Kolejna, samorządowa wideokonferencja m.in. z wojewodą pomorskim, marszałkiem województwa,  kuratorem, wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Dynamika zakażeń w regionie znacząco spadła. Wiadomości ze Starostwa Powiatowego w Lęborku

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Od poniedziałku nastąpi kolejne poluzowanie ograniczeń, jednak sytuacja może się zmienić po rozpoczęciu sezonu turystycznego

Tematyka COVID-19 w kontekście odmrażania gospodarki oraz kwestie oświatowe zdominowały czwartkową wideokonferencję pomorskich samorządowców z Dariuszem Drelichem, Wojewodą Pomorskim. W zdalnej naradzie uczestniczyła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.

Fot. z Archiwum Starostwa Powiatowego w Lęborku

Aktualną sytuację epidemiczną przedstawił Tomasz Augustyniak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wg stanu na 14 maja br., na terenie województwa pomorskiego odnotowano 492 przypadki potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby liczba ta zwiększyła się o jedną osobę – wynika z informacji, które przekazała nam Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Zdaniem T. Augustyniaka, pomorskie wyraźnie wyróżnia się na tle pozostałych regionów, a dynamika zakażeń znacząco spadła. Również w zakresie liczby wykonywanych testów, jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, tuż za województwem mazowieckim. W pomorskim wykonano dotąd testy w ilości 1461 na 100 tys. mieszkańców. Od poniedziałku nastąpi kolejne poluzowanie ograniczeń, jednak trzeba mieć świadomość, że sytuacja może się zmienić na skutek rozpoczynającego się sezonu turystycznego i pojawiającej się w związku z tym prawdopodobnej nowej transmisji wirusa na skutek wakacyjnej migracji ludności. Oznacza to, że pomimo poluzowania ograniczeń, trzeba zachować rozsądek w trosce o własne i innych bezpieczeństwo.

Od piątku, 15 maja rozpocznie funkcjonowanie nowy punkt „drive-thru” w Chojnicach. Od tygodnia identyczny punkt działa w Słupsku, a w ciągu najbliższych dni kolejny zacznie działalność w Gdańsku.

Wśród pytań ze strony samorządowców pojawiła się kwestia dalszej dyspozycyjności straży miejskiej, która aktualnie wykonuje wspólne patrole z policją podczas realizacji zadań związanych z profilaktyką przeciwwirusową.

Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski, zapowiedział przeanalizowanie sytuacji i rozważenie możliwości powrotu strażników miejskich do wykonywania przypisanych im zadań.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo drugiej fali zakażeń w okresie jesiennym. Pomorski samorząd postanowił na tę okoliczność zabezpieczyć środki w wysokości 50 mln zł, które nie będą uruchamiane w okresie wakacyjnym, ale dopiero w sytuacji kryzysowej, o czym zdecydował Zarząd Województwa Pomorskiego.

Leszek Waszkiewicz, Starosta Bytowski, zwrócił się do wojewody o wystąpienie do Marcina Horały, Wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury o rozstrzygnięcie problemu pojawiającego się w „Tarczy 3”, która z pomocy finansowej wyłącza publiczne przedsiębiorstwa transportowe, podczas gdy pierwotnie pomoc miała objąć wszystkie podmioty prowadzące działalność transportu publicznego świadczące usługi dowozu uczniów do szkół, które poniosły straty na skutek ograniczeń epidemicznych. Sprawa dotyczy Powiatu bytowskiego, który jest właścicielem akcji miejscowego PKS oraz powiatu słupskiego i lęborskiego, które są również współwłaścicielami akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.

Wśród tematów oświatowych pojawiły się kwestie skuteczności kształcenia na odległość, zasad wynagradzania nauczycieli, w tym wypłat nadgodzin, organizacji konsultacji indywidualnych oraz procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Jak twierdzi Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty, kształcenie na odległość odbywa się z pozytywnym skutkiem, pomimo braku wcześniejszego przygotowania nauczycieli do takiego systemu pracy. Kurator zachęcała do korzystania z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, która wspiera inwencję nauczycieli bazą ponad 6 tys. przygotowanych materiałów edukacyjnych. Zdaniem M. Bielang, systematyczny monitoring postępów edukacyjnych w zdalnym kształceniu potwierdza skuteczność realizacji podstaw programowych. Po stworzeniu możliwości otwarcia przedszkoli od 4 maja br. na terenie województwa pracuje 14 proc. przedszkoli samorządowych. Podobnych oddziałów przedszkolnych w szkołach, zaledwie niecały procent. Wśród niepublicznych placówek przedszkolnych pracę podjęło ponad 32 proc. i odpowiednio 3 proc. oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. Kolejnym etapem będzie uruchomienia nauczania w kl. I – III.

Zakończyły się konsultacje zainteresowanych z Ministerstwem Edukacji w zakresie harmonogramów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Wkrótce harmonogramy powinny zostać opublikowane. Kuratorium w tym roku opracowuje harmonogramy wyłącznie do branżowej szkoły II stopnia i szkół dla dorosłych. W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej, ale dyrektor szkoły będzie mógł przyjąć ucznia „z odwołania”.

Odpowiadając na pytania dotyczące awansu zawodowego, kurator stwierdziła, że skoro nie ma zmian w Karcie Nauczyciela, proces będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Kwestie dotyczące rozliczania godzin, nadgodzin i wynagradzania nauczycieli, znajdują się w kompetencjach dyrektorów szkół w porozumieniu z organem prowadzącym. Zdaniem kurator, obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie realizacji podstawy programowej w takim wymiarze czasu, jakiego będzie ten proces wymagał. Pomorska Kurator Oświaty wspomniała również o przygotowaniach do działań wakacyjnego wypoczynku młodzieży, które odbywają się tradycyjnym trybem, ponieważ nie podjęto do tej pory decyzji wymuszających działania specjalne.

Konferencja, która odbędzie się w przyszłym tygodniu z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczyć ma kwestii bezpieczeństwa i zagadnień związanych z „bonem turystycznym”, czym zainteresowane są głównie gminy nadmorskie, których budżety w znacznym stopniu zależne są właśnie od ruchu turystycznego – poinformowała Iwona Juchniewicz z Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *