Koncern samochodowy ratuje torfowiska i namawia użytkowników aut do troski o klimat

Volkswagen stawia na ekologię, a skorzystają na tym inne kraje, w tym Polska. Wielki projekt ocalania torfowisk, wielka promocja ekologicznej jazdy i aut produkujących jak najmniej dwutlenku węgla

Sojusz z Polską na rzecz zrównoważonego rozwoju

Trwa Europejski Tydzień Mobilności – Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, ogłoszony przez Komisję Europejską. Jest on organizowany w związku z zagrożeniem klimatu na Ziemi – między innymi wskutek emisji gazów cieplarnianych z silników na benzynę i olej napędowy. Na pochwałę zasługują działania,mające na celu zmniejszenie wytwarzania tych szkodliwych gazów.

Spółka z grupy jednego z największych na świecie koncernów samochodowych: Volkswagen Financial Services, współpracując z Niemieckim Związkiem Ochrony Przyrody NABU (skrót od: Naturschutzbund Deutschland), namawia przedsiębiorstwa do tworzenia flot pojazdów bardziej przyjaznych dla klimatu. Współdziałanie to ma na celu motywowanie menedżerów do budowania parków samochodowych złożonych z przyjaznych dla środowiska aut o niskiej emisji CO2.

Informacje o zakresie tych działań proekologicznych Volkswagena uzyskaliśmy podczas spotkania z reprezentantami koncernu w Gdańsku oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Wiadomości na ten temat przekazali dziennikarzom m.in. Lars-Henner Santelmann – członek zarządu Volkswagen Financial Services SA, odpowiedzialny za dystrybucję i marketing; Wolfram Thomas – rzecznik koncernu Volkswagen do spraw ochrony środowiska, energii i nowych pól biznesu; Olaf Tschimpke – prezes NABU; dr Frank Woesthoff – szef komunikacji korporacyjnej Volkswagen Financial Services SA; Frank Oborny – dyrektor zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce; Tom Kirschey – reprezentant NABU ds. międzynarodowych problemów ochrony klimatu i różnorodności biologicznej . W udostępnionej wówczas pisemnej informacji, czytamy m.in.: Volkswagen Financial Services przeznacza duże środki na rzecz projektu realizowanego z organizacją NABU, którego celem jest ochrona torfowisk. Przedsięwzięcia te są niezwykle ważne dla klimatu z uwagi na możliwości absorbcji dwutlenku węgla. Celem ekologicznych działań Volkswagen Financial Services jest również edukowanie swych klientów – nabywców aut; nauczanie ich, w jaki sposób mogą zwiększyć oszczędność energii i ograniczyć emisję szkodliwego dla klimatu CO2 dzięki optymalnemu wykorzystaniu floty ekologicznych pojazdów.

IMG_4667

Na zdjęciu: Reprezentant Volkswagena, Frank Oborny, przedstawia Program ochrony środowiska i strategię flotową: konsekwencje oparcia się na rynku używanych samochodów. Fot. Kazimierz Netka.

Zadaniem tego programu, realizowanego w celu polepszenia środowiska naturalnego jest promowanie wykorzystania ekologicznych pojazdów również w celach prywatnych, jak i do budowania przyjaznych środowisku flot firmowych. Około 60 procent nowozarejestrowanych samochodów w Niemczech jest wykorzystywane do celów biznesowych i handlowych. Stanowi to istotny rynek, na który można szybko wprowadzić samochody wyposażone w bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku technologie. Takie pojazdy pokonują trzy razy więcej kilometrów w porównaniu z autami wykorzystywanymi prywatnie, a przy tym są o około dwie trzecie młodsze. Jest to zatem potężne narzędzie do redukcji emisji CO2 na całym rynku samochodów używanych – napisano w przekazanych nam materiałach informacyjnych.

IMG_4605

Na zdjęciu: Czek na milion euro dla NABU. Symbolicznego przekazania tego czeku dokonano w Słowińskim Parku Narodowym. Fot. Kazimierz Netka.

Tojest podstawą programu, który wspiera menedżerów flot w budowaniu i eksploatowaniu flot samochodowych z optymalnym poziomem emisji CO2. Klient – decydujący się na przyjazny dla środowiska pojazd, który charakteryzuje się emisją CO2 na poziomie 105 g/km lub mniej i etykietą efektywności energetycznej A lub A+ w leasingu Volkswagen Financial Services – automatycznie bierze udział w programie ochrony środowiska w 2015 roku. Dodatkowo Volkswagen Financial Services przekazuje NABU środki na sfinansowanie projektu ochrony torfowisk, które odgrywają ważną rolę w ochronie środowiska i klimatu jako rezerwuary CO2.

Poza wspieraniem klientów w realizacji polityki zorientowanej na używanie ekologicznych aut, program ochrony środowiska jest uzupełniony o jescze dwa komponenty. Dodatkowo celem ekologicznego zarządzania flotą jest bowiem nie tylko poruszanie się najbardziej ekonomicznymi pojazdami, ale także uwrażliwienie kierowców na świadomy i ekologiczny styl jazdy. Klienci biznesowi Volkswagen Financial Services mogą skorzystać z możliwości zorganizowania eko szkoleń. Dzięki temu mogą zaoszczędzić od 10 do 20 procent paliwa.

Aby zademonstrować skuteczność tych środków, klienci mogą dopasować do swoich potrzeb inteligentne narzędzia FleetCARS używane przez Volkswagen Financial Services. Podczas napełniania zbiornika na stacji benzynowej kierownik floty może uzyskać kompleksowy raport z emisji CO2 poprzez jeden przycisk. System online umożliwia także analizę zużycia paliwa i dostarcza informacje na temat aktualnego wskazania licznika przebytej drogi pojazdów flotowych. Wszystko to sprawia, że sukces w ograniczeniu emisji CO2 jest mierzalny.

IMG_4581

Na zdjęciu: Wyjazd Volkswagenami w rejon jednej z kopalni torfu. Tu uczestnicy spotkania zapoznani zostali z następstwami działalności górniczej. Tory widoczne na fotografii należą do kopalni. Fot. Kazimierz Netka.

Wysiłki te są nagradzane. W kategorii ochrony środowiska „Die Grüne Flotte” („Zielona Flota”) corocznie nagroda trafia do klientów korporacyjnych Volkswagen Financial Services i jest istotną częścią programu ekologicznego firmy. Celem tego wyróżnienia jest docenienie przedsiębiorstw, które posiadają szczególnie wrażliwą na potrzeby środowiska politykę zarządzania flotą. W rezultacie przyczynia się to także do zwrócenia uwagi opinii publicznej na zaangażowanie menedżerów flot w kwestie zrównoważonego rozwoju.

W 2014 roku „Die Grüne Flotte” („Zielona Flota”) obchodziła swoje piąte urodziny. Nagroda została wręczona spółkom o największym udziale przyjaznych dla środowiska pojazdów Volkswagen Group we flotach, w trzech różnych kategoriach związanych z wielkością floty. Od momentu powstania wyróżnienie nadano 18 firmom. Uroczystość przyznania nagrody już dawno zmieniła się z gali w platformę dialogu. Rok po roku przedstawiciele przemysłu, stowarzyszeń zawodowych, polityki i mediów, korzystają z tej okazji, aby omówić kwestie związane z ekologicznym zarządzaniem flotą. Oprócz tego nagroda podnosi również znaczenie ochrony torfowisk w oczach opinii publicznej.

Od początku współpracy liczba pojazdów ekologicznych w portfolio Volkswagen Leasing GmbH wzrosła do około 234 000 sztuk (stan na grudzień 2014 r.). Ponadto średni poziom emisji CO2 dla wszystkich nowych dostaw aut do klientów korporacyjnych Volkswagen Leasing GmbH spadł o około 17,4 procent w ciągu ostatnich sześciu lat. To pokazuje, że dzięki rygorystycznym zasadom ograniczenia emisji CO2 realizowanym przez firmy i szerokiemu wachlarzowi dostępnych ofert, samochód służbowy jest dziś często bardziej efektywny niż prywatny.

Program powyższy zdobył nie tylko wiele prestiżowych nagród, m.in. „Ökoglobe” (2010), „Selected Landmark Land of Ideas” (2012) i „United Nations Decade on Biodiversity” (2014), ale i uznanie niezależnych źródeł.

IMG_4584

Na zdjęciu: Wizyta na zrekultywowanej kopalni torfu. Szczegóły: poniżej. Fot. Kazimierz Netka

Volkswagen, wspólnie ze swym partnerem – organizacją ekologiczną NABU, podejmuje aktywne działania w dzikim środowisku, albo w takim, gdzie ingerencja ludzi spowodowała znaczne szkody. Chodzi zaś o o to, co dzieje się w Europie, zwłaszcza tej części, która przed tysiącami lat była pokryta lądolodem. Tam od około 10 tysięcy lat rozwijają się torfowiska. Pielęgnacja torfowisk jest ważna ze względu na ochronę klimatu. Mimo że obejmują one tylko trzy procent powierzchni Ziemi, zawierają jedną trzecią lądowych rezerw węgla – dwa razy tyle, co wszystkie lasy na świecie. Zniszczone torfowiska wydzielają duże ilości gazów cieplarnianych. Około 95 procent pierwotnych torfowisk w Niemczech jest już osuszona, przycięta, zagospodarowana lub wykorzystywana do celów rolniczych i leśnych. Takie torfowiska są uważane za „martwe”. Martwe, to znaczy, że nie da się ich ożywić. Raz osuszone, już nie ożyją. Rekultywacja takich obszarów, na przykład po kopalniach torfu, to zadanie niezwykle trudne i bez naukowej wiedzy się nie uda. Dlatego, Volkswagen Financial Services oraz NABU (skrót od: Naturschutzbund Deutschland), współpracują z polskimi specjalistami. W działania te ze strony Polski włączyli się fachowcy z Klubu Przyrodników np. Paweł Pawlaczyk, a także ze Słowińskiego Parku Narodowego.

IMG_4624

Na zdjęciu: Skutki suszy na terenie po kopalni torfu. Fot. Kazimierz Netka.

Od 2009 roku Volkswagen Financial Services wspiera finansowo NABU w konkretnych projektach na rzecz ochrony torfowisk. Po założeniu Niemieckiego Funduszu Ochrony Torfowisk w 2011 roku, dwaj partnerzy pogłębili współpracę, co zaowocowało utworzonym w 2015 roku Międzynarodowym Funduszem Ochrony Torfowisk. Podsumowując, warto powiedzieć, że Volkswagen Financial Services przeznaczył NABU już trzy miliony euro na krajowe i międzynarodowe projekty ochrony torfowisk. Z jednej strony te dwa fundusze służą do finansowania projektów ochrony torfowisk. Z drugiej strony, stanowią one istotne mechanizmy pozyskiwania dodatkowych środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Obecnie kilkanaście projektów finansowanych jest przez Niemiecki Fundusz Ochrony Torfowisk. Oto przykłady: renaturyzacja torfowisk Theikenmeer (Dystrykt Emsland), Great Moor (Dystrykt Gifhorn) oraz Lichtenmoor (Powiat Nienburg/Soltau-Fallingbostel). Celem tych projektów jest nie tylko przywrócenie unikatowych siedlisk dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, ale także zapobiegnięcie w dłuższej perspektywie emisji ponad 800 tys. ton gazów cieplarnianych – wynika z informacji, które przekazali nam Edyta Barmentloo z Departamenu Marketingu.Volkswagen Bank Polska SA oraz Miłosz Kozicki z Multi Communications Sp. z o. o.

Zarówno atrakcyjna, zorientowana na klientów – właścicieli i użytkowników aut koncepcja programu Volkswagen, jak również projekty ochrony torfowisk prowadzone pod nadzorem NABU, są godne uwagi, ze względu na duże korzyści jakie ma z tego naturalne środowisko. Warto pamiętać o tym zwłaszcza teraz, gdy trwa Europejski Tydzień Mobilności – też akcja mająca zwrócić uwagę obywateli na potrzebę ochrony klimatu Ziemi.

Kazimierz Netka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *