Informatycy dla Polski w tym dla Pomorza, „popłyną” szerokim strumieniem z Uniwersytetu Gdańskiego. Kształcić się będą w Instytucie Informatyki UG, który ma być gotowy za około rok.

Fot. Kazimierz Netka.

Uniwersytet Gdański znowu się rozrasta. Tym razem dla branż z zakresu technologii informacyjno – telekomunikacyjnych. W poniedziałek, 15 października 2018 roku, uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod nową budowę.

Doskonała odpowiedź na potrzeby polskiego, w tym pomorskiego rynku pracy.

Nowoczesny budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego o kubaturze niemal 23 tysięcy metrów sześciennych, wyposażony w najnowszy sprzęt IT, powstaje na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku Oliwie – wynika z informacji, które przekazała nam dr Bata Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego. członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom, w swym komunikacie przytaczając też wypowiedzi uczestników uroczystości.

 

Fot. Kazimierz Netka

Wznoszony obecnie gmach Instytutu Informatyki UG to inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a jej zakończenie zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku. 15 października 2018 r. z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG oraz całej społeczności akademickiej UG, odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

 

Fot. Kazimierz Netka

W ramach projektu – „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” – na terenie Kampusu UG w Gdańsku Oliwie budowany jest nowoczesny Instytut Informatyki wraz z wyposażeniem. Będzie on przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Inwestycja stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są specjaliści – informatycy. Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku będą sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Fot. Kazimierz Netka

Obiekt ma już wykonane fundamenty, ściany piwnic z hydroizolacją i izolacją termiczną, strop nad piwnicą z instalacjami podposadzkowymi, ściany parteru oraz strop nad parterem (oprócz auli). Realizowana jest obecnie konstrukcja budynku oraz instalacje ulegające zakryciu. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace budowlano-montażowe.

Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym jest Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji zaplanowano w drugiej połowie 2019 roku.

Wartość nakładów inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji projektu, wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości ponad 21 milionów złotych – przypomniał podczas uroczystości Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego. Pozostała część, w wysokości 18 mln złotych, stanowi wkład własny uczelni. Partnerem projektu jest Kainos Software Poland Sp. z o.o.

 

Fot. Kazimierz Netka

W uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy budynek Instytutu Informatyki UG udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, pomorscy parlamentarzyści, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów oraz społeczność akademicka UG, a przede wszystkim przedstawiciele Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie inwestycji:

 

Fot. Kazimierz Netka

– Mam ogromną nadzieję, że budowa gmachu Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego okaże się doskonałą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, który wciąż jest nienasycony specjalistami kierunków informatycznych – zaznaczył.

O planach związanych z nowym budynkiem mówili Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki prof. Piotr Bojarski oraz Dyrektor Instytutu Informatyki prof. Tomasz Dzido.

– Rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wiąże się z możliwością wykształcenia większej liczby informatyków, zwłaszcza na potrzeby lokalnych firm z sektora IT. W nowym skrzydle naszego wydziału kształceni będą informatycy na studiach o profilu praktycznym. Program powstał i będzie realizowany w ścisłej współpracy z firmami z sektora IT od lat obecnymi w życiu naszego wydziału – dodał prof. Piotr Bojarski Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UG.

O Wydziale

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiuje ponad 1200 studentów pod kierunkiem ponad 100 nauczycieli akademickich. Wydział oferuje kształcenia na 7 kierunkach studiów, studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Oprócz kierunków studiów, takich jak Matematyka, Fizyka i Informatyka, wydział oferuje studia interdyscyplinarne w zakresie fizyki medycznej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz modelowania matematycznego i analizy danych. Wydział prowadzi również studia doktoranckie z fizyki, interdyscyplinarne studia doktoranckie z modelowania matematycznego oraz uczestniczy w środowiskowych studiach doktoranckich z matematyki i informatyki.

 

Na ilustracji: tak ma wyglądać Instytut Informatyki. Źródło: Uniwersytet Gdański

Wysoki poziom badań naukowych i dydaktyki zapewniają pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową i sprzęt komputerowy. Wydział efektywnie współpracuje z wieloma ośrodkami w Polsce i za granicą. Wysoki poziom badań naukowych prowadzonych przez wydziały potwierdzany jest rokrocznie poziomem publikacji w najbardziej cenionych czasopismach naukowych oraz zdobywaniem prestiżowych grantów, m.in. Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (w tym Advanced Grant – przyznano tylko kilka takich grantów w Polsce) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w tym Międzynarodowa Agenda Badawcza – obecnie najbardziej prestiżowy grant w Polsce). Dwóch nauczycieli akademickich (profesorowie Horodecki i Żukowski) są laureatami Nagrody FNP, tzw. „polskiego Nobla”.

Jak zapewniła Andżelika Cieślowska – prezes zarządu Korporacji Budowlanej Doraco – głównego wykonawcy tej inwestycji, termin oddania do użytku obiektu zostanie dotrzymany. Obecnie prace na budowie wykonywane są z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Na początku będzie około 60 absolwentów Instytutu Informatyki UG. W przyszłości – nawet 300 osób co roku będzie tu kończyć studia.

Czytaj też na portalu: netka.gda.pl

(K.N.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *