Gdańsk pragnie stać się Zieloną Stolicą Europy w 2023 roku. Miasto startuje w konkursie, ogłoszonym przez Komisję Europejską. Do zdobycia jest 600 000 euro

Na zdjęciu: Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska. Fot. z Archiwum Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Stolica województwa pomorskiego chce być liderem w walce m.in. ze skutkami zmian klimatycznych

Gdańsk ponownie będzie ubiegł się o tytuł Zielonej Stolicy Europy. To nagroda przyznawana miastom, które angażują się w poprawę jakości życia swoich mieszkańców i realizują ten cel w zrównoważony sposób, dbając o środowisko naturalne. Jest o co walczyć – zwycięskie miasto otrzyma 600 000 euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska – poinformował Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Oto ciąg dalszy komunikatu:

W środę, 28 października, miasto Gdańsk złożyło wniosek w konkursie o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2023. Celem konkursu jest wyłonienie miast – liderów w walce o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska oraz walkę ze skutkami zmian klimatycznych. W zeszłorocznej edycji, do konkursu stanęło poza Gdańskiem 15 miast z całej Europy, a laureatem zostało Lahti (Finlandia). Aplikacja każdego z uczestników konkursu jest poddawana rygorystycznej ocenie międzynarodowego zespołu ekspertów.

– Wyciągnęliśmy wnioski z oceny, którą uzyskał Gdańsk w ubiegłorocznej edycji i stosując się do otrzymanych rekomendacji ulepszyliśmy naszą aplikację. Wysiłkiem ekspertów w swoich dziedzinach zatrudnionych w Urzędzie Miejskim, konsultantów oraz tłumaczy opisaliśmy nasze miasto w dwunastu kategoriach m. in.: jakość powietrza, gospodarka wodna, zarządzanie odpadami, przyroda i bioróżnorodność oraz zrównoważony transport miejski – tłumaczy Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Źródło ilustracji: Urząd Miejski w Gdańsku

Wstępna walidacja wniosku odbędzie się pod koniec roku, pierwsze oceny z panelu eksperckiego otrzymamy wiosną 2021.

Zielona Stolica Europy

Miano Zielonej Stolicy Europy jest przyznawane co roku jednemu z europejskich miast. Laureatami zostają te metropolie, które wykazują duże zaangażowanie w poprawę jakości życia obywateli i robią to w zrównoważony sposób. Zwycięskie miasta pełnią rolę międzynarodowych ambasadorów na rzecz zmian, pokazując, że mogą rozwijać się pod względem wielkości i populacji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zasad współżycia społecznego. Zrównoważony rozwój jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu tego prestiżowego tytułu. Miasto, któremu przyznany jest tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymuje 600 000 euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska – poinformował Jędrzej Sieliwończyk z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Konkurs na Europejską Zieloną Stolicę Europy 2023 r. (EGCA 2023) został ogłoszony przez Komisję Europejską w maju 2020 roku. Oprócz tego przyznawana jest Nagroda Europejskiego Zielonego Listka.

Coroczna nagroda Zielonej Stolicy Europy jest otwarta dla miast o populacji powyżej 100 000 mieszkańców. European Green Leaf Award jest przyznawana miastom o populacji od 20 000 do 99 999 mieszkańców. Co roku maksymalnie dwa miasta mogą zdobyć Europejski Zielony Listek.

Zdobycie Europejskiej Zielonej Stolicy i nagrody Europejskiego Zielonego Liścia jest pieczęcią aprobaty Komisji Europejskiej i przynosi wiele korzyści: większe zainteresowanie mediów międzynarodowych, wzrost lokalnej dumy, większe skupienie się na projektach środowiskowych oraz zwiększone inwestycje zagraniczne. Wszystkie finalistyczne i zwycięskie miasta uzyskują również dostęp do sieci poprzednich finalistów i zwycięskich miast, w których dzielą się wiedzą na temat pokonywania kluczowych wyzwań.

Od zwycięskich miast oczekuje się podjęcia dodatkowych obowiązków, takich jak zaangażowanie się w konkretne projekty lub działania mające na celu poprawę zrównoważenia środowiskowego – napisano na stronie internetowej

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/news/EGCA-2023_EGLA-2022_Competition_Open.html .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *