Kierunek Meksyk. Ambasador Jego Ekscelencja Alejandro Negrín Muñoz gościł w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku.  Spotkał się m.in. z przedsiębiorcami. Rozmawiano o możliwościach ożywienia handlu zagranicznego między Polską i Meksykiem. Pomocy udzielą Agencja Rozwoju Pomorza oraz rządowa Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Fot. Kazimierz Netka.

Czy będzie powrót wielkiego naszego eksportu do Ameryki Środkowej? Polska ma być najważniejszym partnerem Meksyku w Europie Środkowej.

W Gdańsku odbyło się 27 maja 2019 roku kolejne spotkanie w ramach projektu: Pomorski Broker Eksportowy. Poświęcone ono było kontaktom handlowym z Meksykiem, a gościny udzieliła Agencja Rozwoju Pomorza. Tytuł seminarium brzmiał: „Kierunek Meksyk”.

Z Meksykiem warto utrzymywać kontakty gospodarcze. Jak bowiem poinformowali organizatorzy Meksyku mieszka ok. 124 mln ludzi. Wartość naszego eksportu do tego kraju wynosi 2 570,9 mln PLN, co stanowi 0,3% całego polskiego eksportu. Rynek meksykański jest duży i chłonny, stanowi zatem ciekawy kierunek dla naszej ekspansji.

A właściwie – powrotu naszej ekspansji, co okazało się podczas seminarium. Kiedyś nasze kontakty handlowe były dość duże, zwłaszcza w przemyśle okrętowym.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Ameryka Łacińska, Meksyk kojarzą się nam z ciepłym morzem, ale dzisiaj będziemy mówić o gospodarcze bardzo prężnie rozwijającego się, olbrzymiego państwa – Meksyku – mówił, witając gości, Łukasz Żelewski – prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A. – To jest pod względem wielkości kraj między 10 a 20 na świecie, z ludnością powyżej 100 milionów mieszkańców. Stolica Meksyku – jak niektórzy mówią, to największe miasto na świecie

– Jedno z największych – dodał ambasador Alejandro Negrín Muñoz.

– Do niedawna wydawało nam się, albo tak żeśmy postrzegali gospodarkę meksykańską, że to tylko surowce, ropa naftowa. Od wielu lat takie postrzeganie Meksyku jest straszliwie ubogie i niedopuszczalne – kontynuował swą wypowiedź prezes Łukasz Żelewski. – Meksyk ma bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Natomiast Agencja Rozwoju Pomorza to takie cudowne miejsce, gdzie krzyżuje się bardzo wiele różnych inicjatyw, to taka agora, gdzie spotykają się najpotężniejsi gracze gospodarczy tego świata, ale też i najmniejsi – mali i drobni przedsiębiorcy. Agencja Rozwoju Pomorza próbuje im wszystkim pomagać. Dzisiaj dowiemy się jak działa między innymi Pomorski Broker Eksportowy – narzędzie pomagające zaistnieć małym i średnim przedsiębiorcom w Meksyku – powiedział prezes Łukasz Żelewski.

Czy rynek zbytu w Meksyku jest dopiero odkrywany przez Polaków, Pomorzan? Wyjaśnił to konsul honorowy Meksyku Andrzej Suchecki, w swym wystąpieniu pt. „Biznes i inwestycje w relacjach polsko – amerykańskich.

Fot. Kazimierz Netka

– Pierwszy duży kontrakt polskiego przemysłu okrętowego na rynku meksykańskim sięga roku 1969, kiedy stocznia szczecińska wtedy imienia Adolfa Warskiego budowała dwa masowce dla firmy meksykańskiej – przypomniał konsul Andrzej Suchecki. – Moje bliskie doświadczenia we współpracy z Meksykiem, to rozpoczęta w 1973 roku praca w Centrali Handlu Zagranicznego Centromor, gdzie uczestniczyłem bezpośrednio w realizacji kontraktu zawartego w 1974 roku między Centromorem a spółdzielniami meksykańskimi; kontraktu na budowę 6 sejnerów tuńczykowych – specjalnych statków do połowu tuńczyków. Wtedy to był kontrakt o niesamowitej innowacyjności jeśli chodzi o Stocznię Gdańską. Projekt został wykonany przez amerykańskie biuro konstrukcyjne.

Transakcja na sprzedaż tuńczykowców była realizowania w ramach kredytu rządu polskiego, a ten kredyt był obsługiwany przez wtedy jedyny bank zajmujący się handlem zagranicznym, a mianowicie przez Bank Handlowy.

Trzy lata współpracy przy budowie 6 statków Stoczni Gdańskiej pozwoliły mi na poznanie ludzi armatorów i doświadczenia te zaowocowały w 1980 roku kolejnym kontraktem dla Meksyku na dostawę trawlerów rybackich. Transakcja ta była realizowana w ramach meksykańskiego programu Sam – związanego z rozwojem rybołówstwa i rolnictwa. Statki nazywały się Sam 1 i Sam 2. Były dostarczone z kompletnym wyposażeniem sieciowym, które dostarczał „Szkuner” Władysławowo. Był zorganizowany specjalistyczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, który zapewniała Stocznia Ustka, która te statki wykonała. Wyposażony był magazyn na części zamienne na około 2 lata eksploatacji. Było to przykład naprawdę kompleksowej współpracy między firmami z Pomorza, Stocznią Ustka i armatorami meksykańskimi.

 

Fot. Kazimierz Netka

Te zawodowe moje doświadczenia spowodowały, że w momencie, gdy Meksyk szukał konsula honorowego, w 2000 roku, przy okazji wizyty meksykańskiego żaglowca w Polsce, dostąpiłem zaszczytu mianowania mnie przez prezydenta Meksyku konsulem honorowym i w przyszłym roku będę obchodził 20-lecie swej pracy.

Żeby nie pominąć firm meksykańskich pracujących w Polsce, chcę powiedzieć, że globalna firma meksykańska Cemex jest właścicielem wielu cementowni w Polsce, jak również wykonawcą naszych autostrad – poinformował konsul Andrzej Suchecki.

O szczegółach najnowszych kontaktów między Polską i Meksykiem, mówił ambasador Alejandro Negrín Muñoz.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Celem naszego spotkania jest jak najlepsze poinformowanie firm z Pomorza na temat Meksyku i ogromnego potencjału biznesowego między oboma krajami. W 2017 roku podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Meksyku, rządy Meksyku i Polski podpisały porozumienie pod tytułem: „Meksyk i Polska w kierunku partnerstwa strategicznego” – mówił Jego Ekscelencja, ambasador Meksyku w Polsce Alejandro Negrín Muñoz. Dlaczego Meksyk i Polska chcą budować partnerstwo strategiczne i jakie są tego fundamenty?

Meksyk stał się najważniejszym partnerem Polski w Ameryce Łacińskiej. Meksyk to ogromny rynek ludzi, 120-milionowy, z dostępem do Stanów Zjednoczonych i Kanady dzięki porozumieniu NAFTA. Ponadto, Meksyk ma również dostęp do najważniejszych krajów Ameryki Łacińskiej za pomocą Sojuszu Pacyfiku, który jest mechanizmem integracji gospodarczej między Meksykiem Chile, Kolumbią i Peru. W strategicznym partnerstwie szukamy zjednoczenia tego, by Polska była najważniejszym partnerem Meksyku w Europie środkowej. W Meksyku są podawane informacje, że Polska jest jednym z najlepszych gospodarek w Europie i że w ostatnim 10-leciu odnotowała trwały wzrost o ponad 4 procent rocznie. Krótko mówiąc, dążymy do budowania strategicznych relacji o podłożu ekonomicznym.

Czy możliwe jest budowanie tego strategicznego partnerstwa? Jesteśmy przekonani, że jest to możliwe. Mówimy o dwóch bardzo liczących się w świecie gospodarek: Meksyk jest na 15, a Polska na 23 miejscu, ale to nie tylko sprawa wielkości. W ostatniej dekadzie doszło do bardzo znacznego wzrostu naszych stosunków gospodarczych. Wymiana handlowa po ostatnich 15 latach zwiększyła się 20-krotnie z 50 mln dolarów do 1,2 mld dolarów w ubiegłym roku. W 2003 roku praktycznie nie było wzajemnych inwestycji, dzisiaj mamy grupę firm meksykańskich w Polsce, w sektorach budownictwa, motoryzacji, żywności. Tak samo rosną inwestycje polskie w Meksyku. Obecnie w Meksyku działa 50 polskich firm.

Turystyka jest ważna, bo w 2017 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę 50 000 polskich turystów do Meksyku. Następuje zbliżenie współpracy między uniwersytetami; jest około 50 umów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Podsumowując: mamy bardo solidne fundamenty na których pracujemy i pozwalają nam one myśleć, że stosunki gospodarcze między Meksykiem a Polską mają ogromy potencjał do dalszego rozwoju. Chcę omówić 4 konkretne punkty na temat potencjału handlu i inwestycji pomiędzy Meksykiem a Polską.

Pierwszym elementem jest to, że Ministerstwo Gospodarki Meksyku w obecnym rządzie prezydenta Lópeza Obradora, który rozpoczął działalność 1 grudnia, określiło sektory z potencjałem wzrostu inwestycji odnośnie Polski, gdzie widzi szanse wzajemnych inwestycji. Oto sektory o największym potencjale handlowym: przemysł morski, lotniczy, motoryzacyjny, urządzenia elektroniczne, obróbka metali, technologie informacyjne przemysły kreatywne. odnawialne źródła czystej energii, sprzęt medyczny i przemysł 4.0.

Drugim elementem, który należy wziąć pod uwagę jest to, że Meksyk jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych centrów produkcyjnych w kilku strategicznych dziedzinach takich jak nowoczesne urządzenia medyczne, energetyka, technologie informacyjne, przemysł motoryzacyjny elektronika. To sektory z potencjałem dla polskich firm do inwestowania lub zawierania aliansów strategicznych z ich meksykańskimi odpowiednikami.

Trzecim elementem jest pozycja handlu między Meksykiem a Polską. W tym handlu istnieje wiele produktów o potencjale wzrostu. Głównymi produktami eksportowanymi z Meksyku do Polski są lekkie samochody z przeznaczeniem do transportu ludzi, maszyny, turbosprężarki, maszyny elektryczne, komputery i części komputerowe, produkcja części plastikowych. Meksyk importuje urządzenia mechaniczne z Polski, telefony, urządzenia telekomunikacyjne i ich części, silniki z zapłonem samoczynnym, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy do transportu towarów.

 

Fot. Kazimierz Netka

Czwartym ważnym elementem jest to, że rząd prezydenta Lópeza Obradora ogłosił duże projekty infrastrukturalne, których celem jest promowanie rozwoju południowego Meksyk. Chciałbym podać tylko jeden przykład: projekt modernizacji mutltimodalnego korytarza logistycznego dla przemysłu, jak widać na tym slajdzie, znajduje się na południu Meksyku, najważniejszą cechą jeden z największych punktów łączących Ocean Spokojny i Ocean Atlantycki, odległość między portami wynosi 180 km.

Na czym polega ten projekt i jakie możliwości zostaną otwarte? Będzie to związane z ogromnym nakładem inwestycyjnym i handlowym, z modernizacją torów kolejowych między portami, modernizacją portów, jezdni, dróg, budową gazociągu, budową sieci światłowodowej do systemu łączności cyfrowej w tym regionie – mówił Alejandro Negrín Muñoz – ambasador Meksyku w Polsce.

Jakie przedsiębiorcy na Pomorzu mogą mieć ułatwienia w nawiązaniu współpracy z firmami meksykańskimi? Temu ma służyć seminarium „Kierunek Meksyk”, a także projekt Pomorski Broker Eksportowy, o którym mówiła Katarzyna Matuszak – dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Pomorski Broker Eksportowy to projekt strategiczny dla naszego regionu a jego realizacja toczy się od prawie trzech lat, a potrwa do 2023 roku – powiedziała dyrektor Katarzyna Matuszak. – Zdecydowano, aby przy pomocy tego projektu wspierać eksporterów, zarówno tych co eksportują jak i tych co o eksporcie myślą. Projekt ten o tyle jest unikatowy, ze robiony w partnerstwie między organizacjami, które na co dzień ze sobą konkurują.

Oferta Pomorskiego Brokera Eksportowego jest bogata. Składa się z wielu usług dla przedsiębiorców; bezpłatnych lub dofinansowanych w dużym zakresie. To seminarium jest przykładem jednego z wydarzeń, które my nazywamy wstępem do eksportu. Jeżeli mówimy o nowym rynku, o nowym temacie związanym z rozwojem handlu zagranicznego, to spotykamy się u nas lub u jednego z naszych partnerów i omawiamy taki temat.

Gdy wyrażacie zainteresowanie rynkiem jesteśmy w stanie w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy zorganizować szyte na miarę wydarzenia gospodarcze na miejscu i w kraju docelowym wskazywanym przez przedsiębiorców jako kraj zainteresowania.

 

Fot. Kazimierz Netka

Celem Pomorskiego Brokera Eksportowego jest spowodowanie aby więcej małych i średnich firm w naszym regionie eksportowało, ale by też korzystając ze wsparcia ze środków unijnych, umożliwić im poznanie rynków mniej znanych.

Polskie produkty trafiają do odległych rynków ale polscy przedsiębiorcy nie korzystają tam z marży sprzedaży, dlatego, chcemy pomóc małym i średnim firmom zgłębić bezpośrednio mniej znane destynacje i dzięki temu projektowi możemy państwu pomóc. Stąd też pomysł dzisiejszej współpracy z konsulem honorowym Meksyku w Gdańsku aby państwu przybliżyć rynek meksykański – mówiła dyrektor Katarzyna Matuszak do przedsiębiorców uczestniczących w seminarium „Kierunek Meksyk”. – Jeśli wyrażacie chęci zgłębienia tego rynku, jesteśmy w stanie zorganizować misję gospodarczą wyjazdową do Meksyku ale również, jeżeli tutaj będzie taka wola, możemy zorganizować misję na miejscu jeśli „rynek” meksykański chciałby przyjechać na Pomorze. Wyjeżdżamy z grupami przedsiębiorców różnych branż na różne imprezy targowe, również może to być wydarzenie targowe na terenie Meksyku. Dzięki Pomorskiemu Brokerowi Eksportowemu wykupujemy stoisko promujące region oraz firmy znajdujące się na tym stoisku. Przy tej okazji współpracujemy z lokalnymi organizacjami wspierania biznesu. To samo dotyczyłoby wyjazdu na konkretne wydarzenia gospodarcze na terenie Meksyku. One muszą mieć charakter nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Usługa „broker zagraniczny” polega na tym, że na konkretne zapotrzebowanie będziemy umawiać spotkania na wybranych rynkach. Jeżeli Meksyk będzie jednym z kierunków takich zainteresowań, to możecie państwo skorzystać z pomocy brokera eksportowego. Teraz ruszamy z pilotażową edycją dla 20 firm, które pierwsze się zgłosiły. Obsługa będzie polegała na tym, że dla konkretnej firmy przygotujemy raport branżowy, umówimy spotkania na tym rynku, z obsługą na miejscu – zachęcała dyrektor Katarzyna Matuszak.

Z Agencją Rozwoju Pomorza zaprzyjaźniona jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH). O możliwościach wsparcia eksporterów mówiła podczas seminarium „Kierunek Meksyk” Małgorzata Goreń – dyrektor Obszaru Ekspansji Zagranicznej PAIiH.

 

Fot. Kazimierz Netka

PAIiH działa w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju; jest kilka innych instytucji w tej grupie, dzięki temu świadczymy różnego rodzaju usługi – mówiła dyrektor Małgorzata Goreń. – Działając pod jednym „parasolem” możemy lepiej obsługiwać przedsiębiorców, którzy się do nas zgłaszają, wspólnie możemy zdziałać więcej. Cele postawione przed naszą agencją to ogólnie pojęta promocja polskiej gospodarki i rozwój eksportu. Głównie wspieramy oczywiście małe i średnie firmy. Przedsiębiorstwa te wspieramy w ekspansji zagranicznej. Odkąd powstała sieci ZBH – zagranicznych biur handlowych – na 5 kontynentach, działamy bardo aktywnie na rzecz rozwoju eksportu oraz inwestycji. Oczywiście nadal działamy na rzecz przyciągania do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Bierzemy udział w różnego typu seminariach, konferencjach wydarzeniach promujących rynki, informując jak należy się po tych rynkach poruszać. Świadczymy usługi doradcze. W ZBH mamy lokalnych ekspertów znających rynki i mogących państwu bezpośrednio pomagać – mówiła do przedsiębiorców dyrektor Małgorzata Goreń.

Wsparcie dla polskiego biznesu jest wieloetapowe, dość kompleksowe. Jesteśmy lokalni na tamtych rynkach, dobrze je znamy, możemy określić, czy branża, która się zgłasza, jest z potencjałem, czy otoczenie rynkowe dla produktu nie będzie stanowiło przeszkody w wejściu; pomagamy w stworzeniu planu wejścia na rynek i dla firm które są zainteresowane nie tylko eksportem ale i inwestycjami, możemy pomóc w doborze lokalizacji dla projektu.

Firmy zainteresowane rynkiem zagranicznym warto aby się wybrały i poznały go na miejscu. Nasi eksperci z ZBH pomagają w przygotowaniu takich wizyt, misji handlowych czy to podczas targów czy spotkań indywidualnych; w negocjacjach handlowych. Firmy udające się do Meksyku także mogą liczyć na bardzo dobrą opiekę ze strony ZBH. Po wizycie pozostajemy w kontakcie, miło jest jeśli firma gdy wróci do Polski, podzieli się wrażeniami i da nam znać jak przebiega proces inwestycyjny czy eksportowy.

Przede wszystkim każda firma która się do nas zgłosi mailowo czy na miejscu, będzie objęta opieką. Eksperci bardzo dobrze znają rynki. Mamy też ekspertów lokalnych pomagających w rozwijaniu kontaktów instytucjonalnych i biznesowych na miejscu. Pomagamy w wyszukiwaniu partnerów biznesowych. Organizujemy misje gospodarcze, wizyty, przygotowujemy agendy tych spotkań – zapewniała Małgorzata Goreń – dyrektor Obszaru Ekspansji Zagranicznej PAIiH.

 

Fot. Kazimierz Netka

Organizatorzy międzynarodowego seminarium „Kierunek Meksyk” zapewnili tez poinformowanie uczestników spotkani an temat wspierania pieniężnego działalności eksportowej. Program przewidywał w tym zakresie następujące wystąpienia: „Wsparcie Banco Santander (Mexico) dla firm planujących ekspansję na terenie Meksyku” – Małgorzata Demidziuk, Dyrektor Biura Bankowości Międzynarodowej, Santander Bank Polska S.A. Bankowość Biznesowa i Korporacyjna; „Finansowe wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej przez BGK” – Karol Rozenberg, Departament Bankowości Transakcyjnej, Bank Gospodarstwa Krajowego Odział w Gdańsku; „Wspieranie eksportu i ekspansji zagranicznej przez KUKE” – Radosław Czarnecki, Dyrektor ds. Sprzedaży, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Na seminarium biznesowo-gospodarcze „Kierunek Meksyk” zaprosiły Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Ambasadą Meksyku w Warszawie oraz  Konsulatem Honorowym Meksyku w Gdańsku. Celem seminarium było przedstawienie pomorskim przedsiębiorcom możliwości rozwoju dla polskich firm w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *