Gdańsk. Unijna strategia dla regionu Bałtyku  – 10. Forum European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). 10. międzynarodowe forum, poświęcone tej strategii, trwa w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Fot. Kazimierz Netka.

Bałtyk jest w naszych sercach…

Circular and sharing economy as an answer to demographic changes and environmental challenges in the Baltic Sea Region, czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym i dzielenie się jako odpowiedź na zmiany demograficzne i wyzwania środowiskowe w regionie Morza Bałtyckiego.

Jak odpady wykorzystywać wielokrotnie, niemal w nieskończoność, jak powstrzymać zanieczyszczenia środowiska, jak współdziałać dla poprawy warunków życia w regionie Morza Bałtyckiego – na m.in. takie pytania szukają odpowiedzi uczestnicy rozpoczętego 12 czerwca 2019 roku 10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019 – 10.  Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Forum to jest najważniejszym wydarzeniem dotyczącym rozwoju regionu Bałtyku, gospodarki w obiegu zamkniętym i rozwiązywania problemów demograficznych, w tym starzenia się społeczeństw.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podczas forum zostaną zaprezentowane specjalne raporty merytoryczne, obejmujące:

– rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego – No time to waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region;

– najlepsze przykłady projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym; regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego – Circular Baltic 2030 – Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond;

– jubileuszową publikację zawierającą podsumowanie 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego – Better together. 10 years of the EU Strategy for the Baltic Sea Region.

 

Fot. Kazimierz Netka

O tych raportach mówił Mieczysław Struk, Marshal of Pomorskie Region – marszałek województwa pomorskiego, witając uczestników 10  Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Marszałek Mieczysław Struk podkreślił, że po raz pierwszy współorganizatorem Forum jest Prezydencja Norweska w ramach Współpracy Subregionalnej Państw Bałtyckich (BSSSC). Współorganizatorami są także Komisja Europejska, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako gospodarz. Marszałek Mieczysław Struk przypomniał, że w województwie pomorskim odbyło się w 2011 roku 2. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Elżbieta Bieńkowska, Member of the European Commission responsible for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich firm.

Sektory związane z gospodarką w obiegu zamkniętym zatrudniają ponad 4 miliony osób; o 6 procent więcej niż w 2012 roku. Komisja Europejska wdraża od 2015 roku plan działania dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym. 4 marca został on w pełni wdrożony. Jest nowa unijna strategia dotycząca plastiku. Wszystkie państwa członkowskie UE zgodziły się na osiągnięcie 65 procent recyklingu odpadów już w 2035 orku.

Bałtyk jest naszym oknem na świat – mówiła komisarz Elżbieta Bieńkowska. To okropne, że nie możemy się o Bałtyk zatroszczyć tak, jak powinniśmy, a chodzi np. o zmniejszenie emisji mikroplastiku, toksycznych chemikaliów i zapewnienie powietrza o odpowiedniej jakości.

Na szczęście, region bałtycki skupia jedne z państw najbardziej zaawansowanych w budowaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

W części otwierającej obrady 10  Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wystąpili także:

 

Marcin Ociepa, Deputy Minister of Entrepreneurship and Technology of Poland.

 

Martin Roger – ambasador Estonii.

 

Roger Ryberg, Chair of BSSSC.

 

Corina Creţu, Member of the European Commission responsible for Regional Policy – video message.

 

Karmenu Vella, Member of the European Commission responsible for Environment, Maritime Affairs and Fisheries – video message.

 

Łukasz Lutostański – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Fot. Kazimierz Netka

Forum zostało poprzedzone spotkaniem młodych w ramach Baltic Sea Youth Camp, w dniach 8 – 11 czerwca 2019 r. w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej. Przeznaczone było dla osób w wieku 18 –2 9 lat – mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podsumowano międzynarodowy „KONKURS PLAKATÓW BALTIC 2019. Zmniejsz, wykorzystaj ponownie, przemyśl!” – International „BALTIC POSTER CONTEST 2019. Reduce, Reuse, Rethink!”. Nagrody wręczał dyrektor Łukasz Lutostański z MSZ. Oto nagrodzeni: Angelika Salska, Veera Kemppainen oraz Aleksiej Cecocho. Wyróżnienia zdobyli: Marcelina Gorzelana, Natalia Ignaczak, Dawid Posiedlik, Kamil Skrzypiec, Jaagup Susi, Marcel Dezor oraz Maja Żurawiecka.

