Gospodarka morska może liczyć na silne wsparcie. Poprawiona zostanie ustawa stoczniowa. Tworzony jest Morski Fundusz Inwestycyjny. Powstał program: Wsparcie działalności B+R w sektorze stoczniowym „INNOship”. W przyszłym roku zacznie się budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną. O tym mówiono w Gdyni, podczas 17. Forum Gospodarki Morskiej.

Na zdjęciu: Reprezentanci uczestników 17. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Fot. Kazimierz Netka.

Żegluga i stocznie – to dziedziny naszej działalności, które rozsławiają Polskę na całym świecie. Produkujemy statki, jachty, specjalistyczne jednostki pływające dla różnych krajów na różnych kontynentach. Wykształceni w Polsce marynarze pracują na statkach obcych bander i są cenionymi fachowcami. Nie wszyscy z nas mają świadomość, że Polska nie kończy się na styku lądu i Bałtyku, że mamy jeszcze morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczną czyli razem ponad 20 000 km kwadratowych na Bałtyku. To obrazuje, jak ważna jest nasza gospodarka morska.

Polska szeroko otwiera się na świat, korzystając coraz pewniej z dostępu do morza.

Nie zawsze nasze morskie zasoby, atuty, były należycie doceniane. Teraz, można powiedzieć, że ta dziedzina jest traktowana jako jedna z najważniejszych dziedzin naszego przemysłu. Dowodzi tego fakt, że aż koło 600 osób z kraju i zagranicy uczestniczyło w piątek, 13 października w 17. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni (dawniej, w latach 2001 – 2014 spotkania te nosiły nazwę Forum Gospodarczego). Wiadomości z tego forum pozwalają wysnuć wniosek, że stocznie, porty będą się u nas dobrze rozwijać, choć jest jeszcze wiele barier do pokonania. Przedstawił je Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni, witając gości przybyłych na 17. Forum Gospodarki Morskiej do tego miasta, podkreślił, że gospodarka morska jest istotnym obszarem rozwoju Pomorza i całej Polski. Mamy świadomość, że ona, rozwijając się, sprawia, że rozwijają się inne branże w całym kraju.

W ubiegłym roku, Podczas Forum Gospodarki Morskiej doceniono to i za nową ustawę stoczniową został uhonorowany Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Chodzi o Ustawę z 6 lipca 2016 roku o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

– Będziemy tę ustawę poprawiać – powiedział, podczas swego wystąpienia minister Marek Gróbarczyk. – Bardzo istotny dla nas jest także rozwój portów. W poniedziałek, Adam Meler – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia ogłosi strategię rozwoju tego portu. 25 października odbędzie się posiedzenie Sekretariatu Morskiego, grupującego państwa zwane 16 + 1.Oprócz Chin w tym gremium jest 15 innych państw plus Polska. Gościć będziemy bardzo wysokich urzędników.

 

Fot. Kazimierz Netka

Poza dużymi portami, dla których zostaną opracowane strategie, mamy wiele portów komunalnych. One będą miały zapewnione finansowe wsparcie do rozwoju. Zabezpieczenie finansowe jest najważniejsze. Utworzony będzie też fundusz dla Żeglugi Śródlądowej.

Do końca roku 2017 mają być przygotowane zręby Morskiego Funduszu Inwestycyjnego (MFI). Jego tworzenie zostało zapoczątkowane jeszcze przez ministra Pawła Brzezickiego. Chodzi o zabezpieczenie finansowe dla przemysłu okrętowego i zapewnienia realizacji inwestycji. Wspierani mają też być polscy armatorzy, składający zamówienia w polskich stoczniach. Wzorcem jest Danish Ship Finance. Wzmacniany jest program Batory, mający na celu odbudowę polskiej floty promowej, ale są problemy z domknięciem finansowania tego zamierzenia.

Kolejnym przedsięwzięciem jest Fundusz Portowy. Duże porty świetnie sobie radzą, ale te mniejsze są w niezwykle trudnej sytuacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

W przyszłym roku ma ruszyć budowa toru żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Pierwszym elementem tego zadania będzie budowa dwóch mostów zwodzonych nad planowanym kanałem, który ma być wykopany w poprzek Mierzei Wiślanej, w rejonie osiedla Nowy Świat (gmina Sztutowo). Sprawa ta omawiania będzie na najbliższym posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Odbędą się też negocjacje z Komisją Europejską. Inwestycja ta musi bowiem być realizowana w zgodzie z prawem ochrony środowiska i dyrektywami Unii Europejskiej – podkreślił minister Marek Gróbarczyk.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, mówiąc o tym, że wkrótce Port Morski Gdynia będzie obchodził 100-lecie istnienia, przypomniał, że Gdynia powstała na piaskach wioski rybackiej. Pan wojewoda stwierdził, że obecnie słabą stroną miasta i portu jest połączenie z systemem komunikacyjnym kraju – z autostradami. Już jest urzeczywistniana poprawa połączeń kolejowych do Bydgoszczy przez Kościerzynę i w kierunku Słupska. Udrożnienie połączeń z lądem jest ważne, bo Gdynia ma duży potencjał w rozwoju turystyki morskiej. Warto więc rozpocząć projekty wprowadzające ruch pasażerski do centrum miasta, na przykład do zabudowywanego Mola Rybackiego. Branża wycieczek się rozwija. Do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej turystów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Na Forum Gospodarki Morskiej przybył też reprezentant Komisji Europejskiej: Iain Shepherd – ekspert z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Iain Shepherd mówił m.in. o trendach w błękitnej gospodarce, o rozwoju morskiej energetyki: wiatrowej, ale też o wykorzystaniu falowania. Wspomniał o zasobach na dnie mórz oraz pod nimi. Zwrócił uwagę na konieczność troski o środowisko, na stosowanie paliwa bezsiarkowego.

Prof. Andrzej Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie przedstawił zagadnienie: „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski”. Nowy nacjonalizm w przemyśle okrętowym polega m.in. na tym, że zagraniczny armator, składając zamówienie na budowę statku, jednocześnie wskazuje dostawców ze swego kraju.

Pierwszą część Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni prowadzili Sławomir T. Kalicki – prezes zarządu Grupy Firm Inter Marine, lider Forum oraz Jerzy Czuczman – prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

 

Fot. Kazimierz Netka

Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęły się debaty. Jedna z nich dotyczyła przemysłów morskich oraz innowacji w gospodarce morskiej. Podczas tej dyskusji padło pytanie o to, jakie znaczenie dla przemysłu okrętowego ma nowa ustawa stoczniowa. Wypowiadający się reprezentanci polskich stoczni wskazywali, że niewiele ona zmieniła w działalności tych przedsiębiorstw. Szczegóły przedstawił Maciej Janicki – starszy menedżer w Deloitte Polska, jeden z moderatorów dyskusji.

 

Fot. Kazimierz Netka

Ustawa stoczniowa będzie zmieniona – zapewniła Katarzyna Krzywda – dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uwagi reprezentantów przemysłu stoczniowego wpłynęły do ministerstwa we wrześniu bieżącego roku. Obecnie zapoznaje się z nimi Ministerstwo Finansów. Gdy Ministerstwo Finansów udzieli odpowiedzi, wówczas resort gospodarki morskiej skonsultuje się z Forum Okrętowym, by uzgodnić poprawki do tego aktu prawnego.

Podczas debaty dotyczącej przemysłów morskich, poinformowano o ważnym dla polskich stoczni programie: „Wsparcie działalności B+R w sektorze stoczniowym „INNOship”. Katarzyna Samsel – dyrektor Działu Koordynatorów w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju powiedziała, że ten projekt został wybrany do wsparcia. Budżet UE na dotacje w programie to 363 mln zł. Szacowana wartość przyszłych projektów INNOship wynosi 726 milionów złotych – poinformowała Beata Cichocka-Tylman – dyrektor ds. innowacji i B+R PWC Polska, moderatorka dyskusji.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *