Handel ludźmi. Na światowym rynku dóbr i usług jeden niezwykły „towar” zyskuje duże znaczenie.  Staje się coraz bardziej cenny; obrót tym produktem wzrasta; ceny też idą w górę, a popyt i podaż również się zwiększają. Owym niezwykłym przedmiotem eksportu oraz importu, także w Polsce, jest… człowiek.

Fot. Kazimierz Netka

Obywatel świata na „straganie”, jako towar do kupienia

Człowiek sprzedawany jest w całości ale również na… części! Chodzi oczywiście o przestępcze działanie, czyli o handel ludźmi. Tych przestępstw, związanych ze zniewalaniem człowieka, zmuszaniem do prostytucji, do niewolniczej pracy, do dawania organów niezbędnych do życia, przybywa na świecie.

Źródło ilustracji: Prezentacja, która przedstawiła podinspektor Elżbieta Żelechowska-Litka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Pomorski Urząd Wojewódzki bije na alarm. Z rozeznania Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wynika, że zagrożenie uprowadzania ludzi, wyzysku, zmuszania do prostytucji, jest coraz większe również w naszym kraju. Polska jest nie tylko miejscem takiego zniewalania, ale też jest krajem docelowym w sprzedawaniu ludzi, krajem tranzytowym, a także miejscem pozyskiwania ludzi na sprzedaż. Mówiono o tym podczas szkolenia poświęconego przeciwdziałaniu handlowi ludźmi pt. „Współczesne formy wykorzystania osób w ramach przestępstwa handlu ludźmi.” – zorganizowanego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Szkolenie prowadziła Izabela Michnowska – pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Celem wykładów było przekazanie organizacjom pozarządowym, społecznych wiadomości potrzebnych w pracy z ofiarami handlu ludźmi, jak również wyposażenie w wiedzę w zakresie prawnych aspektów i możliwości udzielenia pomocy wynikającej w szczególności z ustawy o pomocy społecznej jak też odrębnych przepisów i możliwości udzielenia wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej – napisano w informacji o szkoleniu.

Fot. Kazimierz Netka

Uczestnicy otrzymali plakaty, broszury pt. „Nie jesteś na sprzedaż”.

Otwarcia szkolenia i powitania zaproszonych gości dokonała Katarzyna Stanulewicz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Bardzo serdecznie państwa witam w imieniu wojewody pana Dariusza Drelicha – mówiła dyrektor Katarzyna Stanulewicz. Powiedziała też, że Wojewódzki z Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi tworzą osoby zatrudnione w różnych instytucjach, organizacjach wspomagających przeciwdziałanie i propagują informacje na temat tego zbrodniczego procederu, jakim jest handel ludźmi.

Na temat „Handel ludźmi jako forma współczesnego niewolnictwa” mówiła podinspektor Elżbieta Żelechowska-Litka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Wydział Kryminalny, wojewódzki koordynator ds. handlu ludźmi, wiceprzewodnicząca Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Fot. Kazimierz Netka

„Usługi EURES, bezpieczne poruszanie się na europejskim rynku pracy – wyjazdy do pracy za granicę” przedstawił Marcin Krauze – doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

„Handel ludźmi w kontekście ustawy o pomocy społecznej” omówili Maciej Azarewicz – starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Fot. Kazimierz Netka

oraz Maciej Gajda z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – kierownik projektu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Więcej wiadomości na temat projektu można znaleźć na stronie http://fami.uw.gda.pl .

Fot. Kazimierz Netka

„Działania policji zmierzające do przeciwdziałania handlowi ludźmi w województwie pomorskim” przybliżyła w swym wykładzie aspirant sztabowy Barbara Gawłowicz-Witkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, członek Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Fot. Kazimierz Netka

Niestety, jest tak, że ofiary handlu ludźmi bardzo niechętnie zgłaszają się same do policji z prośba o pomoc. Dlatego, trzeba im mówić, gdzie mogą bezpłatnie szukać wsparcia. Jeśli chodzi o młodzież to bardzo niebezpieczny jest tzw, sponsoring. Najstarsza młodzież najbardziej narażona jest na handel ludźmi. Podczas prelekcji, spotkań policjantów w szkołach, z początku uczniowie twierdza, ze handel ludźmi ich nie dotyczy; nie zagraża im. Potem jednak, wysłuchawszy wykłady policjanta, zmieniaj,a zdanie. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, trzeba dzwoni,c do dyżurnego policji – ona dalej pokieruje, wskaże, gdzie trzeba siw, zgłosić. W Gdańsku i Gdyni funkcjonują bez przerwy, przez całą dobę, centra interwencji kryzysowej – mówiła aspirant sztabowy Barbara Gawłowicz-Witkiewicz.

„Nadużycia pracodawców wobec cudzoziemców w Polsce” scharakteryzowała Klaudia Iwicka – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku – członek Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Fot. Kazimierz Netka

– Jesteśmy stowarzyszeniem, organizacją pozarządową, działającą już 7. rok na terenie Gdańska. – mówiła Klaudia Iwicka. – Miesięcznie udzielamy ponad 300 konsultacji. Od 3 lat co miesiąc pojawia się średnio 120 nowych osób. Od samego początku 90 procent naszych klientów to obywatele Ukrainy. Na drugim miejscu są obywatele Białorusi i Rosji. Zwiększa się liczba obywateli Indii i Pakistanu. Żeby „wyłapać” nadużycie, trzeba konsultacje przedłużać i zaglądać do dokumentów. Cudzoziemcy często nie są świadomi tego, że zostali zatrudnieni w sposób nieprawidłowy.

Fot. Kazimierz Netka

Niezwykle dramatyczne zdarzenie, sprzed kilku lat, miało miejsce w jednym z hipermarketów. Matka, z kilkuletnią córką przyszła po zakupy. Po chwili dziecko zniknęło. Rozpoczęto poszukiwania, z zaangażowanie, m.in. straży pożarnej. Po kilku godzinach dziewczynkę znaleziono. Była ostrzyżona, ubrana w chłopięcą odzież Czy ktoś zamierzał ją porwać?

Inny przykład: rodzice wysłali dwie córki na naukę języka angielskiego do Wielkiej Brytanii. Opłacili pobyt, naukę. Dziewczęta podróżowały z Gdańska samolotem. Na lotnisku w Anglii, na młode Polki czekał… sutener.

Człowiek w najbardziej niespodziewanym momencie może stać się „towarem”, niewolnikiem. Najbardziej narażone są dzieci, czego dowodem są przykłady z województwa pomorskiego – dowiedzieliśmy się od Ewy Staniewicz – doradcy EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku podczas szkolenia, zorganizowanego dla organizacji pozarządowych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *