Port Community System (PCS) powstaje w Morskim Porcie Gdynia. To element rządowego Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030 roku. Działania pilotażowe rozpoczną się 2 listopada br. na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Gdynia oraz Hutchison Port Gdynia

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Główny cel to poprawa konkurencyjności, m.in. poprzez stosowanie przez porty nowoczesnych technologii informatycznych

Od 2016 roku w Porcie Gdynia trwają prace nad systemem optymalizacji, automatyzacji oraz sterowania procesami transportowymi, Port Community System (PCS). Jego celem jest obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu obsługi ładunków, poprzez zbieranie i łączenie informacji dotyczących łańcuchów logistycznych, pomiędzy różnymi uczestnikami obrotu towarów – poinformował Marcin Wojciechowski – kierownik działu marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Wdrożony program usprawni koordynację odpraw celnych, bezzwłoczne zwalnianie towarów oraz terminowe dostawy do klientów, co wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich do 2030 r. Rządowy program zakłada poprawę konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji terminali, rozumianej jako proces polegający na implementacji przez porty nowoczesnych technologii informatycznych.

„Integracja i innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest głównym celem polskiej gospodarki, a podstawową korzyścią ekonomiczną, wynikającą z funkcjonowania Port Community System, jest redukcja kosztów dostępu do informacji. Dzięki platformie pracownik przedsiębiorstwa, mając odpowiednie uprawnienie, będzie miał szybki dostęp do aktualnej informacji związanej z przemieszczaniem konkretnego ładunku w przestrzeni Portu Gdynia i jego zaplecza logistycznego” – dopowiada Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Departament Ceł planuje przeprowadzenie pilotażu produkcyjnego Programu Rozwoju Polskich Portów Morskich w ramach współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i firmy Polski PCS. Działania pilotażowe rozpoczną się w dniu 2 listopada br. na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Gdynia oraz Hutchison Port Gdynia.

Port Community System nie jest jedynym z przedsięwzięć, które mają na celu digitalizację procesów. Jako jeden z dwóch portów na świecie, od grudnia 2018 roku w Porcie Gdynia funkcjonuje innowacyjny system GBAS-RTK, który umożliwia wyznaczanie pozycji statków, usprawniając operacje nawigacyjne z dokładnością do kilku centymetrów

Kolejnym projektem w idei #smartport jest inteligentny system zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia. Jego zadaniem będzie synchronizacja czasowa dojazdu samochodów ciężarowych do portu z zaplanowaną obsługą w terminalach, według zatwierdzonych wcześniej e-awizacji. W wyniku realizacji tego projektu powstaną narzędzia pozwalające wyeliminować kolejki na drogach dojazdowych do gdyńskich terminali przeładunkowych, co wpłynie pozytywnie na efektywność, wydajność i ekologię.

Ponadto Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. stworzył autorski program Cyfrowej Awizacji Kolejowej. System połączony jest z działalnością eksploatacyjną Portu Gdynia oraz systemami w zakresie manewrów wagonowych przewoźników kolejowych. Pozwala on na sprawne przeprowadzenie awizacji przy użyciu narzędzi cyfrowych, optymalizując procesy na terminalach intermodalnych w porcie.

Wszystkie powyżej wymienione systemy wpisują się w działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S. A. zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Zakłada on cyfryzację oraz integrację procesów portowych, które wpisują się w nurt idei #greenport – wynika z informacji, które przekazał nam Marcin Wojciechowski – kierownik działu marketingu, Pion Dyrektora Naczelnego Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *