Znaczenie własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw – to temat seminarium zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Droga do ochrony pomysłowości przed złodziejami – co robić?

Fot. Kazimierz Netka.

Wiesz, jak wyróżnić się na rynku, także zagranicznym? Nie rozpowiadaj tego, zabezpiecz swe interesy, bo ktoś będzie żerował na twej inwencji twórczej.

Własność intelektualna to nawet 50 procent wartości firmy…

Jak ciągnąć statki po lądzie, zaprzęgając do nich wodę? Jak wytworzyć skuteczny i tani lek na osteoporozę? Co trzeba zrobić, by jagody wykorzystać do zwiększenia odporności naszych organizmów na choroby nowotworowe? Jak ściągnąć na Ziemię czas z Kosmosu i pokazać ten czas w najdokładniejszym zegarze świata?

To nie są fragmenty scenariusza filmu science fiction. To rzeczywistość, w północnej Polsce, głównie w Pomorskiem. Możemy być z tego dumni, przed całym światem. Pierwsza innowacja jest sprzed około 200 lat – statki jadą po trawie, także pod górkę, napędzane siłą spadającej wody. Pozostałe innowacje są współczesne. A najnowszy pomorski sukces, obecnie w stadium prototypu, to zegar pulsarowy, pokazujący czas dyktowany przez Wszechświat.

Takie wynalazki powinno się komercjalizować, wcześniej zadbawszy o to, by ktoś owych pomysłów nie ukradł. Bo co z tego, że Pomorskie jest silne naukowo? Musi do tego silnie chronić swój dorobek intelektualny, w tym przemysłowy. Z pomocą wynalazcom: naukowcom, przedsiębiorcom, przychodzą m.in. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, organizując konferencje szkoleniowe. W poniedziałek, 15 października takim źródłem wiedzy było seminarium pt. „Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw”, które odbyło się w sali „Polskie Niebo”, w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku – przed II wojną światową – Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Zaproszenie na wspomniane seminarium wystosowano zarówno do przedsiębiorców, a w szczególności do podmiotów zrzeszonych w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jak i do przedstawicieli startupów i scaleupów, pracowników naukowych uczelni i działów B+R oraz do innych osób zainteresowanych tematem szeroko rozumianych innowacji.

Na seminarium poruszono zagadnienia związane ze znaczeniem wynalazków i patentów dla tworzenia oraz komercjalizacji innowacji technicznych. Podkreślono rolę znaków towarowych w kreowaniu marki w przestrzeni rynkowej. Przedstawiono przykłady badań patentowych oraz wykorzystania informacji patentowej w cyklu prac badawczo – rozwojowych. Omówiono formy wspierania działalności przedsiębiorstw poprzez możliwość uzyskania ulg finansowych, wynikających z podjętych przedsięwzięć innowacyjnych oraz ich komercjalizacji.

 

Fot. Kazimierz Netka

To było kolejne spotkanie tego rodzaju, przeznaczone głównie dla partnerów działających w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Rozwoju Gospodarczego – przy udziale Agencji Rozwoju Pomorza (ISP), Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni oraz Informacji Patentowej. Inteligentne specjalizacje są dla województwa pomorskiego bardzo ważne – na co zwróciła uwagę Karolina Lipińska – zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, otwierając seminarium. W ISP koncentrują się najnowocześniejsze kierunki rozwoju regionu.

Wcześniej seminaria na temat ochrony własności intelektualnej w tym przemysłowej, organizowano m.in. w ramach realizacji projektu unijnego „Pomorski Broker Eksportowy”. Ochrona własności intelektualnej ma bowiem niebagatelne znaczenie w handlu zagranicznym.

 

Fot. Kazimierz Netka

Działalność samorządu województwa jest o wiele szersza, Co zrobiło w ciągu minionych 4 lat 800 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, uczestnicy seminarium mogą dowiedzieć się z publikacji, które wręczył osobom obecnym na spotkaniu Adam Mikołajczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pierwsza z publikacji nosi tytuł: „Realna rzeczywistość Pomorzan. Fundusze europejskie w województwie pomorskim”, Druga publikacja to „2014 – 2018 – Najlepsza kadencja w historii Pomorza”. W bieżącym okresie finansowania unijnego (na lata 2014 – 2020) Pomorskie ma do dyspozycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego blisko 8 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy przeznaczono m.in. dla firm działających w ramach inteligentnych specjalizacji oraz na projekty związane z ISP.

Jak chronić dorobek ISP – mówiono właśnie podczas seminarium „Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw” w dniu 15 października 2018 r. Oto tematyka:

 

Fot. Kazimierz Netka

„Rola znaków towarowych w działalności przedsiębiorców” – autor: Wojciech Gierszewski, rzecznik patentowy i radca prawny, Kancelaria prawna Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie Prawni Rzecznicy Patentowi s.c.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Jak korzystać z informacji patentowej” – autorka: Katarzyna Szwed, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

 

Fot. Kazimierz Netka

„Znaczenie własności przemysłowej w pracach badawczo – rozwojowych i innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa” – autorka: Bogna Lesner, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Pakiet dwóch ustaw, tzw. małej i dużej nowelizacji ustawy o innowacyjności – przedstawienie możliwości i nowych regulacji prawnych w kontekście korzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R przez firmy oraz centra badawczo –rozwojowe” – autorka: Justyna Szybska – Lewandowska, Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na zakończenie program seminarium przewidywał konsultacje uczestników z Wojciechem Gierszewskim – rzecznikiem patentowym.

We wspieraniu polskiego eksportu olbrzymie znaczenie mają organizacje zrzeszające podmioty oraz osoby, które wchodzą ze swymi towarami lub usługami na zagraniczne rynki. Na przykład Stowarzyszenie eksporterów Polskich kojarzy działalność firm eksportujących, a także służy wiedzą.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 firm ze wszystkich branż i regionów kraju. Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na całym terytorium Polski. Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich podejmuje wiele inicjatyw promujących polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacające wiedzę i umiejętności eksporterów. Nadrzędnym celem jest promocja eksportu, informacja i udzielanie pomocy eksporterom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów – napisano na stronie internetowej http://www.eksporterzy.org .

Oto korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich, np. bezpłatne: reprezentowanie eksporterów w organach rządowych i państwowych; pomocą w załatwianiu spraw w resortach, bankach itp.; informacje o rynkach zagranicznych i potencjalnych kontrahentach; promocja m.in. na stronie www.eksporterzy.org ; udział w kongresach, forach, konferencjach i seminariach; korzystanie z logo Stowarzyszenia i formuły: Członek Stowarzyszenia Eksporterów Polskich na drukach firmowych, stronie internetowej firmy oraz materiałach reklamowych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza do udziału w XVI Kongresie Eksporterów Polskich, Gali i Degustacji, które odbędą się 22 listopada 2018 r. w Sali „Pod Kopułą” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Nadrzędnym celem XVI Kongresu Eksporterów Polskich będzie określenie działań w zakresie konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Służyć temu będzie debata m.in. na następujące tematy: tworzenie silnych marek produktowych stanowiących siłę napędową konkurencyjności polskiego eksportu; działania dyplomacji ekonomicznej na rzecz wspierania polskich eksporterów na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy XVI Kongresu Eksporterów Polskich otrzymają aktualne informacje w zakresie wsparcia eksportu – przedstawione przez przedstawicieli organów rządowych. Udział w XVI Kongresie Eksporterów Polskich, Gali i Degustacji stanowić będzie pogłębienie więzi przedsiębiorców ze wszystkich branż i regionów Polski na rzecz eksportu.

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *