Kiedy bilet elektroniczny dla Pomorzan?

Podczas posiedzenia 28 sierpnia 2017 Walnego Zebrania Członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OM G-G-S), 30 głosami „za” i 5 „przeciw”, przyjęto uchwałę w sprawie nabycia udziałów w spółce, przez Stowarzyszenie OM G-G-S, która realizować będzie projekt Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pod nazwą „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego, jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym ZIT umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu.”

Głosujący członkowie OM G-G-S, jak usłyszeli w uzasadnieniu, to wdrożenie projektu tzw. e- biletu polegać będzie na wprowadzeniu dla mieszkańców Obszaru Metropolitalnego zintegrowanego systemu poboru opłat w oparciu o bilet elektroniczny. Integracja taryfowa polegać będzie na wprowadzeniu wspólnego biletu obejmującego transport miejski i regionalny.

Podpisano też porozumienie między Pracodawcami Pomorza a Obszarem Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot na rzecz związku metropolitarnego w województwie pomorskim. Pracodawcy Pomorza deklarują wolą współpracy w promowaniu potrzeby pilnego uchwalenia ustawy o związku metropolitarnym w woj. pomorskim na wzór ustawy uchwalonej dla woj. śląskiego. Porozumienie podpisali, na zdjęciu od prawej: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Prezydent PP Zbigniew Canowiecki, Prezes Zarządu PP Jerzy Jerkiewicz i Wiceprezes PP Maciej Grabski (Olivia Business Centre sp. z o.o.).

Okazją do spotkania Walnego Zebrania Członków było również podsumowanie sześciu lat funkcjonowania stowarzyszenia metropolitalnego w województwie pomorskim oraz dyskusja nt. ustawy o związku metropolitalnym. Dzięki wspólnemu zakupowi energii przez członków OM G-G-S, uzyskano aż 65 mln zł oszczędności. Wspólnie jest obecnie realizowanych 120 projektów inwestycyjnych, na które pozyskano 2 mld zł dofinansowania. Do udziału w spotkaniu oraz dyskusji po raz pierwszy zaproszono parlamentarzystów z Pomorza.

Na początku walnego posiedzenia OM G-G-S, wójt gminy Sulęczyno Bernard Grucza zaapelował głównie do parlamentarzystów o interwencyjny skup powalonego drewna podczas niedawnej nawałnicy. W jego gminie, jak i sąsiednich, zostało zniszczonych przez wichurę 90 proc. lasów państwowych i 85 proc. lasów prywatnych. Drewno trzeba jak najszybciej usunąć z powalonych lasów, bo szkoda, że niepotrzebnie zniszczeje. Niepokojące jest jednak to, że w skupach ceny drewna spadły o 100 procent z 60 zł do 30 zł za kubik.

Włodzimierz Amerski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *