Gdynia z normą ISO 37120. W 2017 roku znalazła się w prestiżowym gronie 47 miast na całym świecie posiadających ów certyfikat. To potwierdzenie faktu, że w mieście stale monitorowana jest jakość życia mieszkańców, a inteligentne technologie wspierają ten proces.

Na ilustracji: Międzynarodowy certyfikat dla Gdyni. Źródło: Urząd Miasta Gdyni.

Gdynia – miasto globalne.

World Council on City Data dokładnie sprawdził Gdynię, zlecając to zadanie zewnętrznemu weryfikatorowi. W rezultacie, Gdynia, jako pierwsza w Polsce i w naszej części Europy otrzymała certyfikat i została zarejestrowana na międzynarodowym, ogólnodostępnym portalu www.dataforcities.org .

– Prace związane z certyfikacją trwały prawie rok i polegały na przygotowaniu raportu, w którym znalazły się ustandaryzowane dane, odnoszące się do 17 różnych obszarów funkcjonowania miasta – informuje Agata Grzegorczyk – rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni. – Ideą certyfikacji jest porównywanie takich samych danych z rożnych ośrodków, zatem porównując np. wskaźnik zagrożenia hałasem, mamy pewność, że niemalże identycznymi narzędziami przeprowadzono tę samą analizę w Gdyni, Londynie, Amsterdamie, Helsinkach, czy Dubaju. Nie ma zatem przestrzeni na to, by dane w jakikolwiek sposób poprawiać czy ulepszać przed publikacją.

 

Na zdjęciu: Muzeum Emigracji w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka

Miasto ubiegające się o certyfikat musi być odważne, by dzielić się informacjami o jego dobrych stronach, ale i wskazywać strefy wymagające poprawy. Dane te następnie trafiły na specjalny portal prowadzony przez World Council on City Data, gdzie zostały dokładnie sprawdzone przez zewnętrznego weryfikatora. Ostatecznie Gdynia, jako pierwsza w Polsce i w naszej części Europy otrzymała certyfikat i została zarejestrowana na międzynarodowym, ogólnodostępnym portalu www.dataforcities.org. Dziś zapraszam do odwiedzenia tej witryny i sprawdzenia, jak poradziliśmy sobie w rywalizacji z globalnymi liderami. Jest mi o tyle miło wystosować to zaproszenie, bo Gdynia wypada w tym zestawieniu naprawdę dobrze, a w niektórych obszarach wręcz znakomicie. Podnoszenie standardów jakości życia jest bardzo ważne. Nie tylko musimy zbierać i gromadzić własne doświadczenia, ale przede wszystkim powinniśmy szukać wzorów dobrych praktyk na całym świecie i wdrażać je z myślą o naszych mieszkańcach. Mamy jako miasto aspiracje globalne, co oznacza, że chcemy porównywać się z najlepszymi ośrodkami.

 

Na zdjęciu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka

Posiadanie certyfikatu zrównoważonego rozwoju jest z także ważnym punktem wyjścia do rozmów z inwestorami. Potwierdza on atrakcyjność i konkurencyjność miasta na poziomie ogólnoświatowym, np. pod względem gospodarczym czy społecznym. Pozwala także w sposób świadomy budować markę miasta, jako ośrodka rozwijającego się w sposób zrównoważony.

Gdyński portal otwartych danych

Podążając wzorem europejskich standardów, Gdynia otworzyła zasoby z danymi publicznymi, dołączając tym samym do niewielu polskich miast publikujących zbiory danych miejskich.

Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dostępności danych publicznych oraz skali ich wykorzystania tak, by każdy mieszkaniec, inwestor, twórca start-upowy, czy osoba odwiedzająca miasto mogła w prosty sposób dotrzeć do informacji, której poszukuje.

Gdyński portal, jako pierwszy w Polsce, wykorzystuje innowacyjne połączenie dedykowanego do gromadzenia i udostępniania danych. Służą one do aktywnego zbierania informacji z różnych źródeł, standaryzowania i składowania ich na portalu, a także automatycznej ich wizualizacji. Udostępniliśmy rekordową w skali Polski liczę 115 zbiorów danych, które mogą być potem użyte np. do tworzenia aplikacji czy innych rozwiązań IT.

Gdyński transport

Gdynia postawiła na transport, który zarówno spełnia oczekiwania mieszkańców, jak i jest przyjazny środowisku. W mieście trwa dynamiczny rozwój trolejbusów – zarówno nowych tras, jak i intensywności ich obsługi. Tabor trolejbusowy liczby obecnie 93 pojazdy, w tym 38 z dodatkowym napędem bateryjnym, umożliwiającym obsługę tras bez sieci trakcyjnej. Wśród eksploatowanych trolejbusów 6 najnowszych posiada baterie litowo-jonowe, pozwalające na pokonanie odległości co najmniej 15 km bez zasilania z sieci trakcyjnej. Od 2012 r. wszystkie trolejbusy eksploatowane na stałych liniach są niskopodłogowe.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ostatnich 20 latach przeprowadzono modernizację dużej części sieci trakcyjnej i zakupiono wiele nowoczesnych, niskopodłogowych trolejbusów. Za realizację projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta” Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej otrzymało prestiżową nagrodę Unii Europejskiej – RegioStars 2014. W jego ramach wybudowano zajezdnię trolejbusową i zakupiono 28 trolejbusów z bateryjnym napędem pomocniczym. To właśnie te pojazdy hybrydowe stały się wizytówką Gdyni i w najbliższych latach planowane są ich dalsze zakupy. Efektywność i funkcjonalność trolejbusów hybrydowych, ze względu na specyfikę geofizyczną miasta, jest znacznie wyższa niż elektrobusów.

Względy ekologiczne przesądziły również o zakupie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Obecnie w Gdyni jest eksploatowanych 31 takich autobusów. W 2017 r. w sieci ZKM w Gdyni przewoźnicy eksploatują 238 autobusów, a już od 2007 r. wszystkie pojazdy są niskopodłogowe. W ciągu najbliższych dwóch lat większość z nich spełniać będzie najbardziej rygorystyczną normę czystości spalin EURO 6.

Ważnym elementem komunikacji jest niewątpliwie system sterowania ruchem TRISTAR, który wpływa na poprawę płynności, bezpieczeństwa i komfortu na gdyńskich drogach, a pasażerom komunikacji miejskiej gwarantuje lepszą jakość podróżowania. System połączył 165 trójmiejskich skrzyżowań w sprawnie funkcjonujący organizm. Jego sercem jest sieć komputerów – połączonych z centrami w Gdańsku i Gdyni – która zarządza przede wszystkim sygnalizacją świetlną i ruchem pojazdów komunikacji miejskiej.

Car-sharing

28 sierpnia w Gdyni przedstawiciele władz miast naszego regionu podpisali list intencyjny, deklarując wolę współpracy przy wdrażaniu usługi tzw. car-sharingu. Będzie ona wdrażana w miastach etapowo, a jej prawdopodobny termin wejścia w życie to IV kwartał 2017 roku. W rozpoczęty z inicjatywy Gdyni projekt włączyły się także miasta Gdańsk, Sopot, Reda, Rumia, Wejherowo i Pruszcz Gdański.

W ramach popularyzacji tej usługi Gdynia w ostatnim czasie stworzyła także przyjazne warunki do jej rozwoju min. preferencyjne stawki za parkowanie w strefie płatnego parkowania, dedykowane miejsca postojowe czy zaangażowanie w promocję usługi jako alternatywnej formy komunikacji.

Pod koniec roku wyjadą na gdyńskie drogi pierwsze samochody niskoemisyjne samochody, a do 2020 roku wszystkie je zastąpią samochody elektryczne.

Gdynia pełni rolę lidera oraz integratora usługi car-sharingu w kliku dużych miastach województwa pomorskiego.

Aktywizacja mieszkańców

W tym roku w Gdyni odbyła się czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego. Od samego początku możliwość zgłaszania przez mieszkańców, a potem wybierania konkretnych projektów zmian w gdyńskich dzielnicach, spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony gdynian. Świadczy o tym zarówno liczba składanych wniosków, jak i frekwencja w głosowaniu, oscylująca każdego roku w granicach 20%. To jedne z najwyższych wyników w całym kraju.

Charakterystyczny dla gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest fakt, że udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni, niezależnie od wieku. Jedynym niezbędnym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL. Nie trzeba być zameldowanym w mieście: wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania w Gdyni. Głosowanie odbywa się on-line, co ma swoje ogromne plusy m.in. w postaci łatwości dostępu i niskich kosztów przeprowadzenia procedury. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu lub potrzebują asysty przy głosowaniu, mogą z kolei udać się do wyznaczonych punktów, takich jak kluby seniora, Urząd Miasta, jednostki miejskie czy nawet centra handlowe, w których mogą oddać swój głos.

Gdynia stawia też na konsultacje społeczne, które umożliwiają mieszkańcom wyrażanie opinii, aktywizują ich i angażują w sprawy miasta. Od 1 lutego uproszczono sposób ich inicjowania i prowadzenia, a grono podmiotów i osób wnioskujących o ich ogłoszenie zostało poszerzone. Obok tradycyjnych, otwartych spotkań z mieszkańcami, w gronie narzędzi konsultacyjnych znajdują się warsztaty, wysłuchania publiczne, badania panelowe, ankiety i głosowania. Konsultacje zarządza prezydent Gdyni – z inicjatywy własnej, Rady Miasta lub innych uprawnionych podmiotów, m.in. Rady Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Miasta, co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub co najmniej 250 mieszkańców.

Zrównoważony rozwój, rewitalizacja

Miasto inteligentne, to miasto rozwijające się w sposób zrównoważony. Niezbędne jest zatem zaangażowanie samorządu w rozwój miasta na wielu płaszczyznach. Tak, aby w zakresie każdego obszaru funkcjonowania miasta, takich jak dostęp do kultury, bezpieczeństwo, transport, edukacja, działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, sport, itd. było bardzo dobrze lub chociażby dobrze.

 

Na zdjęciu: Widok z dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego na Teatr Muzyczny. Fot. Kazimierz Netka

Gdynia od lat angażuje się w organizację prestiżowych wydarzeń, takich jak Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, Festiwal Open’er, Red Bull Air Race czy ostatnio Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej U-21. Część, a czasem nawet całość wydarzeń kulturalnych czy sportowych, jest bezpłatna. Pozwala to na aktywny udział wszystkich mieszkańców w życiu miasta i korzystanie z atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu.

Ogromnym wyzwaniem jest również prowadzona obecnie w 5 dzielnicach rewitalizacja. Działania rewitalizacyjne mają szerokie spektrum – od remontów, budów dróg czy sieci kanalizacji, po działania miękkie, które mają za zadanie zintegrowanie lokalnej społeczności. Takie zadanie ma spełniać np. budowa domów sąsiedzkich czy poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców terenów rewitalizacji – informuje Agata Grzegorczyk – rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni.

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *