Już prawie ćwierć wieku pomaga nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ochrona czystości środowiska nad Bałtykiem, w lasach i borach, na jeziorach, rzekach, na ziemi i pod nią, a także w powietrzu. Jak ocalaliśmy to, co dla ludzi bardzo cenne…


„Dla ludzi i środowiska”- to tytuł najnowszej książki autorstwa redaktora Tomasza Słomczyńskiego, a wydanej staraniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Książkę zaprezentowano podczas seminarium pt. „Zrównoważony rozwój województwa pomorskiego – rola WFOŚiGW w Gdańsku”, jakie odbyło się 25 maja 2017 w nowej siedzibie WFOŚiGW przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku. Publikację można nabyć zamawiając poprzez internet.


Pod tym też samym hasłem przez prawie ćwierć wieku pracownicy Funduszu działali na rzecz dobrych warunków do życia dla mieszkańców województwa pomorskiego. Jak w słowie wstępnym twierdzi Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Funduszu, wspierano finansowo budowę oczyszczalni ścieków, ujęć wody, punktów selektywnej zbiórki odpadów, rozwój sieci ciepłowniczej, wałów przeciwpowodziowych, ale także rewitalizację zieleni i parków, budowę zielonych szkół oraz ochronę rezerwatów przyrody. Dzięki środkom unijnym w wysokości około miliarda złotych, Fundusz zaangażował się w szereg przedsięwzięć z obszaru gospodarki wodno – ściekowej. Realizowane były one na terenie całego województwa pomorskiego, często między różnymi gminami.

W książę są zawarte opisy wielu inwestycji związanych z ochroną naszego środowiska, a współfinansowanych przez Fundusz. Zostały one opisane językiem przystępnym i zrozumiałym nawet dla laika. W publikacji tej znajdziemy opisy m.in. nowej ekologicznej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku, na której zamontowano prawie 250 m. kw. paneli słonecznych, a ich łączna moc to blisko 40 kW, co znacząco wpływa na oszczędności podczas eksploatacji budynku. Dzięki Funduszowi dokonano termomodernizacji pomorskich szpitali, modernizacji oświetlenia węzła Kowale, zainstalowano pompy wodne, a w okolicy Przejazdowa zbudowano farmę fotowoltaniczną z 6292 panelami o łącznej mocy 1,626 MWp. Instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych. Wiele przedsięwzięć jest związanych z ochroną i polepszaniem jakości wody pitnej.


Podczas seminarium przypomniano zaproszonym gościom, że około jednej trzeciej powierzchni naszego województwa, to obszary chronione. Mamy dwa parki narodowe: Słowiński oraz Bory Tucholskie. Dziewięć parków krajobrazowych, dwa rozciągające się na sąsiednie województw. Dla ochrony fauny i flory województwa pomorskiego wyznaczono rezerwaty oraz obszary Natura 2000. Jesteśmy jednym z regionów o największej liczbie jezior. Tylko tych, których powierzchnia przekracza hektar, jest ponad tysiąc.

Podczas seminarium, prezes WFOŚiGW w Gdańsku Danuta Grodzicka-Kozak, została uhonorowana Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.  Odznaczenie pani prezes wręczył Jerzy Gębara, komendant Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej FUNKA w miejscowości Charzykowy koło Chojnic.


Oznaka została wręczona za wspieranie przez WFOŚiGW w Gdańsku przedsięwzięć ekologicznych realizowanych wśród harcerzy.
Włodzimierz Amerski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *