Klub Eksportera w Pomorskiem – jak utrzymać się na rynkach w USA?  Nie jest to trudne, ale trzeba mieć co zaproponować. Warto tez zadbać o partnera biznesowego w Stanach Zjednoczonych i pokazać, że w Polsce funkcjonują prawdziwe biura o światowym standardzie i że mamy… internet.

Fot. Kazimierz Netka.

Rozwiń biznes za oceanem!

Eksport do USA może się wydawać niemożliwy, albo bardzo trudny; zwłaszcza dla niewielkich firm. Jednak, pomorscy przedsiębiorcy mogą pochwalić się sukcesami w tym zakresie, i skutecznym konkurowaniem jakością z przedsiębiorcami z innych krajów, wchodzącymi na amerykański rynek zbytu. O tym, jak się utrzymać na rynku w Stanach Zjednoczonych, mówiono podczas kolejnego spotkania pt: „Rozwiń biznes za oceanem!” w ramach Klubu Eksportera, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza – w projekcie: Pomorski Broker Eksportowy.

Debaty prowadzili m.in. brokerzy eksportowi RIGP:

Fot. Kazimierz Netka

Piotr Maksyś – Pracownik Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii, odpowiedzialny za prace nad projektami naukowymi i biznesowymi i zaangażowany w tworzenie strategii klastra w obszarze nowych technologii. Specjalista w zakresie przedsięwzięć projektowych – realizował i przygotowywał projekty w Regionie Morza Bałtyckiego finansowane ze źródeł EU: Submariner oraz Baltic Blue Biotechnology Alliance. Organizował misje przyjazdowe (Estonia, Rosja, Kazachstan, Tatarstan, kraje EU, Kanady, Brazylii) oraz targi międzynarodowe, m.in. w Genewie i Bostonie, w ramach swojej pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otwarty na rozmowę i spostrzeżenia klientów w poszukiwaniu rozwiązań. Pasjonuje się uczeniem innych języka angielskiego, muzyką oraz fotografią.

Przemysław Sola od ponad 10 lat związany z consultingiem dla sektora MŚP. W trakcie kariery zawodowej, pełnił funkcje kierownicze zarówno w lokalnych, jak również ogólnopolskich organizacjach związanych z usługami doradczymi, finansowymi oraz technologicznymi, a także prowadził procesy związane z funduszami inwestycyjnymi. Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz pozyskiwania inwestorów, a także okazji inwestycyjnych. Posiada ośmioletnie doświadczenie zarządcze, potwierdzone licznymi, międzynarodowymi certyfikacjami (PRINCE2, AgilePM, SCRUM, MSP), a także umiejętności w zarządzaniu kilkunastoosobowym, rozproszonym zespołem.

Z eksportem związany poprzez wspieranie lokalnych firm w poszukiwaniu zagranicznych kontaktów biznesowych, a także przez wsparcie zagranicznych inwestorów uruchamiających działalność na terenie Polski.

Podczas spotkania, uczestnikom przedstawiona została m.in.: charakterystyka rynku Stanów Zjednoczonych; rozwój działalności sprzedażowej na terenie USA; przygotowanie firmy do eksportu usług i produktów. O specyfice rynku amerykańskiego, wchodzeniu na ten obszar zbyty i utrzymaniu się tam mówili m.in.:

Fot. Kazimierz Netka

Michał Wroczyński: lekarz i przedsiębiorca specjalizujący się w komercjalizacji projektów związanych ze sztuczną inteligencją. CEO i założyciel Samurai Labs- startupu, który z użyciem sztucznej inteligencji, służy zwalczaniu przemocy w internecie. Współwłaścicielami Samurai Labs zostali Robert Lewandowski oraz inwestor Dawid Urban.

Dominik Zimakowski: współzałożyciel i prezes zarządu Portman Lights Sp. z o.o. Karierę zawodową zaczynał w branży ICT w trójmiejskich technologicznych spółkach. Najpierw na stanowiskach kierownika projektów, szefa marketingu, a następnie szefa kluczowego projektu spółki. Później współtworzył spółkę zajmującą się produkcją oprogramowania oraz szkołę programowania Software Develompent Academy.

Michał Kacprowicz: specjalista w dziedzinie relacji z klientami, sprzedaży, zarządzania projektami, a także usług promocyjnych i informacyjnych w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i współpracy międzynarodowej. Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Speednet Sp. z o.o. Szerokie doświadczenie w pracy z największymi globalnymi korporacjami, w tym firmami z listy Fortune 500.

Rynek amerykański to 50 stanów i ponad 327 milionów mieszkańców. Firma z Europy, która chce rozwinąć swoją działalność gospodarczą na rynek amerykański i sprzedawać europejskie produkty bezpośrednio do amerykańskich klientów, powinna zapoznać się ze specyficznymi wymogami amerykańskiego rynku, a także przygotować własną unikalną strategię wejścia na rynek Stanów Zjednoczonych – napisano w informacji o spotkaniu w ramach Klubu Eksportera.

Uczestnicy debat zwracali uwagę na to, że kto zamierza sprzedawać swe produkty na rynku amerykańskim,powinni przede wszystkim pokazywać się na tamtejszych targach. Warto mieć swego przedstawiciela, dystrybutora w USA. Utrzymanie tam swego stałego przedstawicielstwa jest zbyt kosztowne. Brak dystrybutora to duża niedogodność i przeszkoda, co widać właśnie na targach USA. Chińczycy nie mieli takiego reprezentanta i prawie nikt nie odwiedza ich stoiska. Dystrybutor polskiej firmy załatwia stoisko na targach, zadba o klientów. Partnerzy biznesowi ułatwiają zaistnienie na rynku w Stanach Zjednoczonych. Swych partnerów warto zaprosić do Polski, by zobaczyli, jak funkcjonują firmy w naszym kraju. Gdy partnerzy z USA wylądowali na lotnisku w Rębiechowie i zobaczyli lasy, to pytali czy w tych lasach żyją wilki i niedźwiedzie. Oczywiście, że żyją. W zoo.

Fot. Kazimierz Netka

W Stanach Zjednoczonych jest dość silna konkurencja, właśnie firm Azji, konkurujących zwłaszcza cenami. Europejskie firmy mogą opierać si;e na referencjach innych przedsiębiorstw. Duże znaczenie mają referencje z terenu Skandynawii. Niestety, trzeba mieć naprawdę przebojową ofertę by na rynku zbytu w USA na dłużej zaistnieć. Trzeba mieć np. technologię lepszą od światowej. Można się specjalizować w outsourcingu. Amerykanie chcą się opierać na obsłudze zewnętrznej. W USA brakuje programistów – to może być rynek zbytu dla polskich usług w tym zakresie.

Fot. Kazimierz Netka

Kto pragnie eksportować może skorzystać z pomocy w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy, który będzie realizowany do 2023 roku. Można się jeszcze zapisywać do tego projektu i uzyskać różnorodne wsparcie, w tym pieniężne. „Gwiazdą” Pomorskiego Brokera Eksportowego są właśnie granty. Więcej wiadomości można znaleźć na stronie http://www.brokereksportowy.pl .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *