Idea Go! – nowe spojrzenie na pomorską innowacyjność

Przed nami mnóstwo pracy – nie można spocząć na laurach. Mamy inteligentne specjalizacje regionu, ale co dalej? Świat nie stoi w miejscu. Pomorze poddawane jest presji nieustającej konkurencji i ze strony innych regionów w kraju, i ze świata. Zmaleją możliwości załatwiania spraw dla regionu, gdziekolwiek. Na szczęście, powstała Idea Go! – pomorska rada do spraw wzrostu konkurencyjności regionu. Może ona pomoże?

Konkurować powinniśmy z Hongkongiem, z Kalifornią, a nie tylko z Wrocławiem czy z Warszawą

Tworzenie kultury proinnowacyjnej na Pomorzu, znalezienie mechanizmów szybkiego wdrożenia nowych rozwiązań i ich udoskonalenie dla pojawiających się inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze prorozwojowym na Pomorzu – to główne cele nowopowstałej w Gdańsku Rady Innowacji IDEA GO!.
W skład Rady IDEA GO! weszło 23 liderów innowacji reprezentujących środowiska biznesu, nauki i administracji. Inicjatorem utworzenia IDEA GO! jest spółka InnoBaltica.

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacji IDEA GO! odbyło się w piątek, 20 listopada 2015 r. w siedzibie InnoBaltica w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

IMG_0779

IDEA GO! to pomysł, którego głównymi autorami są Jarosław Pawłowski – prezes zarządu InnoBaltica Sp. z o.o., przewodniczący Rady Innowacji IDEA GO! i Joanna Brzoskowska-Oberbek – była wiceprezes zarządu InnoBaltica Sp. z o.o., obecnie wiceprezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego SA. Sednem spotkania, które odbyło się 20 listopada 2015 roku w siedzibie spółki InnoBaltica, było szukanie odpowiedzi czy ten pomysł ma sens, czy jest potrzebna taka rada, czy należycie może ona zadbać o podwyższanie rangi regionu na mapie kraju, świata.

– Obserwuję to, co dzieje się we współpracy między Orlenem i Płockiem – mówiła jedna z uczestniczek spotkania. – Po jednej i drugiej stronie tej współpracy są korzyści. W województwie podkarpackim tego rodzaju inicjatywa zakończyła się zorganizowaniem finansowania projektów, na przykład z międzysektorowego programu Innolot. Na Podkarpaciu mają być prowadzone badania nad fuzją termojądrową.

IMG_0787

Jeśli chcemy, by pomorski region realizował podobne epokowe inwestycje – to IDEA GO! mogłaby w nawiązywaniu tej współpracy pomagać. Trzeba jednak zastanowić się, komu rada ma doradzać, czy ktoś zechce korzystać z jej pomocy, kto nas zechce słuchać – takie, trochę prowokacyjne pytanie zadał jeden z szefów organizacji zrzeszającej biznesmenów. Z kim się dzielić wiedzą, na co to ma się przełożyć?

Jednak, pomorskie jest już trochę „rozpędzonym” regionem. Posiada wyłonione, w wyniku oddolnych konsultacji, cztery inteligentne specjalizacje. Piątą jest krajowa inteligentna specjalizacja, ustanowiona przez rząd, a dotycząca m.in. gospodarki morskiej (20. Krajowa Inteligentna Specjalizacja „Technologie i rozwiązania dla wykorzystania zasobów oraz potencjału wód morskich i śródlądowych”). Są już różne ciała doradcze. Na czym nasza działalność ma polegać, byśmy byli atrakcyjni? – zastanawiali się zebrani.

IMG_0788

– Potrzebne jest zdefiniowanie koncepcji rady – mówił znany biznesmen o dużych dokonaniach. Podkarpacie miało silny bodziec polityczny. Pomorze przez 25 lat za wiele szans nie wykorzystało. Teraz znacznie zmaleją możliwości załatwiania spraw regionu, adresowane gdziekolwiek. Wiele inicjatyw podejmowanych jest poza oficjalnymi instytucjami. Podpisana została na przykład umowa pomiędzy firmami energetycznymi i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w zakresie innowacji. Może warto nawiązać współpracę z Google, które jednak nie finansuje realizacji cudzych pomysłów, ale może je „ubrać” w swą otoczkę i nagłośnić; może więc warto zorganizować spotkanie z reprezentantami Google, w szerszym gronie – zastanawiano się.

Rolą IDEA GO! powinno być promowanie pomysłów. Trzeba się zastanowić, jak znaleźć ludzi mających pomysły i połączyć ich z tymi, którzy posiadają odpowiedni potencjał gospodarczy.

IMG_0818

Dużą szansą dla Polski są technologie kosmiczne, zwłaszcza dla Pomorza, bo w Gdańsku jest centrala Polskiej Agencji Kosmicznej. Polski program kosmiczny teraz koncentruje się na zapewnianiu obronności i bezpieczeństwa, rozpoznaniu satelitarnym w związku z tym, co dzieje się na wschodzie. Istotna jest budowa platform satelitarnych i w tym polskie przedsiębiorstwa powinny mieć priorytet. Musimy o pieniądze walczyć; mamy 30 projektów, a sfinansować możemy pięć. W tej sprawie Polska Agencja Kosmiczna rozmawiała już z ministerstwami, ale można te rozmowy, kontakty poszerzyć o region. Na Pomorzu jest kilka dobrych firm kosmicznych i one mogą mieć szanse na stabilny rozwój. Jest pomysł, by finansować sferę badawczą, a technologie szybko przekazywać przemysłowi.

Może Rada IDEA GO!powinna stać się umbrellą (umbrella to parasol) dla czterech pomorskich inteligentnych specjalizacji – padła i taka propozycja.

Niestety, współpraca między nauką, biznesem i administracją nie zawsze przebiega idealnie. Z punktu widzenia małych firm – brak takiej współpracy, a pomysłów jest mnóstwo. Małe firmy nie wiedzą gdzie pomocy szukać.

Jeśli chodzi o konkurencję, to powinniśmy mierzyć się na rywalizowanie nie tylko z innymi miastami w kraju. Gdańsk nie jest w pierwszym rzędzie miejscem na lokalizację rozwoju pomysłów. Powinniśmy starać się konkurować z Kalifornią, z Hongkongiem.

IDEA GO! to forum generowania idei – stwierdził jeden z reprezentantów środowiska samorządowego. Idea musi jednak mieć wykonawców.

Co więc dało owo spotkanie? Określił to Jarosław Pawłowski prezes zarządu InnoBaltica Sp. z o.o., przewodniczący Rady Innowacji IDEAGO: było poświęcone poszukiwaniu formuły współpracy.

Powołanie Rady IDEA GO! ma na celu zbudowanie ekosystemu innowacji na Pomorzu umożliwiającego szybkie dostosowywanie się przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu do zmieniającej się dynamicznie gospodarki.

IMG_0782

Członkowie Rady Innowacji IDEA GO! zajmą się również monitorowaniem i oceną efektywności wdrażania polityki proinnowacyjnej w województwie pomorskim i w kraju oraz współtworzeniem inicjatyw na rzecz finansowania projektów innowacyjnych.

Skład Rady Innowacji IDEA GO!:

1. Prof. Marek Banaszkiewicz – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN

2. Tomasz Balcerowski – prezes Zarządu Ekoinbud Sp. z o.o., członek zarządu Gdańskiego Klastra Budowlanego Sp. z o.o., członek zarządu Pracodawcy Pomorza

3. Dr Robert Bęben – prezes zarządu Grupa EGEA Sp. z o.o., prezes zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego Imienia Profesora Brunona Synaka

4. Prof. Krzysztof Bielawski – dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes zarządu Techtransbalt Sp. z o.o.

5. Andrzej Bojanowski – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej

6. Tomasz Braun – przedsiębiorca, członek zarządu i menedżer globalnych korporacji bankowych

7. Joanna Brzoskowska-Oberbek – wiceprezes zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego SA.

8. Dr Krzysztof Chlebus – pełnomocnik rektora ds. innowacji i transferu wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes zarządu Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o.

9. Damian Derebecki – prezes zarządu Fundacji Centrum Technologiczne PICTEC, prezes zarządu Fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia

10. Maciej Grabski – inwestor, prezes zarządu Olivia Business Centre Sp. z o.o.

11. Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki

12. Sławomir Halbryt – założyciel i prezes SESCOM SA., prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

13. Krzysztof Jurczyk – dyrektor operacyjny Intel Technology Poland Sp. z o.o.

14. Zbigniew Karpiński – prezes Zarządu Centrum Techniki Okrętowej

15. Krzysztof Kilian – polityk i menedżer, prezes zarządu PGE SA w latach 2012 – 2013, minister łączności w latach 1992 – 1993

16. Marcin Kowalik – przedsiębiorca, Inwestor, Co-founder, Partner Zarządzający w Black Pearls VC

17. Jan Kozłowski – doradca marszałka województwa pomorskiego

18. Damian Kuźniewski – dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej, wiceprezes zarządu EXCENTO Sp. z o.o

19. Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

20. Marcin Szpak – dyrektor Centrum Inwestycji Energa SA.

21. Michał Wroczyński – założyciel Fido Intelligence i Fido Labs

22. Piotr Zień – dyrektor ds. rozwoju technicznego Polpharma Biologics

23. Marcin Żukowski – dyrektor Biura Rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

24. Jarosław Pawłowski – prezes zarządu InnoBaltica Sp. z o.o., przewodniczący Rady Innowacji IDEA GO!

25. Joanna Leliwa – sekretarz Rady Innowacji  IDEA GO!

Rada IDEA GO! ma być platformą współpracy konkurentów. Powinna doprowadzić do uzyskania przez metropolie i region przewagi konkurencyjnej. Najbliższe spotkanie rady IDEA GO! planowane jest na luty. W ciągu roku rada ma się zbierać 2 – 3 razy.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *