Nasz wkład w budowanie Europy. Promocja najsławniejszego astronoma Wszechświata. W Roku Wisły, w Toruniu – stolicy Kujawsko – Pomorskiego i dawnej stolicy Pomorskiego, zainaugurowano największy rewitalizacyjny projekt unijny w Polsce.

Rok Wisły 2017 przyniesie wielki rozgłos stolicy województwa kujawsko – pomorskiego.

Toruń i Jego Mikołaj Kopernik mają znaczenie nie tylko globalne, ale też dla… poznawania Wszechświata.

Fundusze unijne na odnowę miejsc, w których pracował najsłynniejszy astronom…

Wspominając o atrakcjach przygotowanych z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017, mieszkańcy Pomorskiego powinni mieć na uwadze dawną stolicę tego województwa: Toruń. W tym mieście, na początku maja, zostało zawarte ważne porozumienie. Dotyczące toruńskiej Starówki.

Fot. Kazimierz Netka

O szczegółach czytamy na stronie internetowej http://www.torun.pl/pl/544-mln-dofinansowania-na-zabytki :

54,4 mln dofinansowania na zabytki
Umowę dotacyjną w projekcie „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II” podpisali Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz prezydent Torunia, Michał Zaleski.
Wartość projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II” to blisko 71,5 mln złotych (71 351 889 73 zł). Wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to prawie 54,5 mln złotych (54 328 721 00 zł). Umowę dotacyjną na realizację tego projektu podpisali 4 maja 2017 r. w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński i prezydent Torunia Michał Zaleski.
– Podpisaliśmy porozumienie o przeznaczeniu 54 mln 300 tysięcy na wielki projekt rewitalizacyjny toruńskiej starówki. To drugi etap projektu, a właściwie jego finalizacja, w której zmieni się 13 obiektów o różnym charakterze. Jest to projekt doskonale przygotowany. Środki na niego pochodzą z puli MKiDN na cele zabytkowe. Obecnie kończy się trzecia transza wydawania środków europejskich z obecnej perspektywy, z których wydatkowaniem mocno przyśpieszyliśmy. Grant przeznaczony dla Torunia jest największy, dzięki temu, że toruńska starówka wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i udało się zwiększyć limit narzucony przez Komisję Europejską przy wydatkach inwestycyjnych w tej perspektywie finansowej na zabytki i na kulturę – mówił tuż po uroczystości Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.
Wartość projektu jest niemal dwukrotnie większa niż w przypadku projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO” realizowanego w latach 2008 – 2014, kiedy wartość projektu wyniosła 36 807 352,69 zł, w tym 17 421 298,06 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Fot. Kazimierz Netka

– Jesteśmy jako Toruń bardzo dobrze przygotowani do realizacji tego projektu. Dzięki decyzji Pana Premiera i żmudnej pracy wielu osób, zarówno w ministerstwie jak i tutaj w Toruniu, przechodzimy do realizacji, a więc wydatkowania środków finansowych. Jest to nie tylko zadanie własne Gminy Miasta Toruń, ale w projekcie partycypuje 9 podmiotów: 3 instytucje samorządowe, 4 parafie, fundacja i miasto Toruń. To konglomerat różnych podmiotów, które są właścicielami lub dysponentami obiektów zabytkowych na terenie Torunia. Toruń pięknieje, turyści tłumnie odwiedzający nasze miasto chcą widzieć je zadbane dzięki gospodarzowi, czyli wszystkim mieszkańcom i wsparciu, takie jak to od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zaznaczył prezydent Torunia Michał Zaleski.
Lata realizacji obejmują okres 2015 – 2022.
Ze względu na szeroki zakres prac konserwatorsko – remontowych oraz dla osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, przedsięwzięcie jest realizowane w formule partnerstwa. Projekt obejmuje 9 partnerów i 13 wybranych obiektów.
Główne cele projektu to:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego; zwiększenie dostępu do zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych; poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej przez toruńskie instytucje kultury.
W ramach projektu Toruńska Starówka prace realizowane będą:
* w Domu Kopernika (remont kamienicy, adaptacja poddasza, modernizacja wystawy) – 15 995 671 06 zł (realizacja 2016-2018),
* w Muzeum Toruńskiego Piernika (adaptacja tylnej oficyny, klatki schodowej i dziedzińca) – 1 469 162 34 zł (realizacja 2015-2018),
w CK Zamek Krzyżacki (prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego) – 871 096 17 zł (realizacja 2015-2018),
* w Pałacu Dąmbskich (przebudowa i remont konserwatorski), – 15 491 743 81 zł (realizacja 2016-2022),
* w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego  (prace konserwatorskie dachu i elewacji), – 6 051 946,28 zł (realizacja 2016-2021),
* w kościele Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu (zabytkowe elementy wnętrza, i otoczenie kościoła) – 17 648 025 80 zł (realizacja 2016-2022),
* w kościele katedralnym Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu), – 3 507 743 18 zł (realizacja 2016-2018),
* w kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej p.w. św. Szczepana (elewacja i dach), 3 011 171 99 zł (realizacja 2016-2017),
* w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku) – 1 532 213 84 zł (realizacja 2015-2021),
* w ruinach kościoła i klasztoru podominikańskiego (prace konserwatorskie i zagospodarowanie otoczenia) – 1 545 601 77 zł (realizacja 2016-2017),
* w Dworze Mieszczańskim (prace konserwatorskie elewacji oraz stolarki) – 804 311 26 zł (realizacja 2018),
* w Stawie Komtura (prace konserwatorskie muru) – 195 002 89 zł (realizacja 2016 -2017),
* w Domu Harcerza (prace konserwatorsko-remontowe oficyny Pałacu Meissnera) – 142 716 29 zł (realizacja 2016-2017).
Na zarządzanie i promocję projektu przeznaczono kwotę 3 085 483 05 zł.
– napisano na stronie internetowej http://www.torun.pl/pl/544-mln-dofinansowania-na-zabytki .
Pomiędzy stolicami województwa pomorskiego: tej obecnej, którą jest Gdańsk i tej z okresu 20-lecia międzywojennego – którą był Toruń, trwa współpraca. Naukowa, turystyczna. Obydwa miasta mają duże znaczenie dla świata. Nie tylko, bo również dla… Wszechświata. W obydwu stolicach Pomorskiego działali dwaj słynni astronomowie: Jan Heweliusz w Gdańsku w XVII wieku, a w Toruniu – Mikołaj Kopernik w XV i XVI wieku. Tak więc, można powiedzieć, że Toruń ma ogromne znaczenie również dla Wszechświata. To bowiem Mikołaj Kopernik ”wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Bez tego odkrycia być może Amerykanie jeszcze dzisiaj by nie wylądowali na Księżycu. Pamiętajmy o tym i nagłaśniajmy naszych astronomów. Zwłaszcza teraz, gdy 2017 jest Rokiem Wisły. Gdańsk i Toruń mają wiele wspólnego nie tylko np. dlatego, że odkrywali tu różne zakątki Wszechświata słynni astronomowie, ale również z tego względu, że Gdańsk i Toruń połączone są Wisłą, a także autostradą A-1.
Dlatego, znaczące dofinansowanie toruńskiej Starówki ma olbrzymie znaczenie. Nie tylko dla Polski, w tym województw pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Warto zaglądać do tego miasta i podziwiać, sprawdzać, co się tam zmienia i jak te przemiany są przeprowadzane – dzięki m.in. funduszom europejskim.
Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *