Gdańsk. Wkrótce zacznie się remont nabrzeża nad Motławą w centrum tego miasta. Część działań ma charakter partnerstwa publiczno – prywatnego. Zainstalowane zostanie nowe zabezpieczenie fundamentów zabytków

Fot. Kazimierz Netka.

Zwiększy się atrakcyjność śródmieścia stolicy województwa pomorskiego

Nad Motławą w centrum Gdańska przeprowadzony zostanie wielki remont nawierzchni nabrzeża. Szlak spacerowy nad tą rzeką będzie ulepszony. Poprawi się zabezpieczenie zabytków. To bardzo ważne, gdyż częste zmiany poziomu Motławy nie wpływają dobrze na to, co jest w ziemi.

Prace będą prowadzone na styku lądu oraz wody, tuż nad rzeką. Remont ma być tak solidny, by następny można było tu przeprowadzić dopiero za kilkadziesiąt lat.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach poinformowali w czwartek, 17 lutego 2022 roku podczas briefingu przy Tawernie Dominikańskiej Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska; Dariusz Karnaszewski, reprezentujący spółkę Granaria; Katarzyna  Jaskuła – zastępca dyrektora DRMG – Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; Alan Aleksandrowicz – zastępca prezydenta Gdańska. Informacje na ten temat przekazała nam również Izabela Kozicka-Prus z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Remont Rybackiego i Długiego Pobrzeża

Nowa nawierzchnia, murki, barierki, oświetlenie – w przyszłym tygodniu ruszają prace na Rybackim Pobrzeżu i zakończą się za trzy miesiące. Ogłoszony zostanie także przetarg na przebudowę i remont Długiego Pobrzeża.

Fot. Kazimierz Netka.

– Remont nawierzchni Rybackiego i Długiego Pobrzeża jest jednym z elementów partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego zabudowy Wyspy Spichrzów. Jest to tzw. cel publiczny. Lada moment ruszamy z pierwszym etapem remontu Rybackiego Pobrzeża, który będzie obejmował odcinek od Hotelu Hilton aż do bramy Straganiarskiej – powiedziała podczas konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Na kolejnym etapie i odcinkach będzie działał inwestor prywatny oraz miasto, które odpowiada za umocnienie Długiego Pobrzeża, żeby skutecznie tę nawierzchnię wymienić. Chcielibyśmy bardzo, aby cały remont zakończył się za dwa lata. Co bardzo ważne, jesteśmy po kilku spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy prowadzą tutaj swoje biznesy. Okolice Motławy to miejsce, gdzie spędza czas wielu gdańszczan, ale i turystów. Podczas spotkań ustaliliśmy, że te najbardziej uciążliwe prace będą prowadzona poza szczytem sezonu. Pierwszy etap powinien zakończyć się do końca maja, żeby w sezonie nie prowadzić uciążliwych prac, które utrudniałyby odwiedzanie okolic nad Motławą. – dodała.

Fot. Kazimierz Netka.

Inwestycja prowadzona jest w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego i obejmuje swoim zakresem remont nawierzchni wykonywany przez Granarię. Ze względu na stan nabrzeża miasto zdecydowało się na wykonanie poprzedzająco działań naprawczych dotyczących ścian szczelinowych. Przebudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a także poprawę estetyki i przywrócenie historycznych walorów tego miejsca. Realizacja przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności i rozwoju lokali zlokalizowanych wzdłuż nabrzeży. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas pełnić będzie ono funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających (biała flota, holowniki, barki). Prace prowadzone będą na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego i wykonywane będą równolegle przez miasto i inwestora prywatnego. Zgodnie z przyjętymi założeniami Granaria nie przewiduje prowadzenia prac na pobrzeżu w sezonie wakacyjnym tj. w miesiącach lipiec i sierpień.

Rybackie Pobrzeże – remont na start

Fot. Kazimierz Netka.

Pierwszy etap robót rozpocznie się jeszcze w lutym i prowadzony będzie przez inwestora prywatnego Granarię. Prace przebiegać będą na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Baszty Łabędź. Roboty potrwają do końca maja.  Prace prowadzone na zlecenie Granarii dotyczą kompleksowej modernizacji nawierzchni i rozpoczną się od rozbiórek, po których wykonana zostanie nowa podbudowa i ułożenie płyt kamiennych oraz kostki kamiennej. Odnowione zostaną także barierki i oświetlenie, pojawi się mała architektura.

Fot. Kazimierz Netka.

– Nawierzchnia będzie przyjazna dla pieszych, antypoślizgowa – zapewnia Dariusz Karnaszewski, reprezentujący Granarię. –  Jest to duży granit płomieniowany o wymiarach 50×100. Tam, gdzie nawierzchnia podchodzi pod budynki, wyłożymy niewielką ilość kostki.

Fot. Kazimierz Netka.

Całość będzie elegancko zmodernizowana. Prace podzielone zostaną na etapy. Pierwszy z nich dotyczyć będzie terenów położonych najbliżej wody tak, aby żegluga mogła wystartować 1 maja wraz z początkiem sezonu. Drugi etap to tereny bliżej budynków. Przez cały czas zapewnimy także możliwość poruszania się pieszych w okolicy prowadzonych prac. Początkowo będzie to możliwe górną częścią nawierzchni, następnie dolnym, zmodernizowanym już fragmentem.

Długie Pobrzeże – nowa jakość

Fot. Kazimierz Netka.

W lutym ogłoszony zostanie przez DRMG przetarg na remont Długiego Pobrzeża. Modernizacja nabrzeża związana jest ze wzmocnieniem jego konstrukcji. W zakresie modernizacji jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. W ramach prac przewidziano oczyszczenie dna Motławy, rozbiórkę konstrukcji żelbetowych (z wody), wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha oraz wykonanie nowych ścianek szczelnych. Po stronie miasta jest także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.

Fot. Kazimierz Netka.

– Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które  jest po drugiej stronie Motławy – podkreśliła Katarzyna  Jaskuła, zastępca dyrektora DRMG. – Konserwator zwrócił uwagę, żebyśmy nie odtwarzali okładzin kamiennych, tylko wykonali konstrukcję drewnianą.

Przetarg rozstrzygnięty zostanie w maju. Wykonawca rozpocznie prace związane z umocnieniem pobrzeża od strony Mostu Zielonego, na niskim nabrzeżu. Prace przesuwać się będą sukcesywnie w kierunku Bramy Straganiarskiej. Zakończenie robót polegających na wzmacnianiu konstrukcji przewidziane jest na koniec 2023 roku. Jednocześnie, po każdym zakończonym etapie przez DRMG do prac przystąpi Granaria, która wykona nową nawierzchnię. Te prace powinny zakończyć się w wakacje 2024 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Cele publiczne realizowane przez Granarię w ramach projektu PPP: przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego; budowa mariny na południe od Mostu Stągiewnego; przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną; budowa ogólnodostępnej kładki na Motławie dla pieszych; przebudowa Długiego Pobrzeża; ul. Chmielna; ul. Pożarnicza; ul. Motławska; część ciągu pieszego przy nabrzeżu IX – poinformowała Izabela Kozicka-Prus z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zabezpieczenie zabytków Larsenem

Zbudowana zostanie nowa ścianka szczelna, zabezpieczająca fundamenty zabytków przed wahaniami poziomu wody w gruncie. Zmiany poziomu wilgotności w ziemi mogą osłabić fundamenty, zwłaszcza tam, gdzie obiekty posadowione są na drewnianych palach. Przedostanie się tam powietrza może spowodować niszczenie tego drewna, zainstalowanego przed wiekami w grząskim gdańskim gruncie. Dlatego, planowane jest posadowienie nowej, metalowej ścianki szczelnej (pionowej, cienkiej zapory wbijanej w ziemię, w celu powstrzymania dopływu lub ucieczki wody, rozwodnionego gruntu), typu Larsen. Ścianka ta zostanie pogrążona w grunt w niektórych miejscach nawet na głębokość kilkunastu metrów pod powierzchnię ulicy i około 30 centymetrów w od starej, w kierunku nurtu Motławy.

Fot. Kazimierz Netka.

– Chcemy ograniczyć uciążliwość całego procesu, więc będziemy realizować prace odcinkami – powiedział Alan Aleksandrowicz – zastępca prezydenta Gdańska. – Harmonogram tak jest ułożony by oczywiście minimalizować te prace w sezonie. Są miejsca trudniejsze, na przykład odcinek między ulicami Św. Ducha – Szeroka. Tam jest wąsko. Mniej uciążliwie jest na tak zwanym dolnym nabrzeżu bliżej ulicy Szerokiej. Powołaliśmy komisję – Radę Interesariuszy i współpracujemy z podmiotami, które tu funkcjonują, by ograniczenia były dla nich jak najmniejsze. Oczywiście musimy mieć świadomość, że te prace muszą być realizowane solidnie i bezpiecznie, bo kolejne remonty będą w tym miejscu za kilkadziesiąt lat albo później – powiedział Alan Aleksandrowicz – zastępca prezydenta Gdańska.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.