II LO w Gdańsku zaprasza swych rówieśników z zagranicy do wystawienia sztuki teatralnej. Projekt ten realizowany jest i współfinansowany w ramach unijnego programu Erasmus+. To kolejna taka inicjatywa II LO.

Fot. Kazimierz Netka.

Treści ankiet na temat: Być Europejczykiem w 2020 roku – podstawą scenariusza spektaklu.

Jeszcze nie zatarł się w pamięci ludzi unikatowy spektakl w ramach projektu: „Migration – Challenge, Change and Chance”, przygotowany przez II LO w Gdańsku na temat traktowania imigrantów, a już szkoła ta proponuje kolejną sztukę. Podobnie jak poprzednia, ma ona wymiar międzynarodowy i powstaje przy udziale młodzieży z kilku państw, dzięki unijnemu programowi Erasmus+.

 

Fot. Kazimierz Netka

Po ubiegłorocznych dokonaniach młodzieży, pozostała pamiątka między innymi na budynku II LO przy ul. Pestalloziego w Gdańsku Wrzeszczu. Z prawej strony wejścia jest tablica:

 

Fot. Kazimierz Netka

O planach dotyczących tegorocznego projektu urzeczywistnianego dzięki Erasmusowi+, poinformowała nas Ewa Marzjan-Jeleńska – nauczycielka języka angielskiego, realizatorka ubiegłorocznego projektu. Teraz koordynatorką jest Justyna Brzoskowska – nauczycielka języka francuskiego.

Od września 2018 roku realizujemy projekt w ramach programu Erasmus+ pt.: „Być Europejczykiem w 2020 roku; co nas łączy, co nas wyróżnia; nasze wyzwania, nasze marzenia”. Projekt będzie trwał dwa lata – poinformowała nas Ewa Marzjan-Jeleńska. W przedsięwzięciu tym uczestniczy 6 szkół: Liceum Nord z Sainte-Clotilde (Francja -Reunion); Liceum Jean de la Fontaine z Chateau-Thierry (Francja); IES ARICEL z Albolote (Hiszpania); Istituto di Istruzione Superiore „G.A. Pischedda” Bosa (Włochy – Sardynia); Colegiul National CANTEMIR-VODA z Bukaresztu (Rumunia) oraz II Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Uczniowie pracują m.in. na platformie eTwinning. Tworzą prezentacje, ankiety, przedstawienie i film. Językiem projektu jest francuski, a liderem Lycée Nord z Sainte-Clotilde.

 

Fot. Kazimierz Netka

Gdy w czwartek, 4 kwietnia 2019 roku goście z zagranicy zwiedzali Pomorze, m.in. Żuławy i odwiedzili miejsce pamięci – były hitlerowski obóz Stutthoff – my rozmawialiśmy z uczennicami w II LO, czekającymi na rozpoczęcie nauki kunsztu aktorskiego. Oto osoby, z którymi rozmawialiśmy: Julia Pieczonka, Paulina Ostrowska, Julia Kłodnicka, Amelia Sorensen, Aneta Justyńska. Dlaczego panie biorą udział, w tym projekcie, czego się spodziewacie; co Erasmus+ może wam dać? – zapytaliśmy Odpowiedzi padały bardzo różne:

Lubię podróżować, poznawać ludzi. Jestem ciekawa jakie są poglądy ludzi z innych krajów, jak widzą nasz kraj, jak sobie żyją, jaką maja kulturę. Na pewno poznam fajnych, nowych ludzi.

 

Fot. Kazimierz Netka

Projekt jest genialny – mówiła jedna z licealistek. Poznajemy tylu ludzi. Na początku zgłaszało się do tego projektu dużo osób. Potem wielu odpadło, bo trzeba robić wiele różnych rzeczy, na przykład prezentacje.

– Jesteśmy z klasy humanistycznej – mówiły licealistki. – Pokazujemy, że jesteśmy światowi, szerzymy wiadomości o naszym kraju, o jego historii.

Jak powiedziały nam nasze rozmówczynie, na czwartek zaplanowano zajęcia teatralne i nauka języka polskiego dla gości z zagranicy.

 

Fot. Kazimierz Netka

Do spektaklu uczestników projektu przygotowywali: Robert Cyrta – pedagog teatru; Marian Pułtuski – nauczyciel filozofii, religii i etyki w II LO oraz Ewa Marzjan-Jeleńska – nauczycielka języka angielskiego w II LO.

Podstawą do scenariusza spektaklu są badania ankietowe, przeprowadzone we wszystkich krajach, których reprezentanci uczestniczą w realizacji projektu pt.: „Być Europejczykiem w 2020 roku; co nas łączy, co nas wyróżnia; nasze wyzwania, nasze marzenia”. Każda szkoła przeprowadziła własne badania ankietowe. Teraz zapisy z ankiet zostaną porównane, połączone. Na bazie tych doświadczeń, zapisów, będzie budowane przedstawienie. Scena teatralna ma być elementem podsumowującym warsztaty, ale również podsumowującym projekt. To duże wyzwanie, z ankiety zrobić spektakl – mówili Robert Cyrta i Marian Pułtuski przed rozpoczęciem zajęć na sali gimnastycznej w II LO w Gdańsku.

Co to jest Erasmus?

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem – napisano na stronie internetowej http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/o-programie.html .

Jak napisano na stronie internetowej www.frse.org.pl – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Era­smus+ to pro­gram Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, szko­leń, mło­dzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego cał­ko­wity budżet wynosi 14,7 mld euro. Era­smus+ opiera się na osią­gnię­ciach euro­pej­skich pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, które funk­cjo­no­wały przez 25 lat; jest wyni­kiem połą­cze­nia  euro­pej­skich ini­cja­tyw reali­zo­wa­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską w latach 2007-2013.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *