Gdańsk. Polsko – meksykańska uroczystość patriotyczna w Muzeum II Wojny Światowej. Ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea uczestniczył w otwarciu wystawy fotograficznej „Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”

Fot. Kazimierz Netka.

Santa Rosa – Polska za Atlantykiem

Fot. Kazimierz Netka.

Polska, podczas II wojny światowej, z początku niszczona przez dwóch agresorów, szukała wsparcia w różnych miejscach świata. Poszukiwała pomocy również na innych kontynentach, także za Oceanem Atlantyckim Być może niewiele osób wie, że pomocy udzielał nam wówczas także Meksyk. Pod koniec grudnia 1942 roku udał się tam generał Władysław Sikorski – premier rządu RP na uchodźstwie.

Fot. Kazimierz Netka.

W czwartek, 7 lipca 2022 roku, o wsparciu, jakie podczas II wojny światowej otrzymaliśmy z Meksyku – państwa w Ameryce Środkowej – mówiono w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym Muzeum odbył się międzynarodowy wernisaż wystawy zatytułowanej „Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”. Uroczystość prowadziła dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

W gronie powitanych osób byli m.in.: Marek Listowski – konsul Chile w Gdańsku, Janusz Jarosiński – konsul honorowy Królestwa Belgii w Gdańsku, Roman Walasiński – konsul honorowy Peru w Gdańsku, Andrzej Suchecki – konsul honorowy Meksyku w Polsce,

Fot. Kazimierz Netka.

Serdar Davran – były konsul honorowy Turcji w Gdańsku, Aleksander Jankowski – wicewojewoda pomorski, Tomasz Gieszcz – dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego, Małgorzata Bielang – pomorska kurator oświaty, Marzena Kruk – dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, dr Robert Domżał – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku,

Fot. Kazimierz Netka.

dr Fryderyk Tomala – prezes Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Joanna oraz Andrzej Gwiazdowie, Anna i Wojciech Lasocińscy, Marcin Hippe – osobiście zwiząny z historią polskich uchodźców w Santa Rosa. Obecna była też Hanna Śliwa-Wielesiuk – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowała nas dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

Dzisiaj w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r.”.

Fot. Kazimierz Netka.

Wystawę otworzyli p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea oraz zastępca kierownika Działu Zbiorów Monika Sołoduszkiewicz. Podczas wernisażu pomorska kurator oświaty odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Jako pierwszy głos zabrał p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt, który zwrócił uwagę, że: „Dzięki życzliwości i propozycji ambasady Meksyku mamy unikatową możliwość zetknąć się z tymi aspektami relacji polsko – meksykańskich, które są w wpisane w kontekst II wojny światowej”. Dyrektor Muzeum podkreślił również, że „Meksyk był tym państwem, które nie uznało rozbioru Polski dokonanego przez III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r. Meksyk był tym państwem, które uznało rząd polski na uchodźstwie sformułowany na przełomie września i października 1939 r.”.

Fot. Kazimierz Netka.

Następnie ambasador Meksyku w Polsce Juan Sandoval Mendiolea w swojej wypowiedzi podkreślił, na czym zasadza się wartość prezentowanej wystawy – ukazanie wizyty generała Sikorskiego w Meksyku 1942 roku, która była szczególnie istotna, ponieważ „pokazywała, że Meksyk nie tylko nie popierał haniebnej inwazji dokonanej przez III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r. na Polskę, ale – co ważne – zawsze utrzymywał stosunki z polskim rządem na uchodźstwie. Generał Sikorski zaś był widziany w Meksyku jako wielki lider zaatakowanego kraju, który walczył o wolność i suwerenność Polski”.

Fot. Kazimierz Netka.

Kolejno pomorska kurator oświaty odczytała list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, w którym także zauważono, że wizyta generała Sikorskiego w 1943 roku była wydarzeniem szczególnie istotnym w budowaniu relacji pomiędzy obydwoma krajami. Ponadto Przemysław Czarnek podkreślił: „w latach 1943-1947 Meksyk stał się prawdziwym azylem dla polskich uchodźców. To właśnie tu niemal półtora tysiąca obywateli Rzeczypospolitej znalazło szansę na rozpoczęcie nowego życia”.

Jako ostatnia podczas wernisażu głos zabrała Monika Sołoduszkiewicz, zastępca kierownika Działu Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która opowiedziała o prezentowanym obok wystawy fotograficznej zabytku. Eksponat – wykonaną w Meksyku torebkę związaną z historią polskich uchodźców, którzy w czasie II wojny światowej odnaleźli schronienie w Meksyku – udało się pozyskać Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Eksponatów.

Fot. Kazimierz Netka.

Wystawa powstała z inicjatywy Ambasady Meksyku w Polsce, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku. Na ekspozycję składa się 40 fotografii pochodzących z Narodowego Archiwum Meksyku i polskiej instytucji – Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa ukazuje wizytę generała Sikorskiego w Meksyku w 1942 r., czyli jedno z najistotniejszych wydarzeń w historii relacji między oboma krajami. Przyczyniło się ono do przyjęcia polskich uchodźców i utworzenia obozu Santa Rosa. Miejsce to w latach 1943-1947 było bezpieczną przystanią dla 1453 polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Ekspozycję będzie można oglądać w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na poziomie -2 do 4 sierpnia – poinformowała dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska – rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.