GUMed. Wiedza to nie są powierzchowne informacje zdobywane w internecie – powiedział Adam Niedzielski – minister zdrowia. Inauguracja roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Fot. Kazimierz Netka.

Uroczystość przyjęcia studentów na pierwszy rok studiów połączono z wręczeniem nagród i odznaczeń,  a także z nadaniem godności Aesculapius Gedanensis prof. Bolesławowi Rutkowskiemu

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Jak cenni są pracownicy ochrony zdrowia, mamy okazję przekonywać się od kilkunastu miesięcy. Od czasu, gdy Polskę i cały świat zaatakowała pandemia koronawirusa. Lecznictwo i zatrudnieni w nim ludzie, są cenniejsi od złota. Ten szlachetny kruszec nas nie wyleczy. Pracownicy lecznictwa – przywrócą nam zdrowie. Żeby jednak dali radę pokonać choroby, muszą zdobyć gruntowna wiedzę. Kształcenie osób chętnych poświęcenia się służbie zdrowia, odbywa się między innymi w uczelniach medycznych. W poniedziałek, 11 października 2021 roku, zainaugurowano kolejny rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Immatrykulowano studentów, Uhonorowano znakomitych naukowców. Podczas konferencji prasowej, po uroczystościach, wypowiadali się m.in. Adam Niedzielski – minister zdrowia; prof. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Fot. Kazimierz Netka.

O szczegółach tej ważnej uroczystości, czyli o rozpoczęciu studiów na czas 2021/2022, poinformowała nas dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 W GUMed

Ponad 1 600 studentów I roku rozpoczęło naukę w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMed). Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbyła się w 11 października br. w formule hybrydowej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie zorganizowano w skromniejszym gronie, a całość była transmitowana za pośrednictwem uczelnianych mediów społecznościowych. Tegoroczna uroczystość połączona była z nadaniem godności Aesculapius Gedanensis prof. Bolesławowi Rutkowskiemu oraz wręczeniem Nagrody i Medalu im. Romana Kaliszana prof. Marcinowi Kołaczkowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inaugurację nowego roku akademickiego w GUMed zaszczycili swoją obecnością minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy Piotr Karczewski, a także dr. hab. Radosław Sierpiński, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych, prezes Agencji Badań Medycznych.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Uroczystość rozpoczęło tradycyjne przemówienie Rektora. W swoim wystąpieniu prof. Marcin Gruchała zapowiedział m.in. zmiany w obszarze kształcenia, jakości i sposobie nauczania, a także programach studiów.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Myśląc o nowoczesnej nauce, nie możemy zapominać o nowoczesnej dydaktyce i edukacji stymulującej do rozwoju. Naszym zadaniem powinno być wykreowanie atmosfery przyjaznej młodym talentom i ich pielęgnacja oraz profesjonalny rozwój zapewniający sukces w świecie nowoczesnej medycyny, nauki i pomocy choremu człowiekowi – mówił rektor GUMed prof. Marcin Gruchała. – Powinniśmy położyć większy nacisk na kształcenie umiejętności miękkich, empatii i zdolności do współpracy, sięgając do najlepszych wzorców w środowiskach medycznych i pozamedycznych.

Jak zaznaczył, Gdański Uniwersytet Medyczny to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, z coraz intensywniej rozwijającymi się badaniami o charakterze interdyscyplinarnym i istotnym udziale współpracy międzynarodowej. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się m.in. uznane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych publikacji i grantów, a także szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. Rektor zapowiedział kontynuację działań w zakresie wsparcia aktywności naukowej.

Nie możemy jednak zapominać, że podstawowym elementem naszej misji jest kształcenie kolejnych pokoleń kadr medycznych i właściwe przygotowanie zawodowe wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony zdrowia. To bardzo odpowiedzialne zadanie wobec społeczeństwa, z którego wywiązujemy się dobrze. Zależy nam, by naukę w GUMed rozpoczynali najlepsi maturzyści, dla których studia i rozwój zawodowy staną się życiową pasją – dodał rektor Gruchała.

Rektor GUMed podkreślił, że współczesna medycyna oraz system ochrony zdrowia stawiają przed absolwentami uczelni medycznych potężne wyzwania, związane ze stale rosnącym zasobem szczegółowej specjalistycznej wiedzy, dynamicznym postępem technologicznym, a także z ogromnym obciążeniem pracą zawodową w związku z niedoborami kadr medycznych.

Krótko po studiach nasi absolwenci muszą sprostać niełatwym obowiązkom zawodowym o wysokim poziomie odpowiedzialności, wykazując się profesjonalną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi. Muszą także sprostać psychologicznym potrzebom swoich pacjentów, wspierając oraz motywując ich w procesie leczenia, często samemu będąc obciążonemu – fizycznie i psychicznie – pracą w stresie, pod presją czasu, w ciągłym napięciu emocjonalnym. Od naszych absolwentów oczekuje się życzliwości i empatii podczas pracy w deficycie czasu i zasobów, zwłaszcza kadrowych – zaznaczył Rektor GUMed. – Jako czynny lekarz wiem jak niełatwe to zadanie, dlatego musimy ich do tego odpowiednio przygotować. Chciałbym, abyśmy przez realizację tych ambitnych zadań stali się nie tylko doskonałą uczelnią badawczą, ale także doskonałą uczelnią dydaktyczną.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu rektor Gruchała, szansą na dalszy rozwój GUMed jest powołanie wspólnie z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Poprzez podejmowane wspólnie działania chcemy stworzyć na Pomorzu nie tylko silny ośrodek akademicki, ale również atrakcyjne miejsce do pracy i studiowania, oferujące naukowcom na każdym etapie kariery zawodowej przyjazne warunki do rozwoju i realizacji własnych aspiracji – wyjaśnił prof. Gruchała.

Jak zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, zainaugurowany w GUMed nowy rok akademicki to kolejny, który rozpoczyna się w realiach walki z pandemią.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Cieszę się, że rok, który dzisiaj rozpoczynamy, daje nam nadzieję na systematyczny powrót do normalności. Te kroki naprzód możliwe były dzięki nauce i innowacjom, których przykładem może być zorganizowanie praktycznie z dnia na dzień leczenia osób z COVID-19. Stempel jakości GUMed i UCK jest wyraźnie widoczny na tych wysiłkach i zasługuje na wielkie uznanie – podkreślił minister Niedzielski.

Szef resortu zdrowia zaapelował również do społeczności akademickiej, aby walczyła o prawdę.

Obserwujemy różne kryzysy. Nie mówię tutaj też tylko i wyłącznie o kryzysie zdrowotnym związanym z pandemią, ale mówię również o pewnym kryzysie autorytetów; kryzysie, który widzimy w takich trywialnych i kolokwialnych przejawach jak ruch antyszczepionkowy, który, zamiast wiedzy, badań, opierania się na dowodach, prezentuje i proponuje nam łatwą manipulację, powierzchowną wiedzę, uproszczenia, skróty myślowe, które prowadzą właśnie do wniosków zupełnie nieracjonalnych. Odwoływanie się do badań, faktów, wniosków z debaty naukowej to motto powinno przyświecać nam na drodze do normalności – zaznaczył minister Niedzielski.

List do społeczności akademickiej GUMed skierował również prezydent RP Andrzej Duda, w którym podkreślił, że uniwersytet to wyjątkowe miejsce, gdzie w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi, stąd tak ważne są otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty. To również miejscem kształcenia elit i przekazywania młodym pokoleniom akademickiego etosu.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. Przewlekła choroba nerek pandemią XXI wieku wygłosił profesor honorowy GUMed Bolesław Rutkowski. Tradycyjnie inauguracji nowego roku akademickiego towarzyszy wystawa przygotowana przez Muzeum GUMed. Zatytułowana jest Opowieść o rozwoju medycyny i prezentuje ona początki gdańskiej uczelni medycznej, sylwetki wybitnych pracowników, ale przede wszystkim eksponaty wykorzystywane dawniej przez pracowników Uczelni. Jak mówią jej twórcy, poprzez opowieść o tych przedmiotach na moment chcą odsunąć to, co obecnie jest istotne w pracy lekarza: wygodę i precyzję wykorzystania narzędzia. Wystawa będzie funkcjonować w przestrzeni Parku Zielonego od 11 października do 30 listopada 2021 roku.

Fot. Kazimierz Netka.

Wyniki tegorocznej rekrutacji

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Oferta edukacyjna GUMed od lat jest wysoko oceniana przez maturzystów. W 2021 r. dokumenty aplikacyjne na studia polskojęzyczne złożyło ponad 12 000 osób. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce starały się ponad 23 osoby (23,2 os. na miejsce, 1 088 kandydatów). Kolejnymi najchętniej wybieranymi przez kandydatów były: kierunek lekarski – 10,3 os. na miejsce (3 352 kandydatów), psychologia zdrowia – 9 os. na miejsce (407 kandydatów) i fizjoterapia – 8,7 os. na miejsce (519 kandydatów). Sporym zainteresowaniem cieszyła się również analityka medyczna, na którą o jedno miejsce starało się ponad 5 osób (5,4 os. na miejsce, 295 kandydatów) oraz farmacja – 545 kandydatów (3,8 os. na miejsce). Wśród studiów I stopnia najczęściej wybierano: dietetykę i techniki dentystyczne (około 7 os. na miejsce), jak również elektroradiologię i ratownictwo medyczne (ponad 5 os. na miejsce). Zwiększoną liczbę aplikacji zanotowano także na kierunkach: położnictwo, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne – zarządzanie w systemie zdrowia oraz zdrowie środowiskowe, na które o jedno miejsce ubiegało się odpowiednio od ponad 4 do niemal 3 kandydatów (4,2 do 2,6 os. na miejsce).

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Rekordowa jest również liczba laureatów i finalistów konkursów i olimpiad krajowych oraz międzynarodowych, którzy zadeklarowali chęć studiowania w GUMed. W tym roku to aż 69 osób, które aplikowały na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, psychologia zdrowia, dietetyka i elektroradiologia. Tak dobry wynik związany jest z wysokimi pozycjami Uczelni w rankingach edukacyjnych, plasujących Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie wiodących polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed było przyznanie przez międzynarodowe grono ekspertów prestiżowego statusu uczelni badawczej w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie ofertą kształcenia w języku angielskim. Na kierunki prowadzone w języku angielskim – lekarski, pielęgniarstwo i farmację ubiegało się blisko 1 000 kandydatów z 87 krajów. Najwięcej studentów zagranicznych pochodzi z: Indii (18%), Nigerii (15%), Norwegii (15), Szwecji (11) i Iranu (ok. 10%). Ponadto naukę w GUMed rozpoczną studenci z krajów takich jak: Bahrajn, Kamerun, Liban, Ghana, Jordania, Zimbabwe, Syria, Malezja, Zimbabwe. Duży udział Nigerii to wpływ większego zainteresowania pielęgniarstwem ED.

INFORMACJE O UCZELNI

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. GUMed sukcesywnie awansuje w zestawieniach wiodących szkół wyższych. Jest najlepszą uczelnią medyczną w Polsce i 8 uczelnią wśród wszystkich uczelni w kraju według najnowszego Rankingu Uczelni Akademickich Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

GUMed kształci ponad 6 000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych co stanowi około 15 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku, a GUMed niezmiennie najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza.

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Kształcenie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie w formie hybrydowej z przewagą zajęć stacjonarnych. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 80/2021 z dnia 16.09.2021 r. wszystkie wykłady, z wyjątkiem tych na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, zostaną zrealizowane w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Seminaria mogą być realizowane stacjonarnie. W uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na uwarunkowania epidemiczne, dopuszcza się tryb zdalny – w takiej sytuacji konieczna jest zgoda dziekana danego wydziału lub kierownika kierunku.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne mogą być realizowane w formie tradycyjnej, tj. realizowanej w siedzibie Uczelni lub w podmiocie współpracującym z Uczelnią na podstawie umowy lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

ćwiczenia – zajęcia realizowane w formie stacjonarnej; w uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na uwarunkowania epidemiczne, istnieje możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – za zgodą dziekana lub kierownika kierunku;

laboratoria (zajęcia oparte o metody wykorzystujące m.in. materiały i sprzęt laboratoryjny) – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej;

zajęcia praktyczne (zajęcia o charakterze klinicznym, w tym prowadzone w laboratoriach symulacyjnych) – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej;

praktyki – zajęcia realizowane w formie tradycyjnej.

Fakultety (zajęcia do wyboru) będą się odbywać tradycyjnie lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu fakultetów w formie zdalnej zostaje podjęta przez właściwego dziekana lub kierownika kierunku.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Zajęcia w ramach Pierwszej Szkoły Doktorskiej, kursów specjalizacyjnych i studiów podyplomowych będą prowadzone w formie tradycyjnej lub zdalnej.

W przypadku znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej, Rektor GUMed może podjąć decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć stacjonarnych na zdalny.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Aesculapius Gedanensis/Honorowy Profesor GUMed

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Od 2018 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w sposób szczególny może wyróżnić swoich pracowników w uznaniu ich wybitnego dorobku naukowego lub zasług dla rozwoju Uczelni. Dedykowany jest temu nowy tytuł Aesculapius Gedanensis/Honorowy Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wręczanie okolicznościowego dyplomu osobie wyróżnionej odbywa się w ramach ważnych uroczystości uczelnianych, a nazwiska Honorowych Profesorów GUMed umieszczane są na specjalnej tablicy pamiątkowej.

Podobne wyróżnienie istniało na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, z którego tradycji czerpie Gdański Uniwersytet Medyczny. Jak wskazuje prof. Wiesław Makarewicz, ustawa o szkołach wyższych z 1920 r. przewidywała możliwość mianowania profesorów honorowych. Mogli nimi zostać wybitni uczeni, zwłaszcza Ci ustępujący z katedr z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podczas tegorocznej inauguracji godnością Aesculapius Gedanensis uhonorowano prof. Bolesława Rutkowskiego

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Prof. Bolesław Rutkowski – specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Wieloletni kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMed (1992-2015). Doktor honoris causa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z 2013 r.

Absolwent Wydziału Lekarskiego AMG z 1968 r. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1983 r. doktora habilitowanego. Od 2000 r. profesor zwyczajny. Jeden z twórców gdańskiej szkoły nefrologii. Zastępca dyrektora (1985-1991), następnie dyrektor (1991-1995) ówczesnego Instytutu Chorób Wewnętrznych.

W kadencji 2000-2005 prorektor ds. dydaktyki i spraw studenckich. W latach 2015-2017 zastępca przewodniczącego Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych GUMed, w kadencji 2018-2020 przewodniczący tej Komisji.

Zaangażowany w przygotowanie do otwarcia programy przeszczepiania nerek w Gdańsku które rozpoczęto pod koniec lat 70. W latach 1992-1999 i 2005-2011 konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Autor i współautor ponad 1300 publikacji, redaktor 36 podręczników.

Główne zainteresowania naukowe to: epidemiologia chorób nerek, patofizjologia zaburzeń gospodarki węglowodanowo-lipidowej w przewlekłej niewydolności nerek, indywidualizacja leczenia nerkozastępczego, w tym dializoterapii i przeszczepiania nerek.

Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana

Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe ustanowiły w 2020 r. Nagrodę im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora Uczelni w latach 2005-2008. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych.

Laureat otrzymuje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej w złotych polskich równowartość 5 000 euro, ufundowaną przez Naukową Fundację Polpharmy. Ponadto GTN wykona okrągły Medal z brązu. Laureat ma przywilej wygłoszenia wykładu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz opublikowania go w Roczniku Gdańskim albo w Wydawnictwie GUMed.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Laureatem pierwszej Nagrody i Medalu im. prof. Romana Kaliszana został prof. Marcin Kołaczkowski, kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków Collegium Medicum UJ.

Marcin Kołaczkowski studia farmaceutyczne ukończył w 2001 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął pracę w Katedrze Chemii Farmaceutycznej. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych, a w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2017 r. stanowisko profesora UJ, a w 2019 r. tytuł profesora. Od 2016 r. pełni funkcję prodziekana WF ds. strategii i rozwoju, a od 2019 r. kierownika Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków UJCM.

Fot. Zbigniew Wszeborowski/GUMed.

Prace naukowe Profesora dotyczą szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych substancji biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki. Są to badania interdyscyplinarne, sięgające od modelowania molekularnego celów biologicznych i komputerowo-wspomaganego projektowania ich ligandów, po badania farmakologiczne. Przedmiotem najważniejszego osiągnięcia naukowego prof. Kołaczkowskiego jest opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów ośrodkowego układu nerwowego w poszukiwaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. 

PATRON NAGRODY

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945-2019) – rektor ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w kadencji 2005-2008, prorektor ds. nauki w latach 1999-2005, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki w latach 1984-2016. Członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, wybitny naukowiec, specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura – retencja (Quantitative Structure Retention – Relationships). Uznanie międzynarodowe prof. Kaliszanowi przyniosła aktywność na polu bioanalizy, analizy farmaceutycznej, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych. Autor i współautor 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek ponad 10 rad redakcyjnych wydawnictw znajdujących się na liście JCR – poinformowała dr n. hum. Joanna Śliwińska – rzecznik prasowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Fot. Kazimierz Netka.

Po uroczystościach związanych z inauguracja roku akademickiego 2021 /2022 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zorganizowano konferencję prasową. Uczestniczyli w niej Adam Niedzielski – minister zdrowia; prof. Marcin Gruchała – rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Dariusz Drelich – wojewoda pomorski.

Fot. Kazimierz Netka.

– Ten rok jest kolejnym w realizacji programu Uczelnia Badawcza – poinformował rektor prof. Marcin Gruchała. Jesteśmy jedyna uczelnią badawczą w gronie uczelni badawczych – dodał.

To niezwykle ważne dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym poziom badań naukowych był i jest niezmiernie istotny. GUMed wprowadza nowe technologie medyczne, rozwija możliwości lecznicze głównie dla pacjentów z Pomorza. Przeprowadza liczne transplantacje.

Fot. Kazimierz Netka.

– Wiedza to nie są powierzchowne informacje zdobywane w internecie – powiedział Adam Niedzielski – minister zdrowia. Tylko wiedza ugruntowana badaniami, dowodami naukowymi, informacja przetworzona, która jest opisana i obudowana odpowiednią metodologią. Dzięki temu wiedza daje nam obiektywne wnioski, z których można korzystać, a to jest dobrodziejstwem w postaci szczepień, które są końcowym, szczytowym osiągnięciem nauki.

Zdobycze nauki, wiedzy, to taki poziom rozwoju technologicznego w medycynie, który jest w stanie nam zapewnić ochronę przed groźnymi, poważnymi chorobami. Tak jest w przypadku covidu.

Chodzi o szczepienia, które są największym naukowym osiągnięciem współczesności, zabezpieczającym nasze zdrowie, uodparniającym nas na wszelkiego rodzaju ryzyka zachorowania lub ciężkiego ich przechodzenia.

Fot. Kazimierz Netka.

– Jesteśmy w szczególnym miejscu – mówił Dariusz Drelich – wojewoda pomorski. Gdański Uniwersytet Medyczny, szpitale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej od początku pandemii biorą udział w zwalczaniu skutków koronawirusa, w przyjmowaniu pacjentów.

Pan wojewoda poinformował o bieżącej sytuacji w gotowości do kolejnego nasilenia zachorowań spowodowanych koronawirusem. Szpitale mogą przyjmować pacjentów. Zajętość miejsc jest na poziomie 30 procent. Pomorskie, pod względem liczby zachorować na 100 000 mieszkańców jest na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Wszystkie 27 jednostek, które prowadziły walkę z epidemią, przyjmowały pacjentów, są w gotowości.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.