Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy dofinansowania budowy szos i ulic ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok. Przeznaczono na ten cel około 3,3 mld złotych. Limit w Pomorskiem na drogi powiatowe i gminne wyniesie 133,15 mln złotych

Na zdjęciu: Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Fot. Kazimierz Netka.

Budowane będą, przebudowywane lub remontowane drogi powiatowe, gminne i obronne

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1 698 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł – poinformował Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury:

– Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2021 r. na budowę, rozbudowę lub modernizację 14 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy ponad 10 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W piątek, 18 lutego 2020 roku, szczegółowe wiadomości dotyczące Pomorskiego, podał wojewoda pomorski, Dariusz Drelich. Wiele informacji znajduje się też na stronie internetowej https://www.gdansk.uw.gov.pl/5774-rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2022-konferencja-wojewody :

Pomorskie z tegorocznej puli RFRD otrzymało ponad 133 mln zł. Suma zawiera również dotacje na kontynuację zadań wieloletnich w 2022 r. i tych, które rozpoczną się w tym roku ale ich realizacja zaplanowana została na kilka lat. Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść aż 80% kosztów realizacji zadania. Wsparcie w Pomorskiem, w tym roku, otrzyma 137 inwestycji.

Fot. Kazimierz Netka.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej Dariusz Drelich – wojewoda pomorski, rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kontynuacja Funduszu Dróg Samorządowych. Program służy rozwojowi dróg lokalnych – gminnych i powiatowych. To coroczne, od 2019 roku, znaczące dofinansowanie samorządów. Dotacje sięgają od 50 do 80 procent danej inwestycji. W tym roku, w kwocie 133 mln zł, która trafi do samorządów województwa pomorskiego, znalazło się również, za co dziękujemy, około 9 mln zł z rezerwy premiera. A to oznacza realizację kilku kolejnych, dodatkowych zadań. Wkrótce rozpocznie się w Pomorskiem podpisywanie umów z samorządami, które są już do inwestycji przygotowane.

Fot. Kazimierz Netka.

Wojewoda Dariusz Drelich spodziewa się, że przetargi przeprowadzone zostaną bez zakłóceń i niebawem rozpoczną się procesy inwestycyjne. RFRD to bowiem odpowiedź na potrzeby samorządów, które z własnych środków nie mogłyby zrealizować takich inwestycji.

Pomorskie w 2022 roku z RFRD realizuje:

•    inwestycje powiatowe – wartości 49 559 020 zł (kontynuowane zadania wieloletnie w 2022 – 11 445 894 zł, nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2022 – 5 281 577 zł, nowe zadania realizowane w tym roku – 32 831 549 zł )

•    inwestycje gminne – 83 590 593, 9 zł (kontynuowane zadania wieloletnie w 2022 – 23 986 379 zł, nowe zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2022 – 15 575 719 zł, nowe zadania realizowane w tym roku –44 028 495,9 zł )

Łącznie w Pomorskiem: 133 149 613, 9 złotych.

Fot. Kazimierz Netka.

A jak jest w innych województwach? O tym poinformował Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury:

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.:

Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 156,3 mln zł: 52,6 mln zł na zadania powiatowe, 103,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 139 zadań: 33 powiatowe i 106 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 166 kilometrów dróg: 74 km powiatowych i 92 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 156,4 mln zł: 45,4 mln zł na zadania powiatowe, 111 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 164 zadania: 32 powiatowe i 132 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 253 kilometrów dróg: 91 km powiatowych i 162 km gminnych.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 269,6 mln zł: 165,8 mln zł na zadania powiatowe, 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 222 zadania: 52 powiatowe i 170 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 466 kilometrów dróg: 288 km powiatowych i 178 km gminnych.

Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 82 mln zł: 41 mln zł na zadania powiatowe, 41 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 70 zadań: 18 powiatowych i 52 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 82 kilometrów dróg: 41 km powiatowych i 41 km gminnych.

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 152,8 mln zł: 57,4 mln zł na zadania powiatowe, 95,4 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 36 powiatowych i 133 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 285 kilometrów dróg: 111 km powiatowych i 174 km gminnych.

Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 202,7 mln zł: 90 mln zł na zadania powiatowe, 112,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 180 zadań: 45 powiatowych i 135 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 272 kilometrów dróg: 147 km powiatowych i 125 km gminnych.

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 300,8 mln zł: 149 mln zł na zadania powiatowe, 151,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 162 zadania: 50 powiatowych i 112 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 247 kilometrów dróg: 125 km powiatowych i 122 km gminnych.

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 56,9 mln zł: 16,9 mln zł na zadania powiatowe, 40 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 51 zadań: 12 powiatowych i 39 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 62 kilometrów dróg: 37 km powiatowych i 25 km gminnych.

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 201,42 mln zł: 93,15 mln zł na zadania powiatowe, 108,27 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 108 zadań: 33 powiatowe i 75 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 230 kilometrów dróg: 121 km powiatowych i 109 km gminnych.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 207 mln zł: 123,2 mln zł na zadania powiatowe, 83,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 204 zadania: 83 powiatowe i 121 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 384 kilometrów dróg: 250 km powiatowych i 134 km gminnych.

Województwo pomorskie

Fot. Kazimierz Netka.

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 133,15 mln zł: 49,56 mln zł na zadania powiatowe, 83,59 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 137 zadań: 30 powiatowych i 107 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 248 kilometrów dróg: 107 km powiatowych i 141 km gminnych.

Fot. Kazimierz Netka.

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 150 mln zł: 75 mln zł na zadania powiatowe, 75 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 114 zadań: 36 powiatowych i 78 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 171 kilometrów dróg: 89 km powiatowych i 82 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 152,2 mln zł: 60,3 mln zł na zadania powiatowe, 91,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 149 zadań: 45 powiatowych i 104 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 213 kilometrów dróg: 99 km powiatowych i 114 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 172,25 mln zł: 65,17 mln zł na zadania powiatowe, 107,08 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 199 zadań: 53 powiatowe i 146 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 371 kilometrów dróg: 183 km powiatowych i 188 km gminnych.

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 234,7 mln zł: 86,4 mln zł na zadania powiatowe,       148,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 198 zadań: 46 powiatowych i 152 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 233 kilometrów dróg: 108 km powiatowych i 125 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 100,5 mln zł: 42 mln zł na zadania powiatowe, 58,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 62 zadania: 26 powiatowych i 36 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 121 kilometrów dróg: 80 km powiatowych i 41 km gminnych.

RFRD 2021

W 2021 roku wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano dla 2 189 zadań, w tym 622 powiatowych i 1 567 gminnych. Dzięki temu możliwa jest budowa, przebudowa lub remont 3,9 tys. km dróg: 2,1 tys. km powiatowych i 1,8 tys. km gminnych. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2021 roku to 3 258 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 463 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 295 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

RFRD – obwodnice

W ramach naboru wniosków przeprowadzonego w 2021 rok dofinansowanie uzyskały po raz pierwszy zadania obwodnicowe. Wsparcie rządowe uzyska 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to 2 359 mln zł. Łączna wartość zadań, które uzyskają wsparcie wynosi 4 525 mln zł.

RFRD – zadania mostowe

W 2021 r. wsparcie uzyskały ponadto dwa zadania mostowe na łączną kwotę 119,2 mln zł. O środki na dofinansowanie zadań mostowych mogą ubiegać się jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Do końca marca tego roku trwa nabór wniosków z RFRD o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 roku – poinformował Szymon Huptyś – rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Fot. Kazimierz Netka.

Można powiedzieć, że bardzo szczęśliwym miastem jest Gdynia – jeśli chodzi o napływ państwowych pieniędzy na drogi. Z informacji, które uzyskaliśmy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w piątek, 18 lutego, wynika że otrzyma ona ponad 5,5 mln złotych na jedną z dróg. Dzień wcześniej, w czwartek, 17 lutego, w Gdyni w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia wiceministrowie infrastruktury poinformowali o przeznaczeniu 20 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji do budowy Drogi Czerwonej. Droga ta jest niezmiernie ważna dla rozwoju portu morskiego, a także dla mieszkańców Gdyni.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.