 

Fot. Kazimierz Netka

Pierwszego dnia 10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019, short message from the Authors of the Strategic Forum Report “No time to waste. Unlocking the circular potential of the Baltic Sea Region” przedstawił Adam Czerniak.

Moderatorem forum jest Maciej Kautz. Jak powiedział on podczas jednego ze swych wystąpień. Bałtyk jets w naszych sercach.

Nie tylko Bałtyk, bo chodzi też o wody, mające połączenie z naszym morzem, w sercu Europy, czyli oceany również, Jadwiga Kopeć – wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodniopomorski w Gdańsku, morza i oceany stają się wysypiskami śmieci. I dlatego, trzeba zaapelować do ONZ, by wprowadzono zakaz wypływania statkom, mającym w swych ładowniach odpady.

Wszak zasoby Bałtyku to skarb dla gospodarki żywnościowej, ale też dla turystyki – na zwrócił nasza uwagę prof. Tomasz Studzieniecki z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Na inaugurację 10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019 mieli przybyć premierzy: Polski – Mateusz Morawiecki oraz Estonii – Jüri Rataz. Tak się nie stało. Premier Mateusz Morawiecki przebywał w środę w rozlewni wody mineralnej w Polanicy Zdroju.

 

Fot. Kazimierz Netka

Lunch (południowy posiłek) można było spożywać na „jadalnych” talerzach – nadających się do „skonsumowania” także przez przyrodę, bez szkody dla niej. Nie ma posiłków mięsnych, dzięki czemu zaoszczędzono prawie 950 ton wody, która trzeba by zużyć.

 

Fot. Kazimierz Netka

W czwartek, 13 czerwca, ciąg dalszy obrad 10th Annual Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region 2019.

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) powstała w 2009 roku – jako pierwsza unijna strategia makroregionalna, Jest uzupełnieniem krajowych polityk zarządzania terytorialnego. Obejmuje osiem państw unijnych, leżących nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja) oraz dopuszcza współpracę z państwami spoza UE (zwłaszcza z Norwegią, Islandią, Rosją i Białorusią). Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pełni rolę narodowego koordynatora ds. SUERMB.

Podmioty działające na rzecz realizacji SUERMB, dzięki innowacyjnemu podejściu do współpracy regionalnej i poprzez konkretne projekty, wspólnie rozwiązują problemy regionu Morza Bałtyckiego. Istotą SUERMB jest realizacja transnarodowych projektów flagowych na rzecz ochrony ekosystemu i poprawy stanu wód Bałtyku, tworzenia dogodnych warunków dla wzrostu dobrobytu oraz rozbudowy regionalnej infrastruktury (np. walka z zanieczyszczeniem środowiska, wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji morskiej). Działalność ta odzwierciedla trzy główne cele SUERMB: Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity. Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym oraz z udziałem środowiska naukowego, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.

Tematyka 10. Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego związana jest z przyszłością regionów skupionych wokół Bałtyku. Najważniejsze wyzwania to: zmiany demograficzne i ekologiczna gospodarka. Do wyboru jest 19 seminariów, obejmujących m.in. wyludnienie, starzenie się, migracje, nowe modele produkcji i konsumpcji, ale także nowe wzorce społeczne, kulturowe, mobilności i rynku pracy, które wpływają na codzienne zachowania – poinformowała nas Magdalena Lesiewicz – kierownik Referatu Promocji Funduszy Europejskich, Kancelaria Marszałka Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie https://strategyforum2019.eu/

Warto wiedzieć, że prekursorem działań, teraz realizowanych w ramach strategii, był Związek Miast Bałtyckich. Organizacja ta powstała w 1991 roku – co przypomniał nam Paweł Żaboklicki – sekretarz generalny Związku Miast Bałtyckich – Union of the Baltic Cities.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *