Gdańsk otrzymał międzynarodowe upoważnienie do przygotowania u siebie zlotu skautów z całej Europy. To dowód wielkiego uznania za granicą osiągnięć ZHP. Decyzja zapadła kilka dni temu, w Baku, stolicy Azerbejdżanu – podczas Konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Zaproście skautów na Eurojam – zaproponowano w Baku polskim harcerzom.

Na zdjęciu: Konferencja w Centrum Hewelianum w Gdańsku – dzień przed wyjazdem polskiej reprezentacji do Baku. W Centrum Hewelianum mówiono też o Eurojam 2021. Fot. Kazimierz Netka.

Światowe Jamboree 2023 odbędzie się w Korei, ale europejski odpowiednik tego zlotu skautów ma być zorganizowany w Polsce.

Wysiłki polskich harcerzy i przygotowania do światowego zlotu organizacji harcerskich i skautowych w Gdańsku, nie pójdą na marne, mimo powierzenia Korei, a nie Polsce, zorganizowania Jamboree 2023. Bardzo prawdopodobne, że w Polsce odbędzie się europejski zlot skautów i harcerzy, zwany Eurojam (Europejskie Jamboree).

O szczegółach poinformowała nas podharcmistrz Marta Bednarska z Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, szef Zespołu Komunikacji i Promocji Światowego Jamboree Skautowego 2023: 18 sierpnia w Baku Krajowe Organizacje Skautowe Regionu Europejskiego WOSM i Europejski Komitet Skautowy złożyły Związkowi Harcerstwa Polskiego propozycję organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego.

– Doceniamy przygotowany przez ZHP edukacyjny program z mottem „Bądź Iskrą”. Ten potencjał nie może się zmarnować – czytamy w podpisanej we Baku deklaracji w sprawie powierzenia ZHP przygotowania wydarzenia o nazwie: Eurojam.

Efekty pracy merytorycznej zespołu Projektu Światowe Jamboree Skautowe 2023 w Polsce, doceniły kraje europejskie zrzeszone w WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement). Tuż po ogłoszeniu niekorzystnego dla Polski wyniku głosowania dotyczącego Światowego Jamboree Skautowego 2023, organizacje z Europy porozumiały się w sprawie złożenia ZHP propozycji zrobienia europejskiej edycji tej imprezy.

Podharcmistrz Marta Bednarska przekazuje też w komunikacie następującą wypowiedź – podziękowanie europejskim organizacjom skautowym:

– Jesteśmy poruszeni Waszą postawą – powiedział harcmistrz Karol Gzyl, szef Zespołu Projektu Światowe Jamboree Skautowe 2023, komisarz zagraniczny ZHP. – Nasza kandydatura przebiegała pod znakiem solidarności i tę solidarność skautową dziś czujemy. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzacie, wsparcie i tę właśnie europejską solidarność. Teraz musimy wrócić do Polski i sprawdzić, czy wypracowane przez ZHP relacje z partnerami pozwolą wdrożyć pomysł Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce w życie.

Na zdjęciu: Budowa mostu nad Martwą Wisłą, do Sobieszewa. Pojadą po nim, już w 2018 roku, uczestnicy Zlotu 100-lecia ZHP. Fot. Kazimierz Netka

W deklaracji czytamy, że najbliższymi krokami podjętymi przez ZHP i Krajowe Organizacje Skautowe z Europy będą: utworzenie nieformalnej, międzynarodowej grupy roboczej pracującej nad imprezą, co pozwoli utrzymać momentum (rozpęd z przygotowań do Jamboree 2023) projektu, udzielenie przez ZHP i partnerów odpowiedzi dotyczącej gotowości do organizacji europejskiego zlotu oraz zapewnienie ze strony Europejskiego Komitetu Skautowego WOSM formalnego mandatu do organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w Polsce.

Dotychczas odbyły się dwa Europejskie Jamboree Skautowe: w 1994 roku w Holandii i w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Zloty te gromadzą przede wszystkim skautów z Europy, ale może w nich uczestniczyć również młodzież z innych Krajowych Organizacji Skautowych zrzeszonych w WOSM.

Przypomnijmy: ZHP i Miasto Gdańsk ubiegały się o organizację Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Niestety, decyzja jest nie po naszej myśli. 16 sierpnia w Baku, podczas Konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), w tajnym głosowaniu na organizatora imprezy wybrana została Korea Południowa.

 

Na zdjęciu: Tu odbędzie się w 2018 r. Zlot Stulecia ZHP, a być może także Eurojam 2021. Fot. Kazimierz Netka

Eurojam w Polsce prawdopodobnie zostanie zorganizowane w 2021 roku – tak by się stało, gdyby ZHP powierzono goszczenie Światowego Jamboree w 2023 roku, na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Bardzo możliwe, że Eurojam też odbędzie się na Wyspie Sobieszewskiej, w 2021 roku. Prawdopodobnie weźmie w nim udział około 15 000 skautów i innych młodych Europejczyków. Przewiduje się, że Eurojam potrwa 8 dni, w sierpniu 2021 roku. Program edukacyjny tej imprezy będzie przeznaczony dla skautów w wieku 13 – 17 lat. Dotyczyć będzie służby na rzecz społeczności lokalnych, europejskich zamierzeń rozwojowych. Szczegółowy program zostanie przygotowany wspólnie przez ZHP, ze skautami Europejskiego Regionu WOSM – Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement).

Natomiast jest już pewne, że za nieco ponad rok (w sierpniu 2018 roku) odbędzie się w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej, Zlot Stulecia ZHP. Jak czytamy w publikacji pt. „Światowe Jamboree Skautowe. Bądź częścią historii”, wydanej przez Związek Harcerstwa Polskiego, będzie to doskonała okazja, by na narodowym jamboree, spotkać się w gronie ponad 15 000 harcerzy. Zlot Stulecia stanie się okazją do podsumowania i oceny realizacji kierunków programowych w latach 2014 – 2017. Na ich kanwie zbudowany zostanie atrakcyjny i angażujący program edukacyjny Zlotu Stulecia ZHP.

Zlot Stulecia Związku Harcerstwa Polskiego będzie największym zlotem narodowym od czasu zlotu ZHP w Krakowie, w 2010 roku. Przyszłoroczny Zlot ZHP w Gdańsku będzie też świętowaniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *