Kociewie. Przygotowania do ważnej budowy na drodze krajowej nr 22. Jest koncepcja programowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Dokumentacja ta będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację w systemie „projektuj i buduj”

Źródło ilustracji: GDDKiA.

Ułatwienie na trasie z Berlina i Borów Tucholskich do autostrady A-1 i Królewca

Rozpoczyna się kolejny etap prac przybliżający realizację obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22. Podpisaliśmy umowę na wykonanie Koncepcji programowej, która pokaże, jak będzie wyglądać przyszła obwodnica. Inwestycja jest przygotowywana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic – poinformował Piotr Michalski – rzecznik prasowy, stanowisko ds. komunikacji społecznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku:

Zakres umowy

Dokumentacja ma zostać zrealizowana w ciągu 15 miesięcy. Koszt jej opracowania to 4 718 280 zł, a wykonawcą jest firma Europrojekt Gdańsk. Gotowa dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.

Przypominamy, że w grudniu 2020 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. W kolejnym kroku, w marcu br., złożyliśmy do Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Trasa będzie miała ok. 16 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz) – Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

Płynniej, szybciej i bezpieczniej

Głównymi celami budowy obwodnicy są zwiększenie płynności układu komunikacyjnego i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni dla przejazdu pojazdów ciężkich (o nacisku na oś 11,5 t) oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:

– Brzezia w ciągu DK25 o długości 4,5 km (dodatkowo przebudujemy 4 km DK25), trwają prace budowlane;

– Człuchowa w ciągu DK22 i DK25 – jest przygotowywane Studium technicznoekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R);

– Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 – trwają prace nad STEŚ-R;

– Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 – został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, podpisaliśmy umowę na Koncepcję programową;

– Sztumu w ciągu DK55 – jest przygotowywana dokumentacja: Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz projektu budowlanego.

O programie

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – poinformował Piotr Michalski – rzecznik prasowy, stanowisko ds. komunikacji społecznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego ułatwi dojazd do węzła autostrady A1 w Swarożynie. Znacząco ulży podróżującym samochodami z Europy Zachodniej na Żuławy, do Elbląga, na Warmię, Mazury oraz doi Królewca w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.