Baltexpo 2019. Nawet co 10 dni schodził na wodę pełnomorski statek – wspominał Zygmunt Choreń.  Gdańsk ma stać się centrum logistyczno – transportowym – napisał premier Mateusz Morawiecki. To wieści z rozpoczęcia jubileuszowych, XX Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2019 w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Przemysł morski jest motorem napędzającym inne gospodarki w Polsce.

W Gdańsku trwają jubileuszowe, XX Międzynarodowe Targi Morskiej Baltexpo 2019. Uczestniczą w nich uczelnie, instytuty, przedsiębiorstwa zajmujące się budową okrętów, transportem morskim, inwestycjami, zakładaniem farm elektrowni wiatrowych na morzach i oceanach, obronnością. Inauguracja tego wielkiego spotkania ludzi zajmujących się wykorzystywaniem mórz i oceanów, nastąpiła 9 września 2019 roku, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku.

Fot. Kazimierz Netka

Ceremonię otwarcia Baltexpo 2019 prowadziła Prezes Zarządu Targów Warszawskich Grażyna Ewa Karłowska. Targi organizowane są nieprzerwanie od 1982 roku, co dwa lata. Od przyszłego orku 2020, mają stać się wydarzeniem corocznym – poinformowała pani prezes.

Fot. Kazimierz Netka

Do zgromadzonych swe słowa skierował prezydent RP Andrzej Duda. List od prezydenta RP odczytał Piotr Karczewski – pełnomocnik wojewody pomorskiego. Pan prezydent nawiązał w swym liście do czasów, krótko przed II wojną światową gdy w morze miał wyjść żaglowiec Zawisza Czarny pod dowództwem generała Mariusza Zaruskiego. Niestety, został wstrzymany jego rejs. Podobnie, wskutek rozpętania przez hitlerowców II wojny światowej, wstrzymany został rozwój polskiej gospodarki morskiej. Trudno przewidzieć, jak by wyglądała polska gospodarka morska, gdyby nie napaść III Rzeszy.

Fot. Kazimierz Netka

Musieliśmy nadrabiać straty spowodowane przez II wojnę światowa. Prezydent Andrzej Duda w swym liście wyraził nadzieję, że spotkania podczas jubileuszowych XX Międzynarodowych Tagów Morskich Baltexpo 2019 staną się owocnym forum wymiany interesujących myśli.

Fot. Kazimierz Netka

Gospodarka morska ma bowiem wpływ na rozwój innych dziedzin gospodarki Polski. Tego dotyczył list, przekazany przez premiera Mateusza Morawieckiego, a odczytany przez Jarosława Sellina – wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier, pisząc o planach rozwojowych polskich portów, wspomniał o przygotowaniach do budowy portu centralnego w Gdańsku. Gdańsk ma bowiem stać się centrum portowo – logistycznym dla całej Europy Środkowowschodniej napisał pan premier.

Fot. Kazimierz Netka

Szybkie realizowanie inwestycji jest możliwe dzięki ustawom sprzyjającym tym przedsięwzięciom. O tym mówiła Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Gospodarka morska to również ludzie, osoby zarządzające w prywatnych przedsiębiorstwach, na własne ryzyko realizujący kontrakty i przyczyniający się do rozsławiania Polski nas całym świecie – mówiła pani poseł. Powiedziała też, że gospodarka morska daje około 10 procent przychodów całego naszego państwowego budżetu. Branża morska to również szkolnictwo, rybołówstwo, przetwórstwo, innowacje, które stawiają nas na piedestale w światowej czołówce.

Fot. Kazimierz Netka

List od Marka Gróbarczyka – ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej odczytała Katarzyna Krzywda – dyrektor Departamentu w tym ministerstwie. Pan minister napisał m.in., że efekty wspólnych wysiłków przedsiębiorstw i rządu pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Wpływy do budżetu wyniosły za ubiegły rok 40,6 miliardów złotych. Rozwojowi gospodarki morskiej sprzyja reindustrializacja, a także m.in. program Batory; planowane są inwestycje, min. budowa portu zewnętrznego w Gdyni i portu centralnego w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

Budowana będzie droga wodna z Bałtyku, przez Mierzeję i Zalew Wiślany do portu morskiego w Elblągu. To zagwarantuje swobodę żeglugi dla statków wszystkich bander.

Fot. Kazimierz Netka

Gospodarka morska oddziałuje na inne branże w kraju, ale przede wszystkim wpływa na rozwój nadbałtyckich regionów. O tym mówili reprezentanci zarządów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego

 

Fot. Kazimierz Netka

– Zielony i niebieski rozwój jest tym, co daje szansę podniesienia poziomu życia i rozwoju całego regionu – mówił Stanisław Wziątek – członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. Województwo to jest najdalej położone do stolicy kraju. To może być jego szansą bo znajduje się na pograniczu Polski, Niemiec, Skandynawii. To jednak również zagrożenie, bo transport musi być dobrze przygotowany, a odrzańska droga wodna nie jest gotowa do konkurowania z europejskimi możliwościami. Powinniśmy być nastawieni na współpracę z Niemcami w udrażnianiu odrzańskiej drogi wodnej. Polska kolej też ma swe słabości; potrzebny jest rozwój transportu ciężkiego. Na zakończenie swej wypowiedzi, marszałek Stanisław Wziątek pogratulował pani prezes Grażynie Ewie Karłowskiej organizowania targów Baltexpo od 1982 roku. Nie jest bowiem łatwo utrzymać się na rynku tak długo.

Fot. Kazimierz Netka

Ryszard Świlski – wicemarszałek województwa pomorskiego, prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, zwracając się do przedsiębiorców, powiedział, że często oni spotykają się z permanentną zmianą, nie pozwalającą prowadzenia dobrze ustabilizowanego biznesu. Samorząd powinien nie przeszkadzać, a pomagać Dowodem tej pomocy są inteligentne specjalizacje Pomorza nakierowane na gospodarkę morską. Udało się też stworzyć krajową inteligentną specjalizację, poświęconą gospodarce morskiej.

Fot. Kazimierz Netka

Marszałek Ryszard Świlski powiedział też, że branża morska musi brać pod uwagę i zmagać się z następstwami zmian klimatu, z konkurencją z rynków wschodnich, z wymaganiami środowiskowymi. Marszałek przypomniał, że gospodarka morska obejmuje 6 procent rynku pracy, a jedno stanowisko stworzone w tej branży generuje 4 miejsca pracy w innych dziedzinach. Rozwojowi gospodarki morskiej sprzyjać będzie korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk.

Fot. Kazimierz Netka

Jest mi niezmiernie miło powitać państwa w imieniu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz i swoim własnym – mówił Piotr Borawski – zastępca prezydenta Gdańska. – W mieście Gdańsku, od początku związanym z targami Baltexpo.

Fot. Kazimierz Netka

Piotr Borawski powiedział też, że kiedy jeszcze nie był wiceprezydentem, przez 10 lat pracował w Morskim Porcie Gdańsk i miał okazje patrzeć na gospodarkę morską i podziwiać jej wspaniały rozwój trwający już przeszło dekadę. Jako praktycy wiecie Państwo, jakim potencjałem cieszy się gospodarka morska – mówił. I jak wiele jeszcze można z tego potencjału wyciągnąć, jak można ten potencjał rozwinąć.

Fot. Kazimierz Netka

Z wielką satysfakcją odnotowujemy kolejne rekordy przeładunków w gdańsku, które w tym roku prawdopodobnie przekroczą 50 milionów ton. Port w Gdańsku staje się jednym z kluczowych i najbardziej rozwijającym się portem na Morzu Bałtyckim. Widzimy jeszcze ogromny potencjał rozwojowy, który wymaga jednak wielu różnych inwestycji. Harmonijna współpraca portu z miastem stanowi podstawę rozwoju nie tylko portu, ale także całego regionu pomorskiego – powiedział wiceprezydent Piotr Borawski.

Fot. Kazimierz Netka

Ważnym wydarzeniem było podpisanie, podczas inauguracji XX Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo 2019 umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Zarządem Morskiego Portu Gdańsk na dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę podpisali Joanna Lech – dyrektor CUPT oraz Adam Meller – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Fot. Kazimierz Netka

Dyrektor w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Sylwia Cieślak-Wilk, powitała uczestników Baltexpo w imieniu wiceministra Grzegorza Pudy.

Fot. Kazimierz Netka

Pani dyrektor powiedziała, że w ramach bieżącego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przekazano na 4 polskie, strategiczne porty morskie około 3,8 miliarda złotych unijnego wsparcia. Umowy są podpisane na 81 procent tej alokacji (sumy). To jednak niejedyne źródło finansowania. Polska czerpie też z zasobów CEF – Connecting Europe Facility – unijnego instrumentu finansowego o polskiej nazwie: Łącząc Europę. W ramach CEF zakontraktowaliśmy w Brukseli już 3,2 miliarda złotych – głównie na projekty mające porawić dostępność do portów morskich.

Fot. Kazimierz Netka

W planach pozostaje też rozwój żeglugi śródlądowej W POIiŚ przewidziano na ten cel 1,1 mld złotych, na 12 projektów, a beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, administrujące rzekami.

Fot. Kazimierz Netka

Sporo uwagi rząd poświęca transportowi intermodalnemu. Jest to ogromna szansa na rozwój gospodarki morskiej. W czasach globalizacji, pojawiają się nowi armatorzy, wzrasta zapotrzebowanie na kontenerowce. Na rozwój transportu intermodalnego rząd przeznaczy 1,2 miliarda złotych do 2023 roku. Pieniądze te mają być wykorzystane do budowy 20 terminali – węzłów różnych rodzajów transportu, a także na kupno 4000 jednostek kolejowych do przewozu kontenerów.

Fot. Kazimierz Netka

Rząd zastanawia się też nad tym, by finansować rozwój gospodarki morskiej nie tylko dotacjami, ale również instrumentami finansowymi, polegającymi na zwrocie pieniędzy.

Fot. Kazimierz Netka

Poseł Marcin Horała podkreślił, że Gdynia ma wspaniałą historii. Każdy port, żeby jednak mógł spełniać swą rolę musi mieć dobry, łatwy dostęp z dwóch stron – od lądu i od morza. Jeśli ten dostęp od strony lądu zapewniony jest koleją – to korzyści są zwielokrotnione – mówił poseł Marcin Horała.

Fot. Kazimierz Netka

O tym, jak Unia Europejska wpływa na rozwój polskiej gospodarki morskiej – mówił Rafał Szyndlauer z Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce – w Warszawie, zastępca kierownika Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa KE. Rafał Szyndlauer podkreślił, że rozwój i osiągnięcia polskich portów są przykładem sukcesu – dzięki mądremu reformowaniu naszej gospodarki w ciągu 30 lat, ale też dzięki Unii Europejskiej. To pieniądze także z UE napędzają polską gospodarkę, ale też sprzyja temu wspólny, unijny rynek – mówił Rafał Szyndlauer. Porty są bardzo ważne, gdyż przez nie aż 74 procent towarów przybywa do UE i jest wywożonych z UE. 37 procnet całej wymiany handlowej w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem portów.

Unia Europejska tworzy korytarze transportowe umożliwiające swobodny przepływ towarów. Ważne są w tym węzły intermodalne, łączące różne rodzaje transportów. Takimi węzłami intermodalnymi są m.in. porty w Gdańsku i w Gdyni. Czasami porty mają słabe ogniwa. W Gdyni „wąskim gardłem” jest połączenie transportu lądowego z morskim, za pośrednictwem kolei i to wymaga poprawienia.

Fot. Kazimierz Netka

Joanna Lach – dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w Warszawie, mówiąc o treści umowy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, wspomniała, że chodzi o 20 milionów złotych dotacji. Dotychczas, z Portem Gdynia CUPT zawarło umowy na 400 milionów złotych , a planowane są kolejne umowy do podpisania jeszcze w bieżącym roku, na 80 milionów złotych.

Fot. Kazimierz Netka

Z województwem pomorskim CUPT zawarło umowy na dofinansowanie projektów na ponad 6 miliardów złotych, z czego na porty morskie przypada 1,7 mld zł.

Fot. Kazimierz Netka

Adam Meller – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia, nawiązując do umowy z CUPT, powiedział, że PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły w Porcie Gdynia modernizację torów na kwotę 1,7 miliarda złotych. Dzięki temu, w porcie będą mogły pracować lokomotywy elektryczne, a nie spalinowe. Port Gdynia ma bowiem być portem zielonym, bardziej ekologicznym. Modernizacja transportu kolejowego przyczyni sile też do zwiększenia potencjału przeładunkowego w Morskim Porcie Gdynia – powiedział prezes Adam Meller.

Fot. Kazimierz Netka

Podczas inauguracji XX Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo, uhonorowano najbardziej zasłużone firmy i osoby.

Fot. Kazimierz Netka

Ceremonię wręczania Złotych Kotwic prowadził Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM) dr Jerzy Lewandowski.

Fot. Kazimierz Netka

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą eksperci gospodarki morskiej i przemysłu okrętowego przyznaje „Złote Kotwice” w kategoriach „Produkt” i „Usługa” oraz „Osobowość Roku Gospodarki Morskiej”.

Fot. Kazimierz Netka

– Polski przemysł okrętowy w latach 70. zajmował miejsce w czołówce światowej. Co 10 dni wychodził ze Stoczni Gdańskiej pełnomorski statek. To były złote czasy polskiego budownictwa okrętowego – powiedział projektant Zygmunt Choreń, wyróżniony Złotą Kotwicą i tytułem Osobowość Roku Gospodarki Morskiej, podczas Baltexpo 2019.

Fot. Kazimierz Netka

Więcej wiadomości na temat Baltexpo 2019 można znaleźć na stronie https://baltexpo.ztw.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *