NDI zrealizowało inwestycję ważną dla otwarcia Morskiego Portu Gdańsk na ląd:  wiadukt WD-4 prawie ukończony. Port Gdańsk ma stać się jednym z największych w Europie i przeładowywać 8 mln TEU rocznie. Polski Fundusz Rozwoju Planuje powiększenie DCT.

Fot. Kazimierz Netka.

Powstanie dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Od ośmiu miesięcy w Porcie Gdańsk trwają prace nad rozbudową układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym. Generalnym Wykonawcą prac jest sopocka firma NDI, która mimo okresu zimowego osiągnęła już ponad 35 % zaawansowania prac. W czwartek, 4kwietnia 2019 roku, na jednym z czterech wiaduktów drogowych zawisła symboliczna „wiecha”. O szczegółach poinformowali nas Agata Kupracz – rzecznik prasowy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) i Jacek Świderski – koordynator ds. promocji w Grupie NDI.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wiadukt WD-4 jest najbardziej zaawansowanym z czterech budowanych wiaduktów. Docelowo będzie prowadził ruch rozbudowywanej, dwujezdniowej ulicy Kontenerowej. Przebiega on nad torami sieci kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jego rozpiętość – 17,44 metra – jest dostosowana do lokalizacji torów które się pod nim znajdą. Długość obiektu wynosi 41,10 m. Wiadukt będzie oświetlony, a poza jezdniami znajdzie się tam również ciąg pieszo-rowerowy ułatwiający komunikację.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wiadukt zaprojektowano jako dwie jednoprzęsłowe konstrukcje z pomostem z prefabrykowanych belek sprężonych typu T. Do budowy użyto m.in. 1300 metrów sześciennych betonu i 210 ton stali; zamontowano 24 belki o długości 18 m i wadze 12 ton każda. Belki ustawiono z dokładnością do 1 cm, przy pomocy żurawia o udźwigu 100 ton.

Obiekt mostowy WD-4, ze względu na trudne warunki gruntowe, został posadowiony pośrednio na prawie 20-metrowych palach zwieńczonych oczepem. Jego budowa wymagała przebudowy istniejących sieci uzbrojenia pod ziemią.

 

Fot. Kazimierz Netka

– W ciągu pierwszych 8 miesięcy realizacji skupiliśmy siły na robotach polegających na wzmocnieniu podłoża, robotach ziemnych, rozbiórce starych i budowie nowych obiektów inżynierskich, przebudowie kolidującego uzbrojenia i budowie nowych sieci uzbrojenia, które pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie układu drogowo-kolejowego w Porcie – mówi Jacek Szymański, dyrektor projektu z firmy NDI. – W 70 % wzmocniliśmy już grunt, montaż elementów konstrukcji płyty nośnej kolejnego obiektu, tj. wiaduktu WD-2, planowany jest na maj.

W najbliższych miesiącach firma NDI kontynuować będzie roboty sieciowe i ziemne; rozpoczną się także prace nawierzchniowe: zarówno w technologii asfaltowej jak i betonowej oraz do układania nawierzchni torowej. Rozpoczęte zostaną zasypki przy obiektowe, przez co w krótkim czasie planuje się układanie nawierzchni na obiektach i dojazdach do nich i przekazanie ich do użytkowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Bardzo cieszy mnie postęp prac jaki obserwujemy na projekcie. W połowie listopada ubiegłego roku wmurowywaliśmy kamień węgielny pod tym obiektem, a dziś już zawisła na nim wiecha. Tempo prac jest tym bardziej satysfakcjonujące, że musimy planować nasze działania bardzo precyzyjnie – dbając o zachowanie pełnej dostępności i operacyjności Portu – mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI SA.

W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie  Zewnętrznym  wykonywanym przez firmę NDI na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdańsk przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstają 4 nowe wiadukty, a rozebrane zostaną 2 istniejące (w tym jeden nad czynnymi torami kolejowymi oraz drugi nad zespołem przesyłowych rur paliwowych PERN, LOTOS i Naftoport). Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Powstanie także parking buforowy dla aut ciężarowych – pierwszy w tej części Portu.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Układ drogowo-kolejowy jest dla Portu Gdańsk kluczową inwestycją. Nasi kontrahenci prężnie się rozwijają, z roku na rok obsługują coraz więcej ładunków, które muszą być sprawnie transportowane. Jako właściciel tych terenów i portowej infrastruktury musimy reagować na te potrzeby. Bardzo nas cieszy tempo, które przyjęło NDI. Ostateczny efekt toczących się prac zobaczymy już w przyszłym roku, kiedy zakończą się wszystkie projekty z dofinansowaniem unijnym – mówi Łukasz Greinke, Prezes ZMPG.

 

Fot. Kazimierz Netka

Nowy układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km (w tym 16 nowych rozjazdów) ma stanowić także zaplecze dla przyszłego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą sięgnąć 100 mln ton rocznie. Wartość kontraktu to prawie 176 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2020 roku.

Jak poinformowano podczas uroczystego zawieszenia wiechy na wiadukcie, Port Gdańsk ma być w przyszłości jednym z największych portów kontenerowych w Europie. Ma przeładowywać rocznie 8 mln TEU (kontenerów 20-stopowych). Polski Fundusz Rozwoju planuje rozbudowę DCT – Deepwater Container Terminal.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *