Kooperacja naukowców z Politechniki Gdańskiej i praktyków z Grupy LOTOS. To dowód, że w Pomorskiem zacieśnia się współpraca nauki z biznesem. Czy w Gdańsku zostanie opracowana skuteczna technologia sięgania po niewyczerpalne źródło zaspokajania potrzeb energetycznych?

Fot. Kazimierz Netka.

Podpisano umowę dotyczącą m.in. magazynowania energii oraz produkcji paliwa do nowoczesnego transportu – w trosce o środowisko.

Poniedziałek 25 marca 2019 roku – ten dzień zapewne przejdzie do historii współpracy nauki z biznesem – promowanej obecnie w Unii Europejskiej. O godzinie 9 w Politechnice Gdańskiej, została zawarta niezwykłej treści umowa. Niezwykłej, bo może mieć duże znaczenie dla rozwiązania przynajmniej dwóch największych problemów ludzkości: bezpieczeństwa elektroenergetycznego oraz przyjaznej środowisku naturalnemu, komunikacji.

 

Na zdjęciu, od lewej: Piotr Kociński, wiceprezes Zarządu LOTOS Lab, Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab, Patryk Demski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji, Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji. Fot. z Archiwum Grupy LOTOS.

Chodzi między innymi o magazynowanie energii – na co zwrócił szczególną uwagę Patryk Demski – wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. Liczy się też wykorzystywanie wodoru – pierwiastka w niewyczerpalnych ilościach występującego w przyrodzie, ale w przypadku Grupy LOTOS dotyczy to oczyszczania wodoru, produkowanego w rafinerii LOTOSu i jego zastosowania np. w transporcie, jako paliwa. W tych zakresach: niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii, Grupa LOTOS i Politechnika Gdańska będą współpracować w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca w siedzibie uczelni.

Politechnika Gdańska jest największą uczelnią techniczną w Polsce północnej – przypomniał prof. Jacek Namieśnik – rektor Politechniki Gdańskiej, witając gości. Wiedzę na niej zdobywa 16 000 studentów, a zatrudnienie znajduje 2800 osób w tym 1300 nauczycieli akademickich. Teraz uczelnia jest w okresie przemian i wprowadzania przepisów ustawy 2.0 dotyczącej nowych ram organizacyjnych szkolnictwa wyższego. Jednym z najnowszych wyzwań dla Politechniki Gdańskiej jest stworzenie szkoły doktorskiej – nowego sposobu kształcenia doktorantów.

W planach kooperacji Politechniki Gdańskiej i Grupy LOTOS jest stworzenie prototypów urządzeń, które będą mogły zostać wdrożone do przemysłu. Można podzielić je na dwa kluczowe obszary: baterie litowo-jonowe oraz wodór. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przygotują m.in. prototypy przetworników, baterii i magazynów energii. Ze swojej strony uczelnia zapewnia laboratoria i wykwalifikowaną kadrę. LOTOS z kolei zagwarantuje zakup sprzętu i zajmie się kwestiami związanymi z technologią czy licencją.

 

Na zdjęciu, od lewej: Piotr Kociński, wiceprezes Zarządu LOTOS Lab, Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab, Patryk Demski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji, Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, Adam Kasprzyk – rzecznik prasowy Grupy LOTOS. Fot. Kazimierz Netka.

Politechnika Gdańska i Grupa LOTOS współpracują merytorycznie od wielu lat. Pracownicy LOTOSU prowadzą wykłady i ćwiczenia na gdańskiej uczelni, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii.

Koordynacją projektów związanych z nowymi metodami bilansowania energii, nowymi rodzajami baterii i ogniw oraz nowoczesnymi metodami magazynowania i transportowania energii zajmie się spółka LOTOS Lab.

– Współpraca LOTOS Lab z Politechniką Gdańską trwa od wielu lat. W tym celu zostały podpisane umowy o współpracy z Wydziałem Chemicznym oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska, w ramach których realizowane były projekty badawcze. Współpraca rozwija się także na innych polach. LOTOS Lab co roku oferuje studentom PG możliwość odbycia praktyk i staży. Duże zainteresowanie tymi praktykami świadczy, że są one doceniane przez studentów. Przedstawiciele Spółki wykazują też aktywność w działalności Rady Konsultacyjnej Wydziału Chemicznego. LOTOS Lab dąży do rozszerzenia współpracy z PG również w obszarach innowacyjnych, w tym celu została opracowana umowa ramowa z PG, która umożliwi wspólne wypracowanie rozwiązań w zakresie atestacji wodoru czy też wód złożowych – powiedziała Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Współpraca z Politechniką Gdańską to kolejny krok na drodze budowania kapitału intelektualnego szerokiej grupy interesariuszy. LOTOS angażuje się w badania i projekty inwestycyjne związane z niskoemisyjnym transportem oraz magazynowaniem energii. Są one także realizacją postulatów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zależy nam na współpracy z ośrodkami naukowymi, dlatego cieszy nas dynamicznie rozwijająca się współpraca z kolejną prestiżową uczelnią, jaką jest Politechnika Gdańska. Jestem przekonany, że przyniesie ona wymierne korzyści. Podpisana umowa ma zarówno wartość biznesową, jak i naukową. Wspólne działania przybliżą nas do wypracowania konkretnych, ekologicznych rozwiązań – mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

 

Fot. Kazimierz Netka

– LOTOS w swojej strategii na lata 2017-2022 kładzie nacisk na innowacje i współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi. Stąd decyzja o podpisaniu umowy z Politechniką Gdańską, jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna i pozwoli wdrożyć rozwiązania w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Jestem pewien, że zyskamy na tym wszyscy, zarówno Grupa LOTOS, jak i studenci, naukowcy i przedsiębiorcy – podkreśla Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS.

 

Fot. Kazimierz Netka

– Dostrzegamy rosnącą potrzebę innowacyjnych rozwiązań w obszarze niskoemisyjnego transportu i magazynowania energii. Prace w tym zakresie należą do priorytetowych kierunków badań na Politechnice Gdańskiej. Jestem przekonany, że współpraca Politechniki Gdańskiej z Grupą LOTOS zaowocuje wdrożeniami – podkreśla prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG, rektor Politechniki Gdańskiej.

Współpraca z Politechniką Warszawską

To kolejna umowa między Grupą LOTOS a polską uczelnią techniczną. We wrześniu 2018 r. przedstawiciele spółki oraz Politechniki Warszawskiej podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Prace badawcze prowadzone są w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej.

O Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska to uczelnia o długiej tradycji akademickiej, pozostająca w czołówce polskich uniwersytetów technicznych. Oferuje atrakcyjne kierunki studiów i nowoczesną infrastrukturę naukową. Znajduje się tu m.in. unikatowe Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, które stanowi jedyny tak zaawansowany obiekt w Polsce i pierwsza w regionie całodobowa prototypownia PROTOLAB.

Politechnika Gdańska prowadzi badania i projekty na światowym poziomie. Jako trzecia uczelnia w kraju dołączyła do Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, organizacji zrzeszającej najlepsze ośrodki techniczne Europy. Komisja Europejska przyznała PG prawo do posługiwania się prestiżowym logo HR Excellence in Research – jest to znak jakości potwierdzający stosowanie najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu prowadzącej je kadry. Pracownicy PG w ciągu ostatniej dekady uzyskali ponad 300 patentów na wynalazki. W ciągu trzech ostatnich lat uczelnia zawarła 700 umów z przedsiębiorcami.

O Grupie LOTOS S.A.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Zakres umowy Grupy LOTOS z Politechnika Gdańska

Szczegóły dotyczące zakresu współpracy największej w północnej Polsce uczelni technicznej z Grupą LOTOS – jednym z największych koncernów paliwowych, przedstawiła w Politechnice Gdańskiej Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab., w prezentacji pt. „LOTOS Lab i Politechnika Gdańska – współpraca nad projektami badawczo-rozwojowymi”:

 

Fot. Kazimierz Netka

Spółka LOTOS Lab powstała 29 maja 2003 roku, w wyniku wydzielenia części działalności z Grupy LOTOS S.A., a swoją działalność rozpoczęła 01 lipca 2003 roku. Spółka stanowi 100% własność Grupy LOTOS S.A. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

W naszej działalności dążymy do tego, aby spółka LOTOS Lab utożsamiana była z najwyższą jakością i profesjonalizmem pod względem: świadczonych usług i jakości obsługi klienta; bezpieczeństwa pracy; działalności środowiskowej.

Oferta Spółki obejmuje: ponad 500 różnych metod analitycznych paliw silnikowych, olejów, smarów i innych produktów naftowych oraz ropy naftowej; ponad 200 różnych metod analitycznych wody i ścieków oraz środowiska pracy; prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii rafineryjnych i petrochemicznych; prowadzenie projektów innowacyjnych.

Grupa LOTOS konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. Istotną rolę w badaniu nowego surowca i optymalizacji jego przerobu pełni LOTOS Lab. Dzięki posiadanemu przez Spółkę zestawowi do destylacji atmosferycznej, według ASTM D 2892, oraz próżniowej, według ASTM D 5236, można ropę naftową precyzyjnie rozdestylować na zadane frakcje. Następnie, wykorzystując potencjał własnego laboratorium, sprawdzić właściwości danej ropy lub mieszanki rop w konkretnych frakcjach, decydujących o jakości pracy najistotniejszych instalacji produkcyjnych. Co ważne, to nowoczesne laboratorium daje możliwość obiektywnego porównania różnych gatunków surowca w identycznych warunkach procesowych.

Zdolność do przerobu szerokiej gamy gatunków ropy charakteryzuje tylko najnowocześniejsze rafinerie, do których rafineria LOTOSU na pewno się zalicza. Po zakończeniu przez LOTOS Projektu EFRA wachlarz zdolności przerobowych różnych gatunków ropy poszerzy się jeszcze bardziej.

 

Fot. Kazimierz Netka

Dzięki innowacyjnym projektom LOTOS może pochwalić się dziś nie tylko jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, ale też historycznie najlepszymi wynikami finansowymi i kapitalizacją. Aspiruje do roli krajowego lidera innowacyjnych wdrożeń w ramach prowadzonej działalności rafineryjno-wydobywczej. Ma też ambicję zajęcia wiodącej pozycji w obszarze badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji oraz wodorem. Prowadzi zaawansowane analizy możliwości magazynowania i wykorzystania wodoru w transporcie drogowym. Opracowuje modele tankowania i rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych (LNG i CNG). Koncern angażuje się także w rozwój elektromobilności. Grupa LOTOS będzie rozwijała nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i start-up’ami, tworząc wspólne agendy badawcze.

LOTOS Lab to centrum R&D Grupy Kapitałowej LOTOS realizujące dofinansowany ze środków europejskich projekt „Instalacja wysokociśnieniowa do badania procesów katalitycznych”. W ramach Projektu powstała już hala technologiczna dla instalacji doświadczalnych, mogących symulować pracę szeregu instalacji katalitycznych. Jedną z nich będzie instalacja wysokociśnieniowa zaprojektowana na ciśnienia do 200 atmosfer i temperatury do 550°C z trzema reaktorami. Instalacja pozwoli na elastyczne planowanie i przeprowadzenie w skali ćwierćtechnicznej eksperymentów związanych z optymalizacją pracy instalacji produkcyjnych. Ich optymalne funkcjonowanie jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej jakości komponentów paliwowych oraz utrzymania optymalnego obciążenia instalacji w celu generowania wyższych marż produkcyjnych.

 

Źródło ilustracji: Prezentacja pt. „LOTOS Lab i Politechnika Gdańska – współpraca nad projektami badawczo-rozwojowymi”

LOTOS Lab – rozwój w obszarze innowacji

LOTOS Lab realizuje również zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Prowadzone przez LOTOS Lab projekty innowacyjne skupiają się na następujących obszarach: elektromobilność i paliwa alternatywne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru; baterie mobilne i stacjonarne; magazynowanie energii; ogniwa paliwowe wykorzystywane do napędu pojazdów; nowoczesne technologie produkcji energii; badania wód powstających w procesach wydobywczych oraz wód morskich.

Podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami innowacyjnymi mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu.

(K.N.)

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *