Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną – inwestycja ważna dla bezpieczeństwa i gospodarki Polski. Za rok powstanie pierwszy most

Na zdjęciu: Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, 30 maja 2020 roku, na terenie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną. Źródło ilustracji: Materiały prasowe NDI/Besix/Urząd Morski w Gdyni.

Tworzenie nowego połączenia morza z Zalewem Wiślanym to przedsięwzięcie strategiczne, bo prorozwojowe

31 marca 2020 roku minęła 125 rocznica powstania pierwszego przekopania Mierzei Wiślanej – między Świbnem w Gdańsku a Mikoszewem w gminie Stegna. Ten odcinek ujściowy Wisły zwany Przekopem Wisły miał i ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa i gospodarki, zwłaszcza dla Żuław.

Powstanie Przekopu Wisły to jednocześnie narodziny Wyspy Sobieszewskiej.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

Teraz, powstaje drugi przekop – w nim zbudowany zostanie kanał żeglugowy w poprzek Mierzei – w rejonie osiedla Nowy Świat, gmina Sztutowo. Ten kanał również będzie miał duże znaczenie dla bezpieczeństwa kraju i dla gospodarki – dla Polski, w tym województwa warmińsko – mazurskiego i Elbląga.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

Efektem przekopania mierzei na potrzeby kanału żeglugowego w Nowym Świecie też będzie wyspa – na Zalewie Wiślanym.

Inwestycja ta nosi następująca nazwę: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Jakie jest zaawansowanie prac? Wiadomości na ten temat przekazała nam Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, instytucji, która jest inwestorem w tym przedsięwzięciu. Oto szczegóły raportu:

Źródło ilustracji: materiały prasowe NDI/Besix.

Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego.  Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego – jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający.

Oto film (źródło: materiały prasowe NDI/Besix):

https://vimeo.com/424233604

Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniegoobecnie prace prowadzone są na pierwszych 7 sekcjach od strony lądowej (pogrążanie ścianek stalowych szczelnych).

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

Wykonawca – konsorcjum NDI/Besix – pracuje przy tzw. zalądowianiu (jak również pogłębianiu od strony wody) portu osłonowego a w szczególności nabrzeża południowego. Posłuży ono do odbioru dostaw kamienia hydrotechnicznego na potrzeby budowy falochronów. Łączna masa ścian stalowych niezbędnych do wykonania prac na morzu to 4,5 tysiąca ton.

Źródło ilustracji: materiały prasowe NDI/Besix.

W rejonie kanału żeglugowego wykonywane są roboty ziemne. Materiał uzyskany z prac jest hałdowany na terenie przekopu, a w przyszłości jego część zostanie użyta do wykonania obwiedni sztucznej wyspy oraz zalądowienia obszaru nabrzeża południowego – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. – Pod przyszłymi mostami zakończyły się prace związane z wykonaniem posadowienia obiektów, polegające na pogrążaniu pali prefabrykowanych; trwają roboty żelbetowe w zakresie podpór mostu południowego. Obiekt zostanie uruchomiony jako pierwszy wiosną 2021 roku, z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej 501 oraz umożliwienia wykonywania prac w zakresie kanału żeglugowego. 

Źródło ilustracji: materiały prasowe NDI/Besix.

Od strony Zalewu Wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli wraz z konstrukcją tymczasowego nabrzeża przeładunkowego zbudowanego z grodzic stalowych pogrążonych w gruncie (nasypanym piasku). To nabrzeże posłuży do przeładunku materiałów potrzebnych do budowy wyspy. Teren w rejonie wyspy został oczyszczony z materiałów ferromagnetycznych.  Rozpoczął się transport ziemi pozyskanej z przekopu, na teren, gdzie powstanie wyspa.

Źródło ilustracji: materiały prasowe NDI/Besix.

Wykonawca rozpoczął prace związane z umocnieniem skarp wykopów kanału żeglugowego) za pomocą geosyntetyków komórkowych (geokrata) oraz humusowania wraz z obsianiem mieszanką traw. W ramach kontraktu zabezpieczono 600 szt. drzew oraz krzewów. Zakończono odhumusowanie obszaru robót, a także wykonano na długości całego przekopu płotki herpetologiczne.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace przy wbijaniu ścianek szczelnych na falochronach oraz prace pogłębiarskie w okolicach  portu osłonowego od Zatoki Gdańskiej. Wykonywane będą też kolejne mikropale wzdłuż nabrzeża południowego oraz wzdłuż ścianek na falochronach wschodnim i zachodnim. Wkrótce rozpocznie się wbijanie ścianek stalowych w obrębie powstającego kanału żeglugowego. W rejon wyspy transportowany będzie materiał pozyskany z przekopu. Na terenie powstającej wyspy zostanie wykonana tymczasowa baza techniczna służąca realizacji przedsięwzięcia. Rozpoczną się prace fundamentowe przy budynku administracyjnym, przeznaczonym dla służb Urzędu Morskiego w Gdyni.

Źródło ilustracji: materiały prasowe NDI/Besix.

Aktualnie realizowana umowa obejmuje pierwszą z trzech części, na jakie została podzielona inwestycja pod nazwą: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

– Przetarg na drugi etap ogłosiliśmy 24 kwietnia br. Ta część obejmie rzekę Elbląg wraz z umocnieniem i obwałowaniami. Zbudowany zostanie również nowy most w miejscowości Nowakowo o długości 104 metrów i towarzyszący mu odcinek drogi o długości 1550 metrów. Most ten powstanie 650 metrów od obecnie istniejącego mostu pontonowego, który z uwagi na swoją konstrukcje utrudnia okresowo żeglugę w tym rejonie – powiedział kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W piątek, 29 maja br. Urząd Morski w Gdyni ogłosił również kolejny przetarg związany z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie na dostawę nasiębiernej pogłębiarki ssąco – refulującej. Zakup ma na celu przyszłe zabezpieczenie parametrów przekopu. Pogłębiarka będzie jednak wykorzystywana także w innych obszarach (Zalew Wiślany, Zatoka Pucka) do utrzymania i polepszania parametrów głębokości nawigacyjnej do portów i przystani morskich. Pogłębiarka będzie posiadała system zbierania zanieczyszczeń, który ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne na obszarach dotychczas niezabezpieczonych w ten sposób.

Źródło ilustracji: Urząd Morski w GdyniAutor wizualizacji: arch. Mateusz Mielewczyk.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego). Głębokość tej drogi wodnej wyniesie 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu statków o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji, konsorcjum firm NDI/Besix – poinformowała Magdalena Kierzkowska – Rzecznik Prasowy/Asystent Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *