Jak województwa inwestują Fundusze Europejskie? Najwięcej pieniędzy trafiło do jednostek samorządu terytorialnego. Na drugim miejscu uplasowali się przedsiębiorcy.

Na zdjęciu: Budowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Fot. Kazimierz Netka

W gospodarce pracuje już prawie 240 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Programy zarządzane przez województwa są w lepszej sytuacji niż rok temu.

Umowy

 

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Do 31 marca 2019 r., we wszystkich programach na lata 2014-2020 podpisano z beneficjentami umowy na 48,5 tysięcy inwestycji. Wartość tych projektów to ponad 391 mld złotych, a w tym wkład unijny prawie 240 miliardów złotych. Oznacza to, że Polska wykorzystała już 75 procent przyznanych jej funduszy – poinformowało Biuro Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych marszałkowie podpisali 35 tysięcy umów na prawie 134 miliardy złotych. Wartość dofinansowania UE wynosi 91,3 miliardów złotych, co stanowi 68 procent puli na programy regionalne.

Odsetek funduszy zawartych umowach jest wysoki, ale pomiędzy województwami występują dysproporcje.

Tak marszałkowie inwestują fundusze UE

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Najwięcej funduszy w regionach trafiło do jednostek samorządu terytorialnego. Samorządowe inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 49,5 miliardów złotych, co stanowi 54 procent funduszy UE przeznaczonych na programy regionalne. Na drugim miejscu uplasowali się przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy na 21,7 miliarda złotych dofinansowania.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pieniądze unijne z programów regionalnych trafiły przede wszystkim na gospodarkę niskoemisyjną (18,3 procent zainwestowanych funduszy, 16,2 miliarda złotych), włączenie społeczne (16,4 procent, 14,4 miliarda złotych) oraz transport (15,9 procent, 14 miliardów złotych).

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Pieniądze rozliczone z Komisją Europejską

Wartość rozliczonych dotacji z Komisją Europejską we wszystkich programach (regionalnych i krajowych) przekroczyła 91 miliardów złotych. To 25 procent puli dla Polski na lata 2014-2020.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W ramach programów regionalnych marszałkowie rozliczyli już 32,7 miliarda złotych, co stanowi 24 procent puli na programy regionalne. Tutaj również występują dysproporcje między województwami. Liderami są: opolskie, podkarpackie i dolnośląskie.

Tak marszałkowie rozliczają fundusze UE

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Realizacja zasady n+3 w 2019 roku

W przypadku rozliczeń z Komisją Europejską (tak zwana certyfikacja) 7 regionów jest już bezpiecznych, bo przed czasem wypracowało nadwyżkę w wysokości 608 milionów euro. 9 regionom do celu na ten rok brakuje łącznie 504 milionów euro.

Wydaje się, że ten rok będzie dużo spokojniejszy jeśli chodzi o rozliczenia unijnych funduszy w programach regionalnych. Na koniec pierwszego kwartału 2018 roku tak zwaną zasadę n+3 zrealizowało tylko województwo opolskie, a do wymaganego pułapu brakowało 1,4 miliarda euro, czyli prawie 3 razy więcej niż dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj w lepszej sytuacji niż rok temu. To efekt mobilizacji województw pod koniec z 2018 roku” – skomentował minister Jerzy Kwieciński.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Realizacja zasady n+3 w 2019 roku. Wykres przedstawia nadwyżki lub kwoty brakujące do celu w milionach euro

Rezerwa wykonania. Ryzyko przesunięć

Z tytułu rezerwy wykonania na koniec 2018 roku zagrożonych było 164 miliony euro.

Źródło ilustracji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Nasze szacunki wskazują, że w 2019 roku województwa nie stracą funduszy unijnych z tytułu rezerwy wykonania. Dane wciąż spływają więc może się to zmienić, ale na ten moment zagrożonych jest 51 milionów euro. Najprawdopodobniej skończy się na przesunięciach funduszy wewnątrz programów w 6 województwach” – mówi minister Kwieciński. Chodzi o województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie – wynika z komunikatu, który przekazało nam Biuro Komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *