Wewnętrznego, w tym min. wycieczkowce, takie jak: „Spirit of Discovery”, pływający pod brytyjską banderą, który zacumuje przy Nabrzeżu Westerplatte 7 maja – dowiedzieliśmy się od Anny Drozd – Rzecznika Prasowego Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. (ZMPG S.A):

Remont nabrzeża kpt. Ziółkowskiego dobiegł końca. Jego modernizacja stanowiła część inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., współfinansowanej w 85 proc. przez Unię Europejską z instrumentu CEF. Prace związane z projektem pn. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” zostały już zakończone, a oficjalnie zamknięcie projektu planowane jest na czerwiec br. Koszt całej inwestycji to ponad 595 mln zł.

– Prace zostały podzielone na kilka zadań inwestycyjnych . W ramach zadania „Rozbudowa Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk” zmodernizowano w sumie 1 365 m (nabrzeża: Ziółkowskiego, Oliwskie i Zakręt Pięciu Gwizdków), tym samym utworzono stanowiska cumownicze pozwalające na obsługę największych jednostek wpływających do Portu Wewnętrznego. Wykonano również niezbędne roboty towarzyszące w zakresie: instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, prac czerpalnych, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz torów poddźwigowych – mówi Magdalena Schulz, główny specjalista ds. inwestycji w Porcie Gdańsk.

Wykonawcą kontraktu zawartego w styczniu 2019 r. była firma Strabag Sp. z o.o. – lider konsorcjum.

Źródło ilustracji: ZMPGdańsk.

Nabrzeże Oliwskie jest teraz bardziej funkcjonalne, co przełoży się na możliwość obsługi większej liczby statków jednocześnie. Główną grupą towarową przeładowywaną na tym nabrzeżu jest drobnica, a w szczególności wyroby i konstrukcje stalowe. Obsługiwane są także jednostki ze zbożem, ładunkami ciężkimi i ponadgabarytowymi oraz samochodami osobowymi. Atutem tego nabrzeża jest dogodne połączenie z siecią dróg kołowych, kolejowych i wodnych oraz bliskie sąsiedztwo wejścia do portu. Rozbudowa i modernizacja nabrzeża umożliwiła wydłużenie linii cumowniczej do obsługi kilku statków jednocześnie oraz zwiększyła wydajność nabrzeża i prawdopodobnie także wolumen obsługiwanego ładunku.

Nabrzeże Ziółkowskiego z kolei na odcinku ogólnodostępnym zyskało możliwość cumowania jednostek pasażerskich. Całość prac modernizacyjnych nie tylko zwiększy przepustowość oraz poziom bezpieczeństwa dla manewrujących i cumujących jednostek, ale uczyni ten teren bardziej atrakcyjnym i przyjaznym dla odwiedzających, którzy będą mogli z bliska podziwiać jednostki wchodzące do portu. Nabrzeże Ziółkowskiego to bowiem doskonały punkt obserwacyjny. Dlatego też ZMPG S.A. niebawem wyposaży nabrzeża w nowe ławki i kosze na śmieci. A dotychczasowa plenerowa wystawa zdjęć ukazujących Port Gdańsk zostanie zaktualizowana o nowe fotografie.

– Otwarcie nabrzeża dla mieszkańców i turystów planujemy już w długi majowy weekend. Trwają tam ostatnie prace porządkowe i kilka dni temu zasiana została trawa. Czekamy jeszcze na nowe ławki i kosze na śmieci, które powinny pojawić się niebawem. Wiemy jak popularnym miejscem dla spacerowiczów jest to nabrzeże, otrzymujemy też sporo zapytań od miłośników latarni morskiej, która znajduje się przy tym nabrzeżu, dlatego zdecydowaliśmy o jego otwarciu już w ten weekend – wyjaśnia Anna Drozd, rzecznik prasowy Portu Gdańsk.

Źródło ilustracji: ZMPGdańsk.

Prace trwały dłużej ze względu konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z rozpoznaniem archeologicznym, oraz problemami z dostawą materiałów z uwagi na zakłócenia łańcucha dostaw spowodowanego pandemią Covid-19.

Ławki i kosze pojawią się też na zmodernizowanym Nabrzeżu Zbożowym, gdzie w ramach inwestycji pojawiło się nowe oznakowanie, sprzęt ratunkowy, oświetlenie, barierki. Nabrzeże z widokiem na twierdzę Wisłoujście i Kanał Portowy upodobali sobie wędkarze i spacerowicze. Po przeciwległej stronie kanału przy Nabrzeżu Wisłoujście trwa budowa Centrum Kompetencji Offshore. To inwestycja realizowana przez Uniwersytet Morski. Centrum stanowić będzie zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej gospodarki morskiej oraz dla morskiej energetyki wiatrowej.

***

Najstarszym modernizowanym fragmentem Nabrzeża Oliwskiego był odcinek skarpowy na styku z Nabrzeżem Ziółkowskiego o konstrukcji kamienno – drewnianej na drewnianym ruszcie palowym z lat 1845 – 1860 r. Celem budowy nabrzeża było otworzenie stale zasypywanego wyjścia z portu na Zatokę Gdańską. Wówczas zamknięte dla statków zostało ujście Martwej Wisły pomiędzy Wisłoujściem i Westerplatte i rozpoczął się proces tworzenia półwyspu Westerplatte. Pozostałe odcinki nabrzeży płytowych budowano w latach 1930 – 1970 – poinformowała Anna Drozd – Rzecznik Prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Instrument CEF ( skrót z j. ang.: Connecting Europe Facility – CEF), polska nazwa: „Łącząc Europę” to nowy program finansowy UE, który zastąpił program TEN-T. CEF wspiera rozwój sieci: transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na lata 2014 – 2020 na ten cel odrębną pulę środków finansowych – na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury przewozów, energetyki i telekomunikacji. Modernizacja Nabrzeża Kapitana Ziółkowskiego w Morskim Porcie Gdańsk jest jednym z wielu przedsięwzięć w Polsce, korzystających z finansowego wsparcia z zasobów CEF.

Warto wiedzieć, że kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ziółkowski, zwany też Pierwszym Żeglarzem Rzeczypospolitej, był komendantem żaglowca „Lwów” – flagowej jednostki Szkoły Morskiej, utworzonej w 1920 roku w Tczewie na Kociewiu (poprzedniczki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni). „Lwów”, pod dowództwem kapitana Ziółkowskiego, jako pierwszy polski statek, 13 sierpnia 1923 roku, przekroczył równik, podczas rejsu do Brazylii. Więcej wiadomości jest w publikacji pt. „Od Szkoły Morskiej w Tczewie do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 100 Lat w służbie polskiemu morzu”, pod red. dr. Agnieszki Czarneckiej; wydawca: Uniwersytet Morski w Gdyni.

Przychodząc na Nabrzeże Kpt. Ziółkowskiego, a także gdzie indziej w Porcie, trzeba zachowywać się ostrożnie, by nie wpaść do morza.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.