Komisja Europejska wypłaciła dwunastu państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach SURE. Wnioskowano o łączną kwotę sześciokrotnie wyższą. To są pożyczki. Polsce w tej transzy przyznano 1,56 mld euro, a w sumie, od początku SURE: 8,24 mld euro

Na zdjęciu: Gmach Komisji Europejskiej w Brukseli. Fot. Kazimierz Netka.

Wszystkie państwa które wystąpiły z wnioskiem o skorzystanie z programu, otrzymały część lub całość wnioskowanej kwoty

Komisja Europejska wypłaciła dwunastu państwom członkowskim UE kwotę 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Belgia otrzymała 2 mld euro, Bułgaria 511 mln euro, Cypr 124 mln euro, Grecja 2,54 mld euro, Hiszpania 3,37 mld euro, Włochy 751 mln euro, Litwa 355 mln euro, Łotwa 113 mln euro, Malta 177 mln euro, Polska 1,56 mld euro, Portugalia 2,41 mld euro, a Estonia 230 mln euro. Bułgaria i Estonia otrzymały finansowanie z tego instrumentu po raz pierwszy. Pozostałych dziesięć państw UE korzystało już wcześniej z pożyczek w ramach SURE – wynika z informacji, które przekazała nam Marta ANGROCKA-KRAWCZYK z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

Powyższe pożyczki z instrumentu SURE pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w warunkach pandemii. W szczególności przeznaczone są one na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach samozatrudnionych. Wypłaty są kolejnym etapem realizowanym w następstwie siódmej emisji obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE, która spotkała się ze znacznym zainteresowaniem ze strony inwestorów, mimo panujących ostatnio niekorzystnych warunków rynkowych.

Dzięki tej wypłacie UE udostępniła w ramach programu SURE niemal 90 mld euro w formie pożyczek wzajemnych. Wszystkie państwa członkowskie UE, które wystąpiły z wnioskiem o skorzystanie z programu, otrzymały część lub całość wnioskowanej kwoty. Przegląd wypłaconych dotychczas kwot dostępny jest online, podobnie jak kwoty w podziale na poszczególne państwa członkowskie.

Po zatwierdzeniu przez Radę Unii Europejskiej na podstawie wniosku Komisji 19 państw członkowskich UE ma ogółem otrzymać w ramach SURE wsparcie finansowe w łącznej wysokości 94,3 mld euro. Państwa członkowskie nadal mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu SURE, którego łączna wartość sięga kwoty 100 mld euro, dostępnej do końca 2022 r.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała:

W ramach dzisiejszej wypłaty Bułgaria i Estonia otrzymają pieniądze po raz pierwszy, a dziesięć innych krajów otrzyma wsparcie dodatkowe. SURE to europejska historia sukcesu, która do tej pory przyniosła korzyści 30 mln pracowników i 2,5 mln firm. Pozwoli im to również na szybszą odnowę po pandemii. Dzięki programowi SURE UE przekazała 19 państwom członkowskim łącznie około 90 mld euro.

Komisarz Johannes Hahn, odpowiedzialny za budżet i administrację, oświadczył:
Po siedmiu emisjach w ramach SURE udostępniliśmy już 19 państwom członkowskim prawie 90 mld euro na wsparcie naszych przedsiębiorstw i pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Ten sukces toruje drogę dla NextGenerationEU.

Paolo Gentiloni, komisarz do spraw gospodarki, stwierdził:

Rok po przyjęciu przez Radę instrumentu SURE wypłaciliśmy już 90 proc. dostępnego wsparcia: prawie 90 mld euro. Oprócz pomocy europejskim pracownikom i przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z tym bezprecedensowym kryzysem, SURE zaoszczędziło również państwom członkowskim 5,8 mld EUR pod względem stóp finansowania rynkowego.

Kontekst

W dniu 18 maja 2021 r. Komisja Europejska przeprowadziła siódmą emisję obligacji społecznych w ramach unijnego instrumentu SURE.

Emisja obejmowała obligacje społeczne o wartości 14,137 mld euro podzielone na dwa odrębne okresy zapadalności, z czego 8,137 mld EUR należy spłacić w lipcu 2029 r., a 6 mld euro – w styczniu 2047 r. Siódma unijna emisja obligacji SURE miała ponad sześciokrotną nadwyżkę zapisów; informacje na temat cen znaleźć można tutaj. Wszystkie emisje cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów i zostały wprowadzone do obrotu na dobrych warunkach cenowych, co zapewniło korzyści cenowe, które Komisja bezpośrednio przenosi na państwa członkowskie będące beneficjentami.

Obligacje emitowane przez UE w ramach instrumentu SURE opatrzone są etykietą obligacji społecznych. Daje to pewność nabywającym je inwestorom, że zaangażowane środki posłużą prawdziwie społecznemu celowi.

Więcej informacji:

Strona poświęcona UE jako pożyczkobiorcy

Siódma emisja w ramach SURE

Rozporządzenie w sprawie SURE

Zestawienie informacji: SURE – Wsparcie dla państw członkowskich w celu ochrony osób pracujących i miejsc pracy

Pytania i odpowiedzi: Komisja przedstawia wniosek w sprawie SURE

Koronawirus – reakcja UE

Ramy dotyczące obligacji społecznych

Strona internetowa SURE

14,1 mld euro w ramach SURE dla dwunastu państw członkowskich Pobierz (49.971 kB – PDF)

Social Europe – The European Pillar of Social Rights © Unia Europejska, 2017

– poinformowała Marta ANGROCKA-KRAWCZYK z Wydziału Prasy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce.

SURE jest skrótem angielskiej nazwy: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Szersze znaczenie tej nazwy, po polsku brzmi: Europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej. SURE wspiera te kraje UE, które potrzebują dużych funduszy na zwalczanie negatywnych skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa na swoim terytorium.  Z SURE można uzyskać do 100 mld euro w formie pożyczek, których UE udziela potrzebującym krajom na pokrycie kosztów nagłych wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia – napisano na stronie internetowej Instrument SURE | Komisja Europejska (europa.eu) .

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.