Konferencja otwierająca projekt: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia”. Wsparcia finansowego udzieli Unia Europejska, z zasobów Funduszu Spójności, z puli przewidzianej na lata 2021 – 2027.

Źródło ilustracji: Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

Terminal promowy w Morskim Porcie Gdynia będzie miał bardzo dobre szosowe skomunikowanie z centrum Polski.

5 kwietnia 2019 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zorganizowano informacyjną konferencję otwierającą realizację projektu pt. „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia” (nr projektu POIS.03.02.00-00-0015/17), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w nowej perspektywie 2014 – 2020 – poinformował nas Adam Schmidt – specjalista ds. Public Relations, Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele armatorów, administracji krajowej i lokalnej oraz głównego wykonawcy – Korporacji Budowlanej DORACO sp. z o.o.

Fot. T. Urbaniak

Projekt obejmuje wybudowanie nowego publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą sprawną obsługę ładunków i pasażerów oraz poprawę dostępności transportowej portu. Projekt jest realizowany w oparciu o fundusze unijne oraz środki własne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Uzyskane na jego realizację dofinansowanie unijne to ponad 116 mln zł, natomiast inwestycja zlokalizowana jest bezpośrednio przy wejściu wewnętrznym do Portu Gdynia, przy Nabrzeżach Polskim i Fińskim. Zakończenie realizacji robót budowlanych planuje się w połowie 2021 roku, a rozliczenie projektu do końca 2021 r.

Parametry i obszar działającego obecnie terminalu promowego przy Nabrzeżu Helskim II nie pozwalają na obsługę większych statków, jak również zwiększenia liczby operatorów. Dotychczasowy terminal nie posiada należytego dostępu do infrastruktury kolejowej oraz ograniczona jest tam liczba miejsc parkingowych. Wzrost popytu na przewozy promowe przyczynił się do konieczności znalezienia odpowiedniego, nowego miejsca dla terminalu promowego. Dzięki nowej lokalizacji terminalu w bliskiej odległości od wejścia/wyjścia z portu skrócony zostanie czas płynięcia i nawigowania jednostek w porcie.

Fot. T. Urbaniak

O uniwersalności nowego terminalu świadczyć będzie również możliwość zawijania do niego promów o różnych parametrach technicznych i obsługi dużych promów do ok. 240 m oraz połączenie z międzynarodowym układem komunikacyjnym. Nowy publiczny Terminal Promowy zapewni obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego poprzez galerię łączącą budynek terminalu ze stanowiskiem promowym. Bezpośredni dostęp do intermodalnego terminalu kolejowego umożliwi obsługę w kolejowym terminalu przeładunku jednostek intermodalnych.

Nowy terminal promowy w gdyńskim porcie morskim połączony będzie z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez: ulice Polską i Janka Wiśniewskiego, Trasę Kwiatkowskiego i Obwodnicę Trójmiasta oraz Autostradę A1.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na podstronie: https://www.port.gdynia.pl/pl/promowy – zachęca Adam Schmidt – specjalista ds. Public Relations, Dział Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *