Po nawałnicy z sierpnia 2017 roku,  w Pomorskiem. Dotacje  z budżetu państwa i Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznane.

Fot. Kazimierz Netka.

Ataki żywiołów przyrody mogą zdarzać się coraz częściej, czego dowodem jest niszczycielski huragan w Lubelskiem, w ostatnich dniach.

Następstwa zmian klimatu są niemal takie, jak efekty działań wojennych. Niszczone są nie tylko pojedyncze domy, ale całe osiedla, wioski, olbrzymie połacie lasów. Jeszcze nie zdołano zakończyć odbudowy po nawałnicy jaka przeszła nad Polską w nocy, 11 sierpnia 2017 roku, a już mamy w ostatnich dniach następne ataki trąb powietrznych – w województwie lubelskim.

Fot. Kazimierz Netka

W niemal tym samym czasie, jak w Lubelskiem ludzie są zrozpaczeni po zniszczeniach domostw i gospodarstw przez huragan, w Gdańsku samorządowcy otrzymali z rąk wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha, promesy, dokumentujące przyznanie pomocy finansowej w likwidacji szkód po nawałnicy sprzed blisko dwóch lat.

Fot. Kazimierz Netka

Oto komunikat w tej sprawie, zamieszczony na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.gdansk.uw.gov.pl/3661-po-nawalnicy-dotacje-z-budzetu-i-funduszu-solidarnosci-przyznane :

Fot. Kazimierz Netka

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył przedstawicielom 16 samorządów promesy przydzielonych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku . Dotacje z budżetu w tym roku otrzymają cztery jednostki samorządu terytorialnego – na ogólną kwotę 19 315 800 zł, zaś Funduszu Solidarności – 12 samorządów na łączną kwotę 26 767 667,26 zł .

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej:

Polsce, decyzją Komisji Europejskiej, przyznano 12 279 244 EUR na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie zniszczeń powstałych w następstwie burz, które miały miejsce w Polsce w sierpniu 2017 roku. Pomoc została podzielona na trzy województwa, które poniosły najbardziej dotkliwe straty. Do Pomorskiego trafi ostatecznie 26 767 668,26 zł, które zostaną przeznaczone na realizację 86 zadań zgłoszonych do realizacji przez 12 samorządów.

Samorządy planują przeznaczyć dofinansowanie głównie na remonty dróg publicznych, szczególnie na przywrócenie stanu sprzed nawałnicy drogom gminnym gruntowym, które zostały zniszczone w największym stopniu. Są również zadania obejmujące odbudowę ścieżek rowerowych, remonty przystanków autobusowych oraz infrastruktury turystycznej, które również ucierpiały w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017 roku.

Największym beneficjentem środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w województwie pomorskim jest Gmina Brusy, która otrzyma dofinansowanie w kwocie 8 890 391,87 zł.

Podział środków:

Fot. Kazimierz Netka

 Przypomnę, że w 2017 roku na usuwanie skutków klęski rząd przeznaczył 700 tysięcy złotych, w 2018 roku było to 45 milionów złotych. W tym roku z budżetu państwa zostanie przekazanych kolejnych ok. 20 milionów złotych. Jeszcze część środków pozostanie do dyspozycji w 2020 roku . Dodatkowe pieniądze otrzymaliśmy z Funduszu Solidarności UE,  łącznie to 12 mln euro. Kwota została podzielona na trzy województwa. Do Pomorskiego z tej puli trafi  27 mln zł, czyli 50 procent wszystkich środków FSUE – podkreślał wojewoda przypominając, że wkrótce samorządy otrzymają także dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych. – Podpiszemy umowy na przekazanie pierwszej transzy opiewającej na ponad 60 mln zł. Kwota ta  pozwoli zmodernizować ok. 58,55 km dróg lokalnych w Pomorskiem – dodał wojewoda.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa z budżetu państwa, w przeciwieństwie do dofinansowania z Funduszu Solidarności UE, może obejmować także zadania inwestycyjne polegające na modernizacji obiektów zniszczonych w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej. Dofinansowanie w 2019 roku otrzymają 4 samorządy (głównie na remonty uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych – łącznie ok. 25 km i odbudowę zniszczonego mostu na rzece łączącej j. Słupino i j. Cheb).

Podział kwot:

Fot. Kazimierz Netka

Podczas przekazywania samorządowcom promes, obecni byli w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego m.in. Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego; Jan Kleinszmidt – przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego; Janusz Lewandowski – europoseł, a także inni reprezentanci Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Fot. Kazimierz Netka

Jak widać, nawałnice mogą się zdarzać coraz częściej, a to, co stało się w ostatnich dniach w województwie lubelskim, jest jednym z tego dowodów. Musimy liczyć się z atakami żywiołów, nie tylko na ladzie, ale również pod strony morza. Na Westerplatte trwa odbudowa zniszczeń, dokonanych przez sztorm, ponad dwa lata temu, na początku 2017 roku.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *