Gdańszczanie są inicjatorami utworzenia polskiego, pomorskiego hubu innowacji cyfrowych i przystąpienia do EDIH. Powstaną klaster uzdrowiskowy i sopocki port zdrowia. Polska chwalona jest w Brukseli za oparcie polityki rozwoju gospodarczego na klastrach. O tym poinformowano, podczas kolejnego etapu „Pomorskiej Podróży – kierunek innowacje” organizowanej przez Urząd Marszałkowski z partnerami

Źródła ilustracji: Transmisja i prezentacje przedstawione podczas webinarium.

Skupiska firm, nauki, instytucji, organizacji czyli klastry mają największe potencjały do wzmacniania biznesu i czynienia gospodarki bardziej odpornej na takie zjawiska jak pandemia?

W grupie siła – powtarzano podczas kolejnego webinarium pt. „Pomorska podróż – kierunek innowacje! Krótki przewodnik po lokalnej mapie ofert instytucji otoczenia biznesu i klastrów”. To była trzecia z kolei wyprawa, oczywiście w internecie, ze względu na pandemię.

Spotkanie nr 3, pod szyldem: „W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie?” zorganizował Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami, zainteresowanymi poznawaniem nowoczesności naszej gospodarki oraz nauki i współpracy tych dwóch sfer życia na rzecz dążenia do jeszcze większej innowacyjności w Polsce. Klastry, czyli skupiska m.in. firm i nauki, rozwijają się w Pomorskiem dość intensywnie już ponad 10 lat. Teraz, ta klastrowa działalność, czyli łączenie sił, mądrości, wiedzy, nauki, firm, organizacji, zyskała mocniejsze poparcie ze strony Unii Europejskiej.

Czym zajmują się pomorskie klastry, jak do tego podchodzą urzędnicy w Brukseli – o tym mówili reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego, szefowie i koordynatorzy klastrów (reprezentujących wszystkie cztery inteligentne specjalizacje Pomorza (ISP), a także przedstawiciel Komisji Europejskiej. Webinarium prowadziła Justyna Szybska-Lewandowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP).

Oto cele spotkania: Omówienie istoty polityki klastrowej realizowanej na przestrzeni ostatnich lat na poziomie regionu i kraju; Zapoznanie z możliwościami jakie niesie dla klastrów nowa perspektywa finansowa 2021-2027; Przedstawienie oferty czołowych pomorskich klastrów w każdym z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP).

Klastry są sola ziemi pomorskiej – powiedziała Karolina Lipińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, UMWP. Szczegóły dotyczące rozwoju polityki klastrowej w Pomorskiem, pani dyrektor przedstawiła w prezentacji pt. „Po co nam klastry? – krótka historia i istota polityki klastrowej w regionie”. Oto fragmenty:

Temat: „Nowa perspektywa finansowa dla klastrów 2021-2027” przedstawił Marek Przeor, European Commission, DG GROW:

Część spotkania pt. „W grupie siła, czyli co robią klastry w naszym regionie? Prezentacja lokalnych inicjatyw klastrowych we wszystkich obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza” otworzył prezentacją swego autorstwa Marek Grzybowski reprezentujący Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny:

Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe przedstawił Jan Kordasiewicz – Wiceprezes KLTPP:

Pomorski Klaster ICT Interizon zaprezentował Jarosław Parzuchowski, Prezes Zarządu Fundacji Interizon (Koordynatora Klastra):

Klaster Technologii Wodorowych (KTW) przedstawił Piotr Maksyś, Koordynator KTW:

Klaster Grupa Bezpieczny Bałtyk zaprezentował Adam Protasiuk, Wiceprezes Zarządu RIGP – Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza:

O tym, czym zajmuje się Fundacja Sport na Zdrowie i jakie są plany jej rozwoju – powiedziała Joanna Małaczyńska-Rentfleisz – Dyrektor Ośrodka Terapii Edukacji i Aktywizacji Sportowej w Sopocie:

Dlaczego tak ważne jest podwyższanie innowacyjności w naszym kraju? Otóż, ostatni raport przygotowany przez Fundację Prospekt na temat efektywnych instytucji otoczenia biznesu (IOB) ukazał, że aż 40% przedsiębiorstw nie wie czym są i czym zajmują się IOB, a połowa ankietowanych nie potrafi też podać nazwy IOB działającej w jego regionie – poinformował Zespół Projektowy Smart Progress z Referatu Innowacji i Przedsiębiorczości w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W związku z tym na spotkaniach z cyklu Pomorska Podróż przedstawiane są m.in. instytucje funkcjonujące w regionie oraz ich oferty. Te wydarzenia są okazją do zapoznania się – szansą do zaprezentowania się IOB, w tym klastrów oraz okazją dla firm do nawiązania współpracy.

W piątek – następne webinarium, nawiązujące do tego cyklu, zatytułowane: „Pomorska podróż. Kierunek innowacje! Cykl 1: Od inspiracji do innowacji – wsparcie przy starcie Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne” – poinformowała Justyna Szybska-Lewandowska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Kolejne webinaria: 10 i 17 marca br.

Źródła ilustracji: Transmisja i prezentacje przedstawione podczas webinarium.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *