Koronawirus nie zatrzymał Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szkolenia trwają, mimo pandemii. We wtorek, 28 kwietnia 2020 roku, zainaugurowano wykorzystanie nowego narzędzia do organizowania webinariów. Pierwsze dotyczyło skutecznego sięgania po pieniądze z unijnego programu LIFE

Źródła ilustracji: Prezentacje pokazane podczas webinarium.

30 kwietnia Komisja Europejska organizuje LIFE Information & Networking Day 2020

28 kwietnia 2020 roku odbyło się, zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, szkolenie online – webinar – dla wnioskodawców dotyczące przygotowania fiszek projektowych w Podprogramie LIFE na rzecz środowiska oraz wymagań stawianych projektom LIFE w naborze 2020. Nadarzyła się więc okazja do zdalnego „spotkania” z ekspertami, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego, jak przygotować dobry wniosek. Do współprowadzenia webinarium NFOŚiGW zaprosił przedstawicieli Komisji Europejskiej. Przedstawiono metodykę przygotowania projektu LIFE, zakres informacji, które powinny się znaleźć w koncepcji/wniosku. Omówiono nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE. Szkolenie obejmowało również zagadnienia związane z obszarem LIFE: Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Oto szczegóły:

To unikatowe spotkanie zainaugurowali Radosław Domagała – doradca w NFOŚiGW oraz Andrzej Muter – kierownik Wydziału w NFOŚiGW, odpowiedzialny za realizację programu LIFE.

Jak już wspomnieliśmy, mimo opanowania świata przez koronawirusa, do zainteresowanych wsparciem finansowym z unijnego programu LIFE, wiedza dociera. Tak się stało, dzięki organizowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej webinariów – czyli szkoleń za pośrednictwem internetu. Żeby móc realizować takie zdalne seminaria, NFOŚiGW kupił tydzień temu specjalne narzędzie umożliwiające przygotowywanie takich zdalnych spotkań – poinformował kierownik Andrzej Muter. Dzięki zaangażowaniu informatyków w tym Radosława Domagały, dzisiaj udało się skorzystać z tego narzędzia. Zorganizowanie webinarium jest w sam raz, jeśli chodzi o termin, bowiem na początku kwietnia Komisja Europejska ogłosiła kolejną rundę przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów z programu LIFE.

Webinar, zorganizowany 28 kwietnia, poświęcony programowi LIFE, był więc pierwszym takim wydarzeniem, zdalnym spotkaniem, zorganizowanym przez NFOŚiGW przy pomocy nowego narzędzia internetowego. To była inauguracja nowej epoki w działalności Narodowego Funduszu.

Webinarium było bardzo potrzebne, o czym świadczy ogromne zainteresowanie. Chęć udziału w tym wydarzeniu zgłosiło ponad 240 osób, z różnych instytucji, organizacji, firm, np. takich jak Lasy Państwowe, urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, parki narodowe i krajobrazowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Uczestniczyliśmy w pierwszej części tego webinarium, pt. „Przygotowanie wniosku do Programu LIFE”.

Wykład pt. „Wprowadzenie do Programu LIFE” wygłosił Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE w NFOŚiGW.

Program LIFE został utworzony w 1992 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej jest w tym programie dla polskich realizatorów projektów punktem kontaktowym z Komisja Europejską. Wnioski o dofinansowanie pisze się jednak do Komisji Europejskiej i składa je w agencji wykonawczej KE. Komisja dokonuje oceny wniosków i podejmuje decyzje o dofinansowaniu. Wedy podpisywana jest umowa z Komisją Europejską. NFOŚiGW pełni też rolę drugiego podmiotu współfinansującego. Kto chce skorzystać z dodatkowego wsparcia, musi złożyć drugi wniosek – w Narodowym Funduszu. Trzeba się „wpisać” w tematy projektów dofinansowywanych z programu LIFE – za to są dodatkowe punkty, ale dla innych projektów droga do pieniędzy nie jest zamknięta.

O szczegółach dotyczących oceny wniosków i przydzielania dofinansowania mówiła ekspertka Maja Mikosińska z Komisji Europejskiej – KE / EASME, wygłaszając wykład pt. „Projekty LIFE – oczekiwania Komisji Europejskiej”. Pani ekspertka przedstawiła oczekiwania Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przyrodnicze projekty, wspierane z programu LIFE.

Żeby pomoc finansowa łatwiej docierała do beneficjentów, stworzono wiele ułatwień:


Mile widziane są projekty dotyczące koronawirusa – mówiła Maja Mikosińska. Powiedziała też, że cieszy się iż uczestniczy w inauguracji w Polsce Europejskiego Dnia Informacyjnego dotyczącego LIFE. Dokładnie, ten dzień przypada 30 kwietnia 2020 roku. Tego dnia KE organizuje LIFE Information & Networking Day 2020.

Wiele interesujących wiadomości przekazał podczas webinarium Ireneusz Mirowski, w wykładzie pt. „Metodyka przygotowania projektu LIFE na etapie fiszki projektowej”:

Po tej prezentacji nastąpiła pora pytań i odpowiedzi. Co pragnęli wiedzieć biorący udział w webinarium? Oto niektóre przykłady:

Czy w późniejszym terminie odbędzie się też analogiczne szkolenie dla wniosków pełnych?

Czy można wystąpić z wnioskiem wyłącznie do NFOŚiGW o dofinansowanie wyłącznie z puli środków NFOŚiGW?

Czy planowane jest szkolenie poświęcone tylko raportowaniu w trakcie realizacji projektu z programu LIFE?

Czy jest jakaś minimalna kwota lub % wkładu własnego ze strony współbeneficjenta?

Czy program Life dopuszcza prowadzenie badań naukowych, czy wspiera tylko działania praktyczne?

Trwałość projektu to 30 lat? Spotkałam się z liczbą 5 lat, czy mogę prosić o wyjaśnienie?

Pytanie dotyczące minigrantów – czy opis naboru grantobiorców minigrantów musi już być zawarty w fiszce projektowej? Czy wystarczy krótka informacja, że beneficjent to planuje i rozwinie w ostatecznym wniosku.

Jaka jest minimalna wartość wnioskowanego projektu?

Gdzie znaleźć informacje dot. współfinansowania przez NFOŚiGW programów LIFE? Czy mogę poprosić o link?

Czy wszyscy partnerzy muszą wnosić wkład własny?

Odpowiedzi były udzielane na bieżąco.

Kolejną część spotkania zainaugurowała Marta Kaczyńska z NEEMO – zajmująca się monitorowaniem projektów przyrodniczych, realizowanych przy wsparciu z zasobów finansowych programu LIFE. Pani Marta Kaczyńska wygłosiła wykład pt. „Doświadczenia z realizacji projektów – problemy, które mogą być rozwiązane na etapie przygotowywania wniosku”. Podzieliła się spostrzeżeniami ze swej z pracy i z pomocy udzielanie beneficjentom. Wskazała na problemy, których można uniknąć, jeśli się je przewidzi na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie.

„Doświadczenia Beneficjenta Programu LIFE – przykładowe projekty LIFE” – to temat wystąpienia, które przygotował Tomasz Hałatkiewicz – Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Zagadnienie: „Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE w Polsce” przedstawił Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, NFOŚiGW.

Kto nie uczestniczył w webinarium, niech się nie martwi. Spotkanie było nagrywane i nagranie to zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kazimierz Netka

Czytaj również na portalu: netka.gda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *