Gdańsk rozwiązuje współpracę z zagraniczną spółką. Chce sam zarządzać dostawami wody w mieście. Zamierza wykupić akcje, jakie ma francuska firma w spółce SNG – Saur Neptun Gdańsk. Niewykluczone, że w ślady stolicy Pomorskiego pójdą inne europejskie miasta

Fot. Kazimierz Netka.

Samodzielność za 45 milionów złotych

Od około 30 lat za zaopatrywanie gdańszczan w wodę pitną i pozbywanie się ścieków odpowiada polsko – francuska spółka Saur Neptun Gdańsk S.A. Francuskim właścicielem 51 procent akcji w SNG jest firma SAUR. 49 procent ma miasto Gdańsk. To ma się zmienić; Gdańsk chce wykupić francuskie akcje SNG. Jeśli tak się stanie, to zapewne nastąpi zmiana nazwy spółki na Neptun Gdańsk.
O szczegółach tych planów poinformowano we wtorek, 14 września 2021 roku, podczas konferencji prasowej. O wręcz rewolucyjnej przemianie i dążeniach do uniezależnienia się od Francuzów mówili Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska oraz Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska.

Szczegóły zawiera komunikat, który przekazał nam Daniel Stenzel – rzecznik prasowy Prezydenta Gdańska:

Miasto przejmie spółkę SNG

Gdańsk przejmuje pełną kontrolę nad zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków. Po 30 latach dobiega końca współpraca miasta i grupy SAUR.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych celów, ale jednocześnie przekonani, że trzydzieści lat po transformacji mamy wiedzę, umiejętności i środki, aby kontynuować usługi dla mieszkańców samodzielnie. Dlatego poleciłam prezydentowi Piotrowi Grzelakowi, p. skarbnik Izabeli Kuś oraz dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Iwonie Bierut podjęcie działań zmierzających do przejęcia pełnej kontroli nad systemem wodno – kanalizacyjnym w Gdańsku – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Postawiłam jeden podstawowy cel: bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków w okresie przejściowym oraz po przejęciu kontroli nad systemem.

Wysoka jakość wody pitnej

Woda dostarczana mieszkańcom w 1992 roku tylko w 8% spełniała normy wymagane prawem, podczas gdy aktualnie jest to 100%. Jakość wody wysoko oceniają gdańszczanki i gdańszczanie. Według badań Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych UG, 49% mieszkańców deklaruje, że pije wodę z kranu, a 90% mieszkańców pozytywnie ocenia jakość dostarczanej wody.

Fot. Kazimierz Netka.

– Mimo że kontrakt zakłada podjęcie rozmów na rok przed jego zakończeniem, czyli w styczniu 2022, dbając o zabezpieczenie interesów mieszkańców miasta, rozmowy podjęliśmy znacznie wcześniej – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. – Przed przystąpieniem do rozmów analizowaliśmy wszystkie możliwe warianty i wybraliśmy absolutnie najkorzystniejszy dla użytkowników systemu. Wariant zakupu akcji jest wariantem ograniczającym ryzyka organizacyjne i prawne, oraz, co bardzo ważne, zapewniającym pełne wykorzystanie fachowego zespołu ponad pół tysiąca osób, oraz know-how zbudowanego w spółce SNG.

Bezpieczne miejsca pracy

Zmiany właścicielskie pozostają bez wpływu na zatrudnienie pracowników i charakter działalności spółki. W firmie pracuje ok. 550 osób. Dziś SNG to przede wszystkim unikatowy zespół ludzi: operatorzy ujęć wody, odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających  bezpieczeństwo funkcjonujących obiektów.

Na najbliższej sesji radni będą dyskutowali o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która pozwoli na pozyskanie środków na transakcje. Miasto na ten cel chce zabezpieczyć w sumie 45 mln zł.

Umowa współpracy z francuską korporacją została podpisana w 1992 roku. Miasto wniosło do spółki aport rzeczowy, w postaci nieruchomości, środków oraz ówczesnych narzędzi pracy (bez sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), a francuska grupa SAUR wkład finansowy, który pozwolił jej na objęcie 51% udziałów w Saur Neptun Gdańsk – poinformował Daniel Stenzel – rzecznik prasowy Prezydenta Gdańska.

Grupa SAUR jest skłonna rozpocząć rozmowy w sprawie przejęcia francuskich akcji SNG przez miasto Gdańsk – poinformowani podczas konferencji prasowej, 14 września. Gdańsk, jedno z najważniejszych i najbardziej znanych miast w Europie, się usamodzielnia, w tak ważnej i strategicznej sprawie jak zaopatrzenie blisko 500 000 osób w wodę (oprócz Gdańska z usług SNG korzysta również m.in. Sopot). Zrodziło się pytanie, czy rozważane są podobne decyzje w Gdańsku, np. odnośnie GPEC Sp. z o.o.

W przypadku GPEC – Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tam udziały mają Niemcy) sytuacja jest nieco inna. Na razie nie jest też planowane połączenie przyszłego przedsiębiorstwa Neptun Gdańsk ze spółką miejską GIWK – Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.

Choć w Gdańsku nie jest na razie rozpatrywana kwestia przejęcia pełni władzy nad innymi przedsiębiorstwami, to jednak decyzja o uniezależnieniu się od francuskiej grupy SAUR, może znaleźć naśladowców w innych miastach polskich i europejskich, w których gminy są współwłaścicielami firm razem z podmiotami z innych państw.

Kazimierz Netka.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.