Gdańsk. Pierwsza umowa w ramach naboru „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu” podpisana! Akademia Sztuk Pięknych zmniejszy zużycie ciepła, a także poprawi warunki kształcenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił ASP dofinansowania na ponad milion zł

Fot. Kazimierz Netka.

Porozumienie na Targu Węglowym, przy Baszcie Słomianej

Pod adresem, który bardzo kojarzy się z czarnym „złotem”, zawarto w Gdańsku 27 października 2022 roku ważną umowę dotyczącą dofinansowania realizacji przedsięwzięć, mających pozwolić na oszczędności w zużyciu opału i zapobiegać ucieczce ciepła. Ten ważny akt zawarto pod adresem: Targ Węglowy 6, a sygnatariuszami są prof. Krzysztof Polkowski – rektor Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku (mieszczącej się przy wspomnianym Targu) oraz Szymon Gajda – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowała nas Urszula Pakulska – Główny Specjalista w Dziale Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Pierwsza umowa w ramach naboru „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu” podpisana!

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zrealizuje inwestycje, dzięki którym zmniejszone zostanie zużycie ciepła, a także poprawią się warunki kształcenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzieli dofinansowania na ponad milion zł. Dokumenty podpisali prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Szymon Gajda oraz rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski.

Fot. Kazimierz Netka.

Gdańska ASP wymieni połowę okien w budynku. Mają 20 lat i są mocno wyeksploatowane, przez to powodują duże straty ciepła. Są drewniane, jednokomorowe i nieszczelne. Podejmowane były próby ich naprawy, jednak nie przyniosły rezultatu. Nowe okna spełniać będą aktualne wymagania techniczne.

Uczelnia zainstaluje także system zarządzania budynkiem BMS. Zapewni on odpowiednią efektywność systemu grzewczego. Monitorowane będzie zużycie mediów w budynku, temperatura w Wielkiej Zbrojowni. A także regulowane będą parametry pracy urządzeń grzewczych.

Dzięki inwestycji, zużycie ciepła zmniejszy się o ponad 1 000 GJ rocznie. O 80 ton mniejsza będzie także emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

– Już chyba każdy zdaje sobie sprawę jak dużym problem jest zanieczyszczenie środowiska. Według Europejskiej Agencji Środowiska, podniesienie jakości powietrza do poziomu zgodnego z ostatnimi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia mogłoby zapobiec ponad połowie przedwczesnych zgonów i zachorowań z powodu narażenia na drobny pył. Świadomość ta była jednym z powodów decyzji o konieczności poprawy warunków energetycznych naszego obiektu. Działania zaplanowane w ramach dofinansowanego zadania ograniczą zapotrzebowanie na ciepło w budynku o ponad 35%. Nie bez znaczenia jest również fakt, że realizacja projektu przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów eksploatacyjnych, co w świetle stale rosnących cen energii energetycznej, spowodowanych m.in. przez sytuację polityczną nabiera szczególnego znaczenia – wyjaśnia rektor Krzysztof Polkowski.

Fot. Kazimierz Netka.

Koszt całej inwestycji to 1,3 mln zł.

Ponad 1 mln zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielone zostało w ramach naboru „Brodziec – adaptacja do zmian klimatu”.

– Projekt realizowany przez gdańską Akademię Sztuk Pięknych przyczyni się do zmniejszenia zużycia ciepła. To ważne. Dla nas, jako dla instytucji dbającej o środowisko w regionie, bardzo istotne jest to, że mniejsze będą emisje dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych do atmosfery. Inwestycja przyniesie nie tylko efekt ekologiczny, ale także konkretne oszczędności w finansach uczelni. System zarządzania budynkiem BMS to kolejny krok w rozwoju działań termomodernizacyjnych. Samo docieplenie czy modernizacja stolarki są kluczowe, ale równie fundamentalne jest właściwe zarządzanie zużyciem energii. W gdańskiej uczelni system pozwoli na monitorowanie temperatury w pomieszczeniach i ewentualną szybką jej zmianę – tłumaczy prezes Szymon Gajda.

„Brodziec – adaptacja do zmian klimatu” to pilotażowe działanie WFOŚiGW w Gdańsku. Skierowane jest do publicznych uczelni wyższych województwa pomorskiego. Jego celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody – poinformowała Urszula Pakulska – Główny Specjalista w Dziale Promocji i Ochrony Przyrody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Akademia Sztuk Pięknych, ze względu na nazwę adresu, pod którym się znajduje (Targ Węglowy) kojarzy się nie tylko z artystycznym tworzywem (węgiel), ale też przypomina, czym kiedyś palono w piecach. Do gdańskiej ASP należą wspaniałe zabytki. Jednym z nich jest Baszta Słomiana, dobrze widoczna z Targu Węglowego. Oczywiście, trudno przejść obojętnie obok wspaniałej Wielkiej Zbrojowni. Do ogrzania takich obiektów potrzeba wiele energii.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *