III Forum Wizja Rozwoju, w Gdyni, w Akademii Marynarki Wojennej. Jakie są szanse dla naszego kraju? Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego omawiano kierunki wzmacniania i przyszłość polskiej gospodarki do 2050 roku. Jednymi z pierwszych poruszanych zagadnień były sprawy wykorzystania naszej części Bałtyku

Fot. Kazimierz Netka.

120 miliardów złotych przysporzy polskiemu przemysłowi budowa morskich farm elektrowni wiatrowych. Powstanie 70 000 miejsc pracy. Grupa LOTOS zamierza uruchomić wirtualna elektrownię szczytowo – pompową i produkować „zielony” wodór, także z użyciem energetyki jądrowej

Kilkuset reprezentantów świata nauki, gospodarki, polityki, uczestniczy w odbywającym się w Gdyni III Forum Wizja Rozwoju. Obrady zaczęły się już rano, o godzinie 9. Oficjalne rozpoczęcie Forum odbyło się w południe.

Gości powitał, podczas sesji plenarnej, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Dyskusja o przyszłości Polski odbywa się teraz w dość niekorzystnym i dziwnym świecie, Opanowanym przez pandemię. Nawiązał do tego premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził uczestników III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, w Akademii Marynarki Wojennej.

– To nasz obowiązek stawianie pytań, jaka Polska ma być w 2030, 2040, 2050 roku – mówił premier Mateusz Morawiecki. Pan premier nawiązał do wyprawy Krzysztofa Kolumba, który wyruszył do Indii, a odkrył Amerykę. Dzisiaj żyjemy w świecie przełomu, mając świadomość tego, co ze światem zrobiła pandemia. Warto zadać kilka pytań, a odpowiedzi będą wyznaczały drogę ku przyszłości, drogę rozwoju gospodarczego, który jest fundamentem rozwoju społecznego.

Fot. Kazimierz Netka

Patrząc z takiej perspektywy warto zastanowić się czym jest dla gospodarki światowej, polskiej, epidemia. To swego rodzaju punkt zwrotny w gospodarczej historii świata. Koronawirus to taka współczesna wojna światowa, zmieniająca układ sił. Wydaje się, że wskutek epidemii może nastąpić gruntowna przebudowa układu sił. Jak my mamy się w tych warunkach znaleźć? Kraje poddane zostały presji nieznanej od 30 lat, która doprowadziła do przebudowy geopolitycznej całego świata.

W swym wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki powiedział też, że jesteśmy świetni w majsterkowaniu, wynajdywaniu różnych wynalazków ale naszą wadą była słaba implementacja, komercjalizacja – wdrażanie tych wynalazków, tak, by klienci chcieli je kupić. Co nam po wizji rozwoju, która zostanie w garażu? – mówił pan premier.

Polska wizja to ma być powrót do przyszłości. Szukamy punktów w rozwoju, które są na najkrótszej drodze w pościgu za najbardziej rozwiniętymi gospodarkami – stwierdził pan premier, dziękując firmom, przedsiębiorcom za zdolność do agility, do elastyczności. Mówiąc o gospodarce przyszłości, premier wskazał, że do tego należą m.in. na sztuczna inteligencja, instalacje wodorowe, rozwój nowoczesnych morskich elektrowni wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa była jednym z pierwszych tematów poruszanych 24 sierpnia 2020 roku podczas III Forum Wizja Rozwoju. Dyskutowano o niej przez cały dzień. Poruszono m.in. następujące zagadnienia: aspekty prawne i regulacyjne; wdrożenie, inwestycje, technologie; flota offshore szansą dla polskich stoczni?; modele prawne realizacji i finansowania inwestycji; integracja z siecią elektroenergetyczną.

Fot. Kazimierz Netka

Zarys powyższych problemów omówiono już podczas sesji inauguracyjnej: „Aspekty prawne i regulacyjne”, w której uczestniczył Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, poseł na Sejm RP. Dyskusję prowadził Jakub Mielnik – dziennikarz. Prelegentami byli eksperci: Rafał Hajduk – Ssef zespołu doradztwa energetycznego w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; Marian Krzemiński – wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A.; Wojciech Myślecki – prezes zarządu Global Investment Corporation; Mariusz Witoński – prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Eksperci wypowiadali się m.in. na temat roli morskiej energetyki wiatrowej i jej miejsca w Polityce Energetycznej Państwa, mówili też o znaczeniu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (zwanej ustawą offshorową).

Fot. Kazimierz Netka

Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii przewiduje, że projekt ustawy o promowaniu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jeszcze w tym roku znajdzie się w Sejmie. Jest już po konsultacjach; zajmie się nim Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Komitet Stały Rady Ministrów, a potem Rada Ministrów. Chodzi o to, by ten bardzo ważny dla polskiej gospodarki i energetyki projekt ustawy, jak najwcześniej znalazł się w Sejmie.

Wartość całego polskiego programu morskiej energetyki wiatrowej szacowana jest na ponad 120 mld zł. To znaczy, że tyle pieniędzy prywatnych i publicznych zostanie włożonych w gospodarkę, w sektory, które zajmą się rozwojem morskiej energetyki wiatrowej.

Fot. Kazimierz Netka

Stoimy na progu wielkiego wyzwania gospodarczego, które postawi na nowych torach nie tylko polska gospodarkę – powiedział minister Ireneusz Zyska. Na polskim Bałtyku mogą powstać najnowocześniejsze na świecie elektrownie wiatrowe o mocy wiatraka nawet 12 megawatów. Według ekspertów. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej może doprowadzić do stworzenia w Polsce nawet 70 000 miejsc pracy, głównie n Pomorzu środkowym.

Fot. Kazimierz Netka

Z prac nad ustawą bardzo zadowolone są środowiska biznesowe i prawnicze, związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Projekt ustawy został uznany za bardzo dobry przez uczestników panelu dyskusyjnego. Według prezesa Mariusza Witońskiego, tak długo oczekiwana ustawa umożliwi wystartowanie olbrzymiego, nowego rozdziału budowy polskiej gospodarki.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej ma duże znaczenie dla Grupy LOTOS. I odwrotnie, Grupa LOTOS i jej spółka Petrobaltic mogą bardzo pomóc w budowie morskich farm elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Petrobaltic jest przedsiębiorstwem jedynym na Bałtyku, mającym olbrzymie doświadczenie w zakresie budowy i obsługi tego rodzaju obiektów.

Grupa LOTOS zamierza wykorzystać prąd wytworzony przez wiatraki na morzu do produkcji :zielonego” wodoru. Zamierza w ten sposób uruchomić wirtualna elektrownię szczytowo – pompową, która będzie zasilać polskich odbiorców w okresie największego zapotrzebowania na prąd.

Fot. Kazimierz Netka

Grupa LOTOS zamierza też do produkcji wodoru wykorzystać prąd z małego reaktora jądrowego typu HTGR. W tej sprawie trwają rozmowy z Japończykami. Uruchomienie w Gdańsku takiego reaktora jądrowego, o mocy do 200 megawatów, nastąpi w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS w ciągu 10 – 20 lat – zapowiedział Marian Krzemiński – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. Koszt budowy w szacowany jest na około 1 miliarda dolarów. HTGR to wysokotemperaturowy reaktor chłodzony gazem. Skrót HTGR pochodzi od angielskiej nawy:  high temperature gas cooled reactor).

We wtorek, 25 sierpnia 2020 roku, ciąg dalszy omawiania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przewidziane jest poruszenie tematu: aspekty społeczne i ekonomiczne MEW.

Więcej wiadomości na temat III Forum Wizja Rozwoju można znaleźć na stronie https://wizjarozwoju.pl/

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *