Dzięki Grupie PGE powiększają się „Lasy pełne energii”. W ciągu 22 lat wolontariusze wspierani przez PGE posadzili 600 000 drzew. 23 kwietnia 2022 roku dali nowe życie około 7 tysiącom sosen w Nadleśnictwie Kartuzy

Fot. z Archiwum PGE Energia Ciepła.

Wolontariuszy wspierają leśnicy, ucząc prawidłowego zalesiania

Pracownicy elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni – wspierani przez rodziny i młodzież szkolną z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku – posadzili w tym roku kolejne 7000 drzew w ramach programu „Lasy pełne energii”, realizowanego w wolontariacie pracowniczym Grupy PGE.

Fot. z Archiwum PGE Energia Ciepła.

23 kwietnia br. nowy fragment lasu powstał na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w leśnictwie Kolańska Huta w Gminie Somonino. Łącznie w trakcie kilkugodzinnej akcji posadzonych zostało ok. 7 tys. sadzonek sosny zwyczajnej. Sadzenie odbywało się pod nadzorem leśników, którzy wspierali uczestników oraz pilnowali, aby drzewka były sadzone we właściwy sposób.

– Program „Lasy pełne energii” to ważna inicjatywa proekologiczna, realizowana w Grupie PGE już od ponad 20 lat. Zapoczątkowana na Zamojszczyźnie na trwałe wpisała się także w nasz lokalny kalendarz działań na rzecz przyrody. Posadziliśmy w minioną sobotę siedem tysięcy drzewek i to jest praktyczny, bardzo wymierny efekt naszych działań. Będziemy odwiedzać to miejsce i podziwiać, jak będzie rósł nasz las – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Akcja zakończyła się wspólną „leśną” grochówką. Spotkanie było dla młodego pokolenia praktyczną lekcją ekologii, a także sposobnością do integracji uczestników.

22 lata i 600 tysięcy drzew

„Lasy pełne energii” to realizowany od 2000 roku jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE.

Fot. z Archiwum PGE Energia Ciepła.

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków, buków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych – poinformowała Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: Pulsarowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